Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy 110 z 41 na dotaz Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos , Dómine. Ab omni peccáto, libera..
" Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos , Dómine. Ab omni peccáto, libera. "
Breviarium Claromontense - Strana lxxx
1820
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium metropolitanæ ac primatialis ecclesiæ Senonensis

1726
...Sanftas Dei, Intercédite pro nobis. Propítius efto , Parce nobis Dómine. Propítius efto , Exaudí nos Dómine. Ab omni malo , Libera nos Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua , liben. Ab insídiis diáboli , liben. Ab immúndis cogitatióníbus, libera nos Dómine. Ab ira ,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis

1728
...Sanólas Dei, Intercédite pro nobis. Propitius efto , Parce nobis, Dómine. Propitius eílo , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos , Dómine. Ab omni peccáto, libera. Ab ira tua, libera. A fubitánea & improvíu morte , libera. Ab insídiis diáboli , libera. Ab ira , & odio , & omni mala...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 2

1736
...Sanftje Dei, Intercédite pro nobis. Propitius eño , Parce nobis Dómine. Propitius efto , Exaudí nos Dómine. Ab omni malo , Libera nos Dómine. : Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua, libera. Ab ¿asidas diáboli, liben. Ut mímicos Сапах Eccléfía» humillare dignéris , Te rogámus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Blesense

1737
...Adeúdate- , ou. btii. i i'.-fl't. . 3»ropíciui efto , Parce nobis, Dómine. Fropítiusefto , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos, Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua, libera. A fubitánea * improvífa morte , libera. Ab imídiis diáboli , libera. Ab immundis cogitatiúnibu>...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Eucologe: Partie d'automne

Catholic Church. Rouen - 1739
...Sanólas Dei , Intercédite pro nobis. Propítius eílo , Parce nobis , Dómine. Propítius ello , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos , Dómine. Ab omni peccáto, libera. Ab ira tua , libera. A íubitánea Se improvifa morte, libera. Ab insídiis diáboli , libera nos, Dómino. Ab ira , & odio...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense

Carcassonne diocese - 1745
...Sandte Dei , intercédite pro nobis. Propítius eftp , Patee nobis, Dómine. Propítius eftp , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos, Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua , libera. A fubitánea Se improvífa morte , libera. Ab insídiis diáboli , libera nos , Dómine. Ab immundis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense

Carcassonne diocese - 1745
...Sandte Dei , imercédite pro nobis. Propkius efto , Parce nobis, Dómine. Propítius eftp , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera' nos, Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira nía , libera. A fubitánea Se improvifa morte, libera. Ab insídiis diáboli , libera nos , Dómine....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ ecclesiæ Metropolitanæ Remensis

1759
...Sanft« Dei, intercédite pro nobis. Propitius efto, parce nobis , Dómine.' Propitius efto, exaudí nos , Dómine» Ab omni malo , libera nos, Dómine....Ab omni peccáto , libera.' Ab ira tua , libera. A íubitánea & improvíf* morte, libera. Ab insídiis diáboli , libera. Ab ira & odio , & omni mala...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Condomiense

1763
...Dei , intercédite pro nobis. Propítitis eílo , Parce nobis , Dómine. Propítius efto , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos , Dómine....Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua , libera. A fubitánea & improvífa morte , libera nos , Dómine. . Ab insídiis diáboli , libera. Ab immundis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Pictaviense

Poitiers diocese - 1765
...Sanóte Deijntercédite pro nobis. Propítius efto , Parce nobis, Dómine. Propítius efto , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo, Libera nos, Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua , libera. Abinsídiisdiáboli, libera. Ab imrmíndis cogiratióniLUÍ , libera, Ab ira , & ddio , Sí omni mala...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF