Obrázky na stránke
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Printed by J. Smith, Printer to the University ;

FOR F. C. & J. RIVINGTON, LONDON;
AND SOLD BY DEIGHTON & SONS, NICHOLSON & son, AND R. NEWBY,

CAMBRIDGE; J, PARKER, OXFORD ; AND J. UPHAM, BATH,

« PredošláPokračovať »