Obrázky na stránke
PDF
ePub

ORSZÁGNAK
L E ÍR

ÍR Á SA

Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék , Városok, Fa.
luk, Puszták ; uradalmak, fabrikák, huták, hámorok,
savanyú, és orvosló vizek, fördöházak, nevezetesebb he-
gyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdok,
azoknak hollételek, Földes Urok, fekvések, történettyek,
külömbféle termésbéli tulajdonságaik , a' betüknek rend-

gyek szerént feltaláltatnak.

KÉSZÍTETTE

V Á LYI ANDRÁS

KIRÁLYI MAGYAR UNIVERSITÁS BÉLI

PROFESZSZOR. ,

MÁSODIK KÖTET.

BU D AN,
A' KIRÁLYI UNIVERSITÁSNAK BETÜIVEL,

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

RÓMAI SZENT BIRODALOMBÉLI HERTZEGNEK, PRESBYTER KÁRDINÁLNAK, A'RÓMAI SZENT SZÉK SZÜLETETT KÖVETTYE: NEK, MAGYAR ORSZÁG’ PRIMÁSSÁNAK, FÖ TITOKNOKJÁNAK, ÉS KANTZELLÁRIUS. SÁNAK, ESZTERGOMI FÖ ERSEKNEK, SZ. ISTVÁN APOSTOLI KIRÁLY RENDGYE' PRE. LÁTUSÁNAK, 's NAGY KERESZTES VITÉZZÉNEK, VAS VÁRMEGYE ÖRÖKÖS, ESZTERGOM VÁRMEGYENEK PEDIG ÖRÖKÖS, ÉS FŐ ISPÁNNYÁNAK, TSÁSZÁRI, 'S APOSTOLI KIRÁLYÖ FELSÉGE VALÓSÁGOS BELSÖ TITKOS TANATSOSÁNAK, 's A'KIRALYI MAGYAR HELYTARTÓ TANÁTS TANÁTSO. SÁNAK, ÉS A’ SEPTEMVIRÁLIS TÁBLA' BÍRÓJÁNAK.

Mély alázatossággal ajánlya A' KÖNYVNEK KÉSZÍTŐJE,

[ocr errors][ocr errors]
« PredošláPokračovať »