Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

BUDAPEST, 1888.
KIADJA HORNYÁNSZKY VIKTOR.

AKADÉMIAI KÖNYVKERESKEDŐ.

Ha
Gison

APR 17 1933

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA.

KARAP FERENCZNEK

IGAZ TISZTELETE JELÉÜL

A szerző.

E L Ő SZÓ.

Ma, midőn a nemzet százados óhaja: a magyar magánjogi törvénykönyv codificatiója a megvalósulás küszöbét átlépte, meddő munkának tünhetik fel bárki előtt is, a most érvényes házassági vagyonjog megírása.

Ezen aggály engem nem háborgatott; sőt codificatiónk folyamatban léte egyenesen e mű megírására ösztönzött.

A létező, a nép vérébe átment jog képezi a jövendőbelinek kiindulási alapját és fentartása, ha az helyes, sikerülésének biztosítékát. Ennélfogva mai házassági vagyonjogunk világos átértése, rendszerének és alapintézményeinek teljes ösmerete, a codificatió sikerének nélkülözhetlen feltételét képezi.

Kötelességnek tartottam tehát, évszázadokon át fejlett jogunknak e sok tekintetben félreösmert részét a maga valóságában feltüntetni; és pedig annál inkább, minthogy az, az előjelek szerint, az elejtetés lejtőjén áll.

A feladat nagysága és nehézsége azonban erősen súlyosodott reám.

D

« PredošláPokračovať »