Obrázky na stránke
PDF
ePub

durch die zwente Ehe alle Kinder der erstern auf gleiche Weise beleidigt worden sind. Die Raiser Majorian 42) und Severu 8 43) verorðneten dieses zuerst ben den Müttern für den Occident. Im Orient hingegen dauerte das

[ocr errors]

42) Novella Maioriani VIII. de Sanctimonialibus et viduis,

dat. Ravennae 458. in der Ritterrohen Sammlung
Tom. VI. P. II. 'pag. 155. sqq. und in Hugo Jur. civ.
Antejust. Tom. II. pag. 1377. sqq. Es heißt daselbst
S. 8. Illud sane latus divalis Constitutionis abolemus, -
quo videbatur matribus fuisse permissum, ut ex quan-
titate sponsalitiae largitatis in unum filium, si velint,
portionem maximam conferendi habeant liberam fa-
cultatem, in quam nos filios aequa iubemus lance suc-
cedere: siquidem recte illa donatio inter bona paterna
numerabitur, quam in uxorem maritus contulit tem-

pore nuptiarum.
.43) Nov. Severi I. de abrogatis capitibus iniustis Legis

D. Maioriani, dat. Romae 463. in Collect. Novellar.) · Ritter. pag. 160. und bey Hugo T. II. pag. 1392. Illud

tantum ex eadem lege retinentes, quod veterum legum commendat auctoritas , scilicet, ut post 'viri ‘obitum sponsalia (i. e. dona sponsaliorum nomine oblata, :

sive donationes, ante nuptias. S. RITTBR ad h. Nov! i not. e.) in usumfructum tantum mater habeat, et a

'filiis alienare non possit, sive in alias nuptias venerit; sive non venerit, et ut omnibus ex eodem matrimonio filiis ex aequo communia in unum aut alterum matri conferre non liceat. Nam quid est aliud, a filiis alienare; si hoc non est, , cum proles numerosa contigerit, praetermissis ceteris uni vel alii prava velle intentione largiri? Sint sane matres, si ita • libuerit, pro impensis obsequiis in filiorum electione

liberales, usumfructum suum, cui voluerint, lárgiantur, proprietatis commoda cunctis pariter filiis deputata non minuant.

enae

[ocr errors]

Wahlrecht des parens binubus fort bis auf Justis nian 44). Erst dieser hob es nicht nur bey der Mutter, sondern auch bey dem Vater auf. Dieß geschahe in der Novelle 2. Kap. 1. und 2. (vom J. 534.)

Quare electiones illas nec confusas nec indistinctas relinquere, sed - hanc rem ita ordinare nobis visum est, ut matre semel secundas nuptias contrahente, omnes liberi proprietatem donationis ante nuptias statim lucrifaciant, neque ullo modo matri quosdam sex liberis eligere, quosdam vero iniuria afficere liceat; quia omnibus siinul per secundas nuptias iniuriam intulit. Gap. 2. S. 1. Quia vero secundo nubentium poenae communes sunt viro et mulieri, ille quidem, quando ad secundas ņu. ptias venit, de dote, haec vero de donatione ante vel propter nuptias periclitabitur; et haec lex in '. utramque personam lata sit, et tam de electione, quam de alienatione et lucro haec sancita sint.

In eben dieser Novelle ist noch Kap. 2. verordnet, daß wenn etwa der überlebende Ehegatte vor dem Uebers tritt zur zweyten Ehe von diesen Gütern einen Theil vers : äussert hätte, eine solche Veräusserung zwar durch die zweyte Ehe ungültig werde; jedoch fou alles so lange in suspenso bleiben, bis sich künftig bey dem erfolgten Tode desselben ergiebt, ob nod die Kinder am Leben sind, oder nicht. Denn sind sie vor dem parens binubus verstorben, und dieser hat sie beerbt, so bleibt alles gültig. Saben sie zum Theil fremde Erben hinterlassen, so bleibt wenigstens

44) S. von