Obrázky na stránke
PDF
ePub

Essays, Civil and Moral

Francis Bacon

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed]
[graphic]
« PredošláPokračovať »