The Works of Horace with English Notes

Predný obal
BoD – Books on Demand, 11. 5. 2020 - 604 strán (strany)
Reprint of the original, first published in 1869.

Vyhľadávanie v obsahu knihy

Zvolené strany

Obsah

ILIFE oF HoRACE e
1
CARMINUM LIRER SECUNDUs
32
CARMINUM LIBER TERTIUs
51
CARMINUM LIBER QUARTUs
83
EpodoN LIBEB
104
SATIRARUM LIBER PRIMUS e
124
SATIRARUM LIBER SEcUNDUs e
152
ODEs Book I w
239
Omoes Book III
312
The SEcULAR HYMN 875
375
SATIREs Book I 403
431
SATIREs Book II
449
EPI8TLEs BooK I
498
EpistLEs Book II
545
The ART or PoETax
562
EEcks INTRodUCTION To THE METREs of HoRACE
577

OdEs Book II
285

Iné vydania - Zobraziť všetky

Časté výrazy a frázy

Bibliografické informácie