Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy
" Justificationes tuas custódiam $ * non me derelinquas usquequaque.In quo córrigit adolescéntior viam suam? * in custodiendo sermones tuos. In toto corde meo exquisivi te : * ne repellas me à mandátis tuis. In corde meo abscondi elóquia tua , * ut... "
Breviarium Virdunense - Strana 11
1826
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Sanctorale Macloviense, sen Officia propria diœcesis Macloviensis

Breviary: St. Malo - 1768
...me derelinquas ufquequáque. In quo corrigit adolefcéntior viam fuam ; * in cuftodiendo fermónes tuos. In toto corde meo exquisivi te : * ne repellas me à mandátis tuis. In corde meo abfcondi elóquia tua , * ut non peccem tibi. Benedicbis es , Domine , * doce me juftifica«. tiongs...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Vazatense

Bazas diocese - 1770
...derelinЧУЭ5 ufquequaque. In quo córrigit adoîeftintior viam 1шт I * in cultodiendo-íérmónes tuos. In toto corde meo exquisivi te : * ne repellas me à mandátis tuis. In corde meo abfcondi elóquia tua , * ut non peccem tibi. Benedictas es , Domine : * doce me juftificatiónes tuas....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Electense

Alet diocese - 1774
...uiquequáque. In quo córrigit adolefcéntior viam fuam ? * in euííodiendo fermónes tuos. In toro corde meo exquisivi te ne repellas me à mandátis tuis. In corde meo abicondi elóquia tua , * ut non peccem tibi. Benediâus es , Dómine : * doce me Juftificatiónes...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Senonense, Èas» 4

1780
...derelinquas ufqùequaque. In quo córrigit adolefcéntior viam fuam î * in cuftodiéudo fermónes tuos. In toto corde meo exquisivi te ; * ne repellas me à mandátis tuis. In corde meo abfcóndi elóquia tua , * ut non peccem tibi. Benediftusês, Domine, * doce me Juftificatiónes tuas....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Aniciense

1784
...derelinquas ufquequáque. In quo córrigitadolefcén« tior viam fu.iin ? * in cuñodiendo fermónes tuos. In toto corde meo exquisivi te ; * ne repellas me à mandátis tuis. In corde meo abfcondi elóquia tua, * ut non peccem tibi. Benedictas es , Domine : * doce me Juílificatiónes tuas....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Nannetense, Zväzok 3

1790
...derelinquas ufquequáque. In quo córrigit adolefcéntior viam itiam ï * in cuftodiéndo fermónes tuos. ( In toto corde meo exquisivi te ; * ne repellas me à mandátis tuis. In corde meo abfcóndi elóquia tua , * ut non peccem tibi. Benediftuses, Domine, * doce me juftifícatiónestuas....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Èas» 3

1815
...córrigit adolescéntior viam suam ? * in custc— diendo sermones tuos. In toto corde meo exqnisívi te : * ne repellas me à mandátis tuis. In corde meo abscondi elóquia tua , * ut non pec— cem tibi. Benedictus es ,Dómine : * doce me justificatiónes tuas. In láhiis meis * pro—...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lucionense

Luçon diocese - 1823
...me derelinquas ulquequaque. In quo córrigit adolelcéntipr viam fuam ? * in cuflodiéndo fermónes tuos. ( In toto corde meo exquisivi te; * ne repellas me à mandátis tuis. In corde meo abfcondi eloquia tua,* utnonpeccem tibi. Benediéhis es , Dómine : * doce me jufliñcatiónes tuas....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lucionense

Luçon diocese - 1823
...derelinquas ulquequaque. . • In quo córrigit adolo!«éntior viam fuam? * in cuÎJodicndo lermones tuos. In toto corde meo exquisivi te; * ne repellas me à mandátis tuis. In cordemeo abfcondi elóquûi tua,* utnonpcccem tibi. Benediaus es , Domine : * doce me juítificatiónes...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense

1828
...derelin'juas usquequaqae. la quo cdrrigit adolescéntior viam suam ? * in custodiendo sermones (tíos. In toto corde meo exquisivi te ; * ne repellas me à mandátis tuis. In corde naco abscond! elóquia tua , * ut non peccem tihi. Benedictas es, Domine : * doce me justifica! iones...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF