Obrázky na stránke
PDF
ePub

Talem de choreis reddidit Lyré
Landinus Veterum laudibus æmulus,
Qualis tu folitus Tibur ad uvidum

Blandam tendere barbiton.

Nunc te deliciis, nunc decet & levi
Lafcivire joco, nunc puerilibus

Infertum thyafis aut fide garrula
Inter ludere virgines.

Horatius cum Landini commentario Venet. 1483. fol. per Joannem de Forlivio & focios, & 1486. fol. per Bernardinum de Tridino ex Monteferrato; & cum commentariis Joannis Arriabeni, Venetiis An. 1490. fol. Horatii Epiftolæ impreffa Cadomi Anno 1480. cujus editionis, exemplar membranæ impreffum habuit V. C. Tho. Galeus. Horatius ex editione Jacobi Locheri (u) Poetæ laureati et Profefforis in Gymnafio Friburgenfi cum argumentis, fcholiis, gloffa interlineari & iconibus ligno mira fimplicitate incifis, Argentorat. 1498. fol. apud Joannem Reinhardum cognomento Gurninger, opus dicatum Carolo Marchioni Badenfi. Horatii Oda cum argumentis & tabula legum carminis, Parif. 1498. 4 Fuit in Bibl. Bigotiana; et in Bibl. Menarfiana p. 352. Aldina editio litteris quas vocant Italicis five currentibus An. 1501. 8. atque iterum emendatius et ratione metrorum demonftrata A. 1509. 8. ad Iafredum Carolum Regii Senatus in urbe Mediolano moderatorem, & 1519. 1527. 1559. 8. Cum commentariis Antonii Mancinelli, et Badii Afcenfii Parif. 1503. 1516. fol. Cum notis Badii Afcenfii, Parif 1506. 4. cum Antonii Bofinii commentariis, Rom. 4 & in editione Afcenfiana, Parif. A. 1519. fol. Epiftolarum libri II. prodierunt feparatim Lipfiæ apud Jacobum Thanner 1517. 4. in fronte libri legas hos verfus :

4. Satyras itidem Lipfiæ in 4. fine anno, & additis Epiftolis, cum commentario Acronis et Afcenfii, Parif. 1499. 4. Carmina five Oda Lipfie in 4. fine anno. Epodon liber, ibid. 1488. 4 & 1498. 4. Carmina & Epodos Lipf. 1492. 4. Carmen feculare cum Jo. Sentini de quibusdam Lyricis carminibus tractatulo Li pf. 4. fine anno & ibid. 1498. 4.

Friburgenfis editio 1533. 8. cum notis Henrici Glareani & A. 1540. 8. cum Nic. Perotti libello de metris Odarum Horatii, qui extat etiam in edit. Aldina A. 1519. 8. Rob. Stephani es ditio Parif. 1539. & 1544. 8. cum Perotti li bello de metris Horatianis; et 1545. 12. ex. ftat & altera cum fcholiis & argumentis H. Stephani, & diatribe duplici fine notatione anni, 8. & fecunda editio A. 1588. 8. tertia Genev. 1600. 8. cui additæ pag. 151. feq. emendationes et acceffiones ex veteri MS. ad Porphyrionis in Poetam commentarios. Teftatur Stephanus Grammaticum illum in Codice MS. Pomponium Porphyrionem appellari. Lugdunenfes editiones apud Gryph. A. 1535. 1542. 1559. 1567. 8. &c. Editionem Parifienfem nitidam ex officina Vafcofani, Odarum quidem & Epodon Anni 1545. Epiftolarum Anni 1549. Satyrarum & de Arte Poetica Anni 1551. 4.cum Codice MS. Jo. Jacobi Mentellii 600. annorum, qui olim Lambini fuit, (licet Lambinus ad lib. 1. Sat. 10. perperam fcribit nullum fere exftare librum MS. qui annos 400. fuperet) colla tam habuit Marqu. Gudius,è qua lectiones defcriptas fervo. Codicem Horatii MS. optima notæ laudat Barthius Adverfar. XXXV. 2. Reginenfem Bentlejus pag. 13. 16 ex prima pag. 10. 23. & ex fecunda manu pag. 25. Codicem Leidenfem plus quam octingentorum annorum pag. 89. Cantabrigienfi item fexcentoJam cenfura gravis me caftigavit ad rum & Tho. Galei Codice ac notis ufum fe teCrifpantes nafos tutus adire queo. ftatur pag. 18. 21. 82. &c. Horatius Bafil. Ars poetica quibusdam locis, ut habet titulus, 1545. fol. cum Variorum Commentariis: & cum emendata, Daventriæ in 4. ex officina Jacobi enarratore vetere Cruquiano notifque Cruquii, de Breda, fine anni notatione. Eft mihi & a-(x) Antuerp. 1597. 4. Cæterum editio Balileenlia editio vetus in 4 fine notatione anni, locique. Prodiit præterea Lipfiæ 1498. et alia antiqua editio ibidem in 4. fine anno Claris. Schotgenio infpecta: qui etiam notavit Epiftolas Horatii feparatim editas Lipfia 1498. fol. & 1512 4. atque iterum anno non addito in

unguem.

(u) Lofcherius hic typographi vitio vocatur in notis Bentleii pag. 8. 25. 29. 31. &c. atque in prioribus editionibus Bibl. mex Latina Lecherus.

manu

fis, quæ A. 1580. fol. prodiit apud Sebaft. Hen ricum Petri cum commentariis & notis, ut promittit titulus, quadraginta grammaticorum, non tot commentarios in totum Horatium ex hibet, fiquidem plerique ex illis tantum loca quædam Hora

(x) In Cruquio ut modeftiam & probitatem numquam, ita judicium & eruditionem fæpe defideraveris judice Bentlejo pag. 19.

[ocr errors]
[ocr errors]

Horatii fparfim illuftrarunt, ut facik patebit erudito lectori ex elencho illorum quadraginta, quorum lucubrationes, vel ex illis excerpta, in hac editione exftant; funt autem hi: Acro, Porphyrio, Terentius Scaurus, C. Æmilius C. Emilius, Julius (y) Modeftus, Chriftoph. Landinus, Erafmus, Aldi Manutii fcholia, & de metris Horatianis, Lud. Cœlius Rhodiginus, Angelus Politianus, M. Antonius Coccius Sabellicus, Jo. Baptifta Pius Bononienfis, Jacobus a Cruce Bononienfis, Petrus Crinitus, Benedictus Philologus, Jo. Hartungus, Henr. Glareanus, Theodorus Pulmánnus, M. Antonius Muretus, G. Fabricius, Jodocus. Badius Afcenfius, Polydorus Virgilius, Gilbertus Cognatus, Philippus Beroaldus, Servius Marius Honoratus. Tum argumenta incerti auctoris in Odas. Diomedes de metris Horatianis. Atque in Odas Philippus Engentinus, Hermannus Figulus Hirsfeldianus, Jo. Thomas Freigius, & Antonius Mancinellus. In artem Poeticam vero Francifcus Luifinus Utinenfis, ( ejufdem cujus parergon libri in thefauro Cricico Gruteri exftant) Jacobi Grifoli Lucianenfis commentarius multo auctior, quam antehac editus Jafonis & Gabrielis de Nores Cyprii, A. Jani Parrhafii, Viti Amerbachii, & Joh. Thomæ Freigii. In primam fecundam fatyram libri primi paraphrafis, & obfervationes Juliani Aurelii Leffignienfis, & in libros Epiftolarum, additamenta Guidonis Morilloni. Cum commentariis, & obfervationibus Erafmi, Politiani, Sabellici, Rhodigini, Pii, Criniti, Aldi Manutii &c. Venet. 1553. fol.

Cum M. Antonii Mureti commentariis, Ve. net. apud Aldum jun. 1552. 1555. 8. additis fcholiis Jo. Mich. Bruti ad libros Odarum & Epod. id 1561. 1564. 1570. & 1582, 8. Cum notis Joannis Hartungi, Bafil. 1555. fol. Francifci Irenici, Lugd. 1567. 8. & Dillinge 1585. Antonii Sebaftiani Minturni commentarius in Horatium, Venetiis editus. Horatius e decem codicibus emendatus cum commentariis eximiis Dionyfii Lambini, Lugduni 1561. 4. & Venetiis 1566. 4. (2) apud Paulum Manutium, tum magnis acceffionibus lucupleta

(2) Julium Modeftum Hygini libertum fuiffe teftatur Svetonius de Grammaticis cap. 20. Ejus librum quæftionum confufanearum laudat Gellius III. 9. Ejusdem de feriis Macrobius lib. I. cap. 4. Saturnal. & alibi. Citatur & Julius Modeftus a Charifio &c.

(z) In hac nitida nec ubique obvia editione adjuncta funt docta Jo. Mich. Bruti ad IV. libros carminum & Epodon librum notæ.

[ocr errors]

tus, Parif. 1568. 1579. 1587. fol. Francof. 1577. fol. apud Wechel. & 1596. 4. & cum indice omnium verborum Treteriano 1600. 8. Genev. 1605. 4. Francof. 1612. 4. & Parif. 1605. fol. in qua editione accedunt notæ Turnebi & Theod. Marcilii. Ex caftigatione Theodori Pulmanni A. 1566. apud Plantin. minore forma, & 1577. & 1580. cum Pulmanni & Manutii notis. Nota Jani Doufa patris, & ejus appendix ad commentariolum Horatianum 1582. 11. Cum Adr. Turnebi in lib. 1. Carminum & in loca obfcuriora Parif. 1577. 8. cum Mureti & Manutii in Horat. notis. Geor gii Fabricii, Lipf. 1578. 8. 1588. 8. 1605. 8. cum caftigationibus Georgii Fabricii, & in dice adagiorum, quibus Horatius ufus, aut ad quæ allulit, vel quæ deinde in proverbii formam abierunt, mille & quadringentorum. Hunc indicem, in quo multa, quæ proverbia non funt, caftigatum & interpolatum in haud pau cis H. Stephanus fuo Horatio fubjunxit.

cum

Horatii Petri Gualterii Chabotii Pictonis Sanlupenfis Parif. 1582. 8. & Bafil. 1589. 8. & cum ejufdem uberioribus commentariis Diale&tico, Grammatico & Rethorico, abfoluto An. 1587. & edito Bafileæ 1594. fol. ac poft autoris fata iterum (circa A. C. 1597. enim e vivis exceffit) recenfente Jac. Graffero anno 1615. fol. quæ locupletior eft editio, non emendatior. Abfurde quibufdam Chabotius Torrentii commentaria compilaffe dicitur Torrentio longe prior fcripferit, ut probe animadverfum Bælio eft T. 1. Lexici pag. 888. Chabotium laudat Benthlejus pag. 13. Cum notis Guil. Xylandri Neoftad. 1590. 8. Heidelb. 1585. 8. Epiftolarum libri duo, & in eas præfationes, Parif. 1585. 4. Cum erudito com-mentario Levini Torrentii, Epifcopi Antuerpienfis bonis Codd. MSS. ufi ex officina Plantin. apud Jo. Muretum A. 1608. 4. Additæ funt & Petri Nannii Alemariani in artem Poeticam nota.

Federici Ceruti Medici Veronenfis paraphra fis totius Horatii, Veronæ 1585. 4. Paraphra fis Eilbardi Lubini, Rofthoc 1599. 4. Francof. 1612. 4:

Horatius cum fcholiis Greg. Bersmanni 1602. Lipfia 8. Cum notis Dan. Heinfii (a) apRapheleng. 1610- 8. & 16. 12. 8. addito li.

bro

(a) Bentlejus folitam Dan. Heinfii infeliciter corrigentis περιεργίαν & loca incruffantis fincera arguic pag. 22.

bro ejufdem Heinfii de fatyra Horatiana, una
cum fragmentis fatyrarum Lucilii, qui primus,
ut ait Plinius, condidit ftyli nafum, qualia |
Rob. Stephanus in fragmentis latinor. Poetarum
dederat, & fragmentis Græci Sillographi Timo-
nis, petitis e Poefi Philofophica H. Stephani.
Tertia Heinfii editio, Lugd. Bat. 1629. 12.
& quarta fine notis Amftelod. 1676. forma
minore. Cum notis Jani Rutgerfii, Parif. 1613.
12. Rutgerfium ut ingeniofiffimum laudat Ben.
tlejus pag. 11.

Horatius ab omni obfcœnitate Romæ expur-
gatus, Colon. 1616. 8. Jodoci Defmarez An-
tuerpienfis e Soc. Jefu brevis commentarius
ad Horatium ab omni obfcœnitate purgatus,
Duaci 1636. 8. Cum notis brevibus & perfpi-
cuis Joannis Bond. Hanov. 1621. 8. Amft.
1630. 12. 1636. 1643. 1650. 12. & fæpius
deinde alibi.

Horatius e typographia regia, Parif. 1642.
fol. typis luculentis. Cum commentariis fele-
&tis Variorum & fcholiis integris Joannis Bond.
curante Cornelio Schrevelio, Lugd. Bat. 1653.
1658. (b) 1668. & 1670. 8. in qua editio
ne præfatio promittit Rutgerfii Venufianas le-
&tiones in Horatium, fed has poftea demum
integras e Bibliotheca Nic. Heinfii edidit Cla-
riff. Burmannus. Cum notis Jo. Minelli, Ro.
terd. 1668. 1673. 12. Cum caftigationibus
Tan. Fabri, Salmur. 1671. 12. Cum Minelli
notis commentarioque eximio D. Frid. Rappol-
ti, & fupplemento Joachimi Felleri, Lipf. 1675.

8. duobus volum.

In ufum Delphini, at privato aufu Horati-
um non integrum (quæ moribus enim nocere
visa sunt, oniffa) fed infigniter, & eleganter
illuftratum edidit Petrus Rodellius e Soc. Jefu,
cum paraphrafi ac notis, Tolofæ 1683. 8. Pa-
rif. 1686. 8. & Lond. 1690. 8. Poftea aufpi-
ciis Regiis idem præftitit Ludovicus Defprez, Pa-
rif. 1691. 4. in qua editione exftat etiam o-
miffus a Rodello index omnium verborum. Re-
cuderunt Delprezii Horatium Londinenfes An.
1694. 8. & omiffa adulatoria præfatione adje-
cere vitam Horatii, Andrea Dacerii notis il-
luftratam, ejufdem Chronologiam Horatianam
& differtationem de origine ac progreffu faty.

(b) Editionem variorum Lugd. Bar. A. 1658. 8.
pluribus MSS. no is Phil. Munkeri, & alteram A. 1663.
8. non paucioribus Thomæ Munkeri refertam fervare
fe teftatur Thomas Crenius XVI. animadverf. Philo-
log. pag. 243.

ræ Romanæ ex Gallico idiomate latine ver-
fam. In Amftelodamenfi editione A. 1695. 8.
ad Londinenfem expreffa omiffus eft index o
mnium verborum.

Horatii carmina expurgata, cum notis eru-
ditis & eleganti interpretatione Jofephi Juven

S. I. Parif. 1696. 8. & Rothomagi 1711.
Quod fpectat, inquit, ad rationem, quam in in-
terpretando fecutus fum, nolui eam effe nimis ex-
Janguem & jejunam, qualem cernere eft in iis
commentariis, que haud ita pridem exierunt, in
quibus interpretatio fere eft horrida, hirfuta
dum verbum verbo religiofe ac putide potius red
dit: amoenitatem quamdam fectatus fum in ex-
plicando ameniffimo poeta, & malui ut ubertas
quam inopia culparetur.

Horatius cum fcholiis eruditis Eduardi a Zurck
fcholæ Harlemenfis Rectoris, Harlem 1697. 8.
Lond. 1702. 8. de quo vide Diarium Belgi
cum, boakfaal van Europe A. 1929. pag. 277.
Cum lectionibus Venufinis Jani Rutgerfii, c-
dente Petro Burmanno V. C. Trajecti Batavor.
1699. 12. Horatium Ludovici Defprez, Lon-
dinenfes jam quartum A. 1706. & V. recuderunt
An. 1711.8. Wilhelmum Baxterum qui A. 1701.
Horatium Lond. 8. illuftravit, virum reconditæ
eruditionis appellat Bentlejus pag. 9. not. ad Hor.

Horatius perquam nitide ad optimorum ex-
emplarium fidem excufus, cum caftigationibus
quibufdam & variis lectionibus notatu digniori-
bus Cantabrigia typis majoribus Academicis
An. 1699. 4. atque iterum minoribus typis A.
1701. 12. curante potiffimum viro doctiffimo
Rich. Bentlejo, a quo aliam adhuc editionem
hujus Poetæ aliquot centenis locis reftitutam
& notis illuftratam eruditi exfpectant. Horati
um Cantabrigiæ typis luculentis A. 1699. 4.
& 1701. 12. nitide editum debemus D. Jaco
bo Talbotio e Collegio SS. Trinitatis, quem
gnis laudibus effert Bentlejus pag. 28. 53. &c.
Horatius cum notis eruditis & emendationi-
bus novis (ad 800.) ingeniofis fane & doctis,
fed ubi MStos Codices delerit præfidentioribus
plerumque & audacioribus, præclari Viri Richar
di Bentleii, S. T. P. Regiæ Maj. à Sacris Do
nefticis, Bibliothecarum Regiarum custodis, A.
chidiaconi Elienfis & Collegio SS. Trinitatis
apud Cantabrigienfes Præfecti, Cantabrig. 1711.
4. editio fplendida & elegans, dicata (c) Ro

berto

di.

(c) Dedicatio Bentleii feparatim lucem vidit cum
Anglica verfione Lond. 1712. 8. præmiffo ejufdem Do-
decafticho ad Carolum Halifaxiæ Baronem. Oppofitum

vocandis Bentleji emendationibus operam po nit, de quo vide fis Diarium Hagense, Journal literaire Tom. 2. pag. 232. & Jo. Maffo ni Hift. Criticam Reip. literariæ, editam Gallice Tom. 8. pag. 118. 215. T. 9. p. 64. 187. 269. T. 14. p. 84. feq. 211. feq. & Tom. 15. p. 111. feq. ubi obfervationum ejus fpecimina, quemadmodum multis ante Bentleji

[ocr errors]

nenfi, Journal de Berlin A.. 1697. p. 219. feq. Non omittendum etiam, quod vir cum magna literarum jactura nuper denatus Lambertus Bos in fpecimine animadverfionum ad fcrila Horatii loca adverfus Bentlejum vindicat illuminatque, laudans paffim Codicem MS. infignem Bibl. publicæ Franequeranæ,& pag. 38. 39. 43. 44. & 47. Commentatorem vererem ineditum, & ubi explicationes quæ habentur inter lineas, fæpe funt vocum lectionis diverfæ ab iis, quæ ibidem occurrunt in textu. id. pag. 49. Oppugnatur etiam Bentleii Horatius

berto Harlejo Oxonii Comiti, nec diu poft recufa haud minus pulchris ac nitidis typis Wetftenianis (d) Amftelod. 1713. 4. fed ita ut ad ufum longe præftet hæc pofterior editio, perinde etiam emendata: nam & notas Bentleii fingulis paginis ftatim fubftratas offert, non ut Cantabrigienfis, ad Voluminis fubjectas calcem : deinde, qui in hac defiderabatur, locupletiffimum exhibet indicem omnium Horatii verborum, Tre-editionem luci datam annis in Diario Beroli tero-Avemannianum, fed obfervationibus variis ad latinitatem pertinenttibus, & locis plus quam mille & quingentis auctum atque emendatum ab Ifaaco Verburgio, infertis etiam variis lectionibus Bentlejanis. Cantabrigiæ 1713. 8. Horatius recuptores Latinos Franeq. 1714. 8. editis nonnul. fus ex Rich. Bentleii editione cum notis ejus fed in compendium miffis a fratris filio Thoma Bentlejo Collegii SS. Trinitatis Cantabrig. focio. Eodem anno 1713. 12. Amftelodami apud Guilelmum van de Water (e) Horatius minoribus typis prodiit curante Petro Burmanno, ca ftigatus ad Codices MSS. & ad Bentleii editionem, a qua tamen fubinde recedere non dubitat, quando ille non ex Codicum auctorita-in Memoriis Trevoltinis A. 1718. Febr. p. te, fed fuopte ingenio nonnulla proruptiore aufu immutavit. A nevv edition of the Odes, Epodes aud Carmen feculare of Horace, in Latin and English, vvith a translation of all Dr. Bentley's notes, to vvich are added. notes upon notes, Dr. Bentley's dedication and preface finely translated. Lond. 1714. 12. duobus Voluminibus. Horatius ad modum Minellii illuftratus Roterd. 1714. 12. Horatius ex recenfione Michaelis Maittaire, (f) Lond. 1715. 12. apud Jac. Tonfonum. Novam editionem hujus Poeta, Hage Comitis novis Alexandri Coninghami curis expolitam & illuftratam exfpectare juffit Pancratius Mafvicius præfat. ad Virgilium A. 1717. editum. Etiam Berolini ab aliquo tempore Rofellus de Beaumon in Horatio nova luce perfundendo & ad examen re

etiam Bentlejo fcriptum: Ariftarchus ampullans in curis
Horatianis five querimonia Epiftolaris Philargyrii
Cantabrigienfis ad cenforem Britannicum de intempe-
ftiva ifta corrigendi libidine. Lond. 1712. 8. Et alte-
rum multis non contemnendis obfervationibus refertum:
Richardi Johnfoni Ariftarchus anti-Bentlejanus, Not-
tinghamie 1717. 8, de quo vide fis Acta Erud. p. 497.
Bibl. Angloife de Mr. de la Roche T. 1. pag. 281. Bibl.
ancienne & moderne de M. le Clerc. T. VII. pag. 63.
(d) Acta Erud. 1713. pag. 393. Bibl. choifie de
Mr. le Clerc. T. 26. p. 260. Mem. de Trev. 1718. Fevr.
(e) Acta Erud. T. VI. fupplem. p. 30..
& Aita. T. de Mr. le Clerc
Tom. V. pag. 162. Never Bucher Baal. LII. pag. 316.

1

290. feq. Præterea video in Novellis Reip. literariæ An. 1709. T. 1. p. 340. ab Oxonienfibus etiam fpem factam editionis emittende hoc titulo: Horatii opera juxta exemplar Regium Parifienfe. Præmittitur Differtatio Hiftorico Critica, Editorum aliquot incuriam perftringens; & Horatii fragmenta complura, e Bibliothecr rum forulis, ubi delituerant, in hac editione in lucem prolata recenfens.

[ocr errors]

In Artem Poeticam feparatim fcripfere pluri, mi, quorum nonnullos annotavit etiam Adrianus Bailletus in judiciis eruditorum de fcriptoribus hujus argumenti, fingulari volumine re cenfitis. Vitus Amerbachius, Argent. 1543. 8. Francifcus de Cafcales, Valentiæ 1659. 8. Nic.. Colonii expofitio, Bergomi 1583. 8. Tho. Cor. ræus Lufitanus, Venet. 1587. 8. Tryphonis Gabrielii, Parif. 1544. 8. Henricus Glarea nus Parif, 1533. 4. apud Rober. Stephan. Iac. Grifoli Florent. 1550. Parif. 1552.& Ve net. 1562. 8. cum apologia adverfus Jafonem de Nores, Sigifmundi Julij Paraphrafis, Lau ginga A, 1600. Andrea Kragii Analysis dia lectica & Rhetorica, Bafil. 8. Francifci Luifi ni commentarius, Venet. 1554. 4. apud Ald. Manut. Vicentii Madii Brixiani, Venet. 1550. Aldi Manutii junioris, Aldi Manutii junioris, id. 1576. 4. Herculis Manzonii, Bergomi 1604. 4. Petri Nanni, ad calcem edit. Horatii cum Torrentii commentario, Antvv. 1608. 4. Jafonis de Nores,

Ciprii,

Cyprii, Parif. 1544. 8. Ven. 1553. Jani Parrhafii, Neap. 1531. 4. Parif. 1553. Lugd. 1536. Venet. 1553. Fr. Philippi Pedimontii Ecphrafis, Venetiis 1546. 4. Jo. Pifcatoris, Spira 1595. 8. Lamberti Ludolphi Pithopoei Paraphrafis, Heidelb. 1595. 8. Francifci Robortelli commentaria cum ejus explicationibus de Satyra, Epigrammate, Comedia Comedia, falibus & Elegia, falibus & Elegia, Florent. 1548. fol. Jo. Sambuci Paraphrafis, Antvv. 1564. 8. Francifci Sanchez annotationes, Salmanticæ, 1591. 8. Antvv. 1592. 8. Achillis Statii notæ, Antvv. 1553. 4. Jo. Sturmii commentarius, Argentorat. 1576. 8. quem Jo. Henr. Ackerus iterum fubjici prælis curavit Rudolftad. 1716. 8. Jod. Willichii, Francof. 1539. 8. Jo. Bapt. Pigna Poetica Horatiana Venet. 1561. fol.

In Epiftolas Claudius Minos, Parif. 1584. 4. Jo. Amarito, ibid. 1553. 12. Nicod. Frif chlini paraphrafis, Francof. 1586. 1596. 8. & Jo. Pifcatoris Analyfis Logica Epiftolarum, artis poeticæ & felectarum aliquot Odarum, Spiræ 1595-8.

In Satyras, Jacobi Cruquii notæ excufæ feparatim 8. apud Plantin. Sigifmundi Julii Minfingii paraphrafis in lib. I. Satyrarum 1602. 4. Julii Aurelii Haurechi commentarius in fatyras duas primores, Antvverp. 1541. 8. P. Oudini in Satyram VI. libri I. &c.

