A magyar házassági vagyonjog

Predný obal
Hornyánszky V., 1888 - 260 strán (strany)

Vyhµadávanie v obsahu knihy

Čo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nenaąli ľiadne recenzie.

Časté výrazy a frázy

Populárne pasáľe

Strana 11 - Hac lege decernimus ut vir in his rebus quas extra dotem mulier habet, quas Graeci parapherna dicunt, nullam, uxore prohibente, habeat communionem nee aliquam ei necessitatem imponat.
Strana 12 - Mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habeat existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisse. Evitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem hoc videtur Quintus Mucius probasse.
Strana 222 - ... 758. §. Ha gyermek nincs, de van más törvényes örökös, akkor az életben maradt házastárs a hagyaték negyedrészét korlátlan sajátul nyeri. De mind ezen •esetben, mind a 757. §. esetében is. mindaz, mi az életben maradott házastársat a másik házastárs vagyonából, házassági kötés, örökségi szerződés vagy végrendelet erejénél fogva illeti, az örökrészbe beszámíttatik.
Strana 5 - Explication élémentaire du Code civil, mise en rapport avec la doctrine et la jurisprudence; par J.-J. Delsol,... 3' édition, revue, corrigée et augmentée, avec la collaboration de Ch.
Strana 64 - Ehernanne aulgehen lies, ergriff auch die der Frau gehörende Heimstätte, selbst wenn sie von ihrem eigenen Gelde gekauft war. und verkaufte ihr das Dach über dem Haupte zur Befriedigung von Forderungen, welche durch die Thorheit oder Unvorsichtigkeit ihres Gatten verursacht waren. Das Elend und Ungemach, welches in ausgedehntem Masse daraus folgte, dass man Familien wegen Schulden all...
Strana 86 - Notandum tarnen est, quod vestes et aliae quaelibet res, cum sponsa per parentes, vel fratres, aut alios quospiam . tempore (ut praenotatum est) solennitatis nuptiarum, aut desponsationis, vel subarrhationis eius datae (quas nos res pavaphernales dicimus), mortuo manto sine liberis, eidem sponsae.
Strana 195 - A közadós neje valamely dolognak mint tulajdonának visszaadását csak az esetben követelheti, ha bebizonyítja, hogy a visszakövetelt dolgot már a házasság megkötése előtt birta, vagy a házasság megkötése után, de nem a közadós pénzén szerezte. A nő, mint tulajdonát, vissza nem követelheti azon dolgokat, melyeket üzlete folytatásához a közadós használt, kivéve, ha tulajdonjoga e dolgokon külsőleg...
Strana 222 - Az örökhagyó túlélő házastársát, akár van -saját vagyona, akár nincs, ha három vagy több gyermek létezik, egy egész gyermekrész ; de, ha három gyermeknél kevesebb van, a hagyatéknak negyedrésze illeti, életfogytiglani élvezetül ; tulajdona a gyermekeké maradván.
Strana 42 - Minden nő, tekintet nélkül életéveire, férjhezmenetelével teljeskoruvá lesz se jogot akkor is megtartja, ha az 1. §-ban meghatározott életkor betölte előtt özvegységre jut, férjétől biróilag elválasztatik, vagy házassága feloldatik.
Strana 50 - Ha a kereskedö üzleti köreben árukat vagy egyéb ingóságokat elzálogositott es átadott, e tárgyakra a korábban szerzett tulajdon, zálog vagy más dologi jogot a jóhiszemü zálogbirtokos vagy ennek utódai hátrányára érvényesiteni nem lehet.

Bibliografické informácie