Obrázky na stránke
PDF
ePub

The Satires of Decimus

Junius Juvenalis

Juvenal, William Gifford, P. Austin Nuttall

[graphic][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
« PredošláPokračovať »