[ocr errors]

fu commentarius in Lyrica Horatii ab obfcœ-
nitate expurgata, Colon. 1633. fol. Lettre à
un jeune Seigneur fur les œuvres de Horace
(a) avec une Critique de la premiere Ode Pa
rif. 1710. 12. M. Ioannis Theil, Naumburgen-
fis epidorpidum, five obfervationum quarumdam
Philologicarum (non magnæ rei) in Horatium
póyeuris lucem vidit Lipfia 1636. 4. Christo-
ph. Augufti Heumanni quædam in Horatium ob-
fevationes, inferta Mifcellaneis Lipfienfibus cu-
ra Caroli Frid. Pezoldi vulgatis leguntur To-
mo IV. pag. 137. feq. His junge ejus parerga
Critica pag. 138. feq. & audaces Galli cujuf
dam emendationes in Horatium, quas habes in
Memoriis Trevoltinis A. 1715. pag. 968. &
in Ephemeridibus literariis Parif. A. 1716. p.
515. feq.

diffentire ftudiofe geftit, Siculis gerris vaniora comminifcitur: Badius fuo more TITTONαiWS Badiles corticem verborum folum delibans, ad ipfam rerum medullam numquam penetrans. Plus aliquanto cæteris vidit Glareanus: & præftitit.

[ocr errors]

Ineditum Zacharie Lundii commentarium copiofum in Artem Horatii, una cum aliis viri illius docti lipfanis fervat Hafnia Vir Nobiliffimus Fridericus Roftgaard. In Odas quoque & Epiftolas Commentarius ejufdem Lundii venit una cum aliis quibufdam illius monumentis in Bibliothecam Johannis Moth, 'potentiff. Regis Dania a Confiliis. Jo. Ulrici commenta tiones in Horatium memorat Jo. Frid. Gronovius Epiftola ad Cafp. Hofmannum A. 1633. inter Epiftolas G. Richteri pag. 563. Commentarios fuos ipfius Hadrianus Junius IV. 6. aniIn Odas & Epodon librum. Jo. Mich. Bru- madverfionum. Vide fis & ejufdem Junii Epitus de quo fupra; Hermannus Figulus, Fran- ftolas p. 3. feq. & 280. quem fi audimus Boncof. 1546. Bernhardinus Parthenius Spielenber-finio (b) nullus ineptit magis, & dum ab aliis gius, Venet. 1584. 4. Philippus Eugentinus, Jo. Tho. Freigius &c. In librum I. Odarum Adr. Turnebus, Parif. 1577. & 1586. 8. una cum animadverfionibus ex ejufdem Adverfariis in varia Horatii loca, notifque Mureti & Manutii in Horatium. Pauli Franci commentatarii Horatiani in I. & II. librum Odarum Francof. ad Viadrum 1521. 8. Joannes Cæfarius in Odas triginta duas libri primi, Rom. 1566. Hugolinus Martellus Epifcopus in Odam 2. libri IV. de Pindari laudibus, Floren. apud Juntas 1579. 4. Joannis Pifcatoris Analyfis in Odas felectas, Spira 1595. 8. Julianus Aurelius Leffignienfis Belga in Odam 1. & 2. cum paraphrafi in eafdem, Antvverp. 1541. Blafius Bernardus de laudibus vitæ rufticæ ad Horatii 2. Epodon. Florent. 1613. Aldus Manutius de eodem argumento, Venet. & Jo, Weitzius, Francof. 1625. 8, Jac. Cruquii note in Epodon librum excufæ fepaparatim apud Plantin. Philippi Bebii e Soc. Je

4.

V. Horatii verfiones Vernacula.

Gallice Ars Poetica per Jacobum Pelleterium, Paris. 2540. 8. & 1545. apud Vafcofan. Idem Pelléterius & ipfe artem Poeticam condidit ex ingenio fuo duobus libris diftinctam & excufam Lugd. 1555. Satyræ, & Epiftola 15550 quædam

(a) History of the vvorks of the learned. A .1711.

P. 116.

(6) Matthæi Bonfinis, five Bonfinii commentarium in Horatium memorat Gefnerus appendice ad Bibl. fuam, & ab Henrico Petri editum ait cum aliorum in Horatium lucubrationibus. Sed Antonii Bonfinii in

Horatium commentationes Parif. 1519. excufas refert
Hendreichius pag. 644. pandet. Brandemburg.

« PredošláPokračovať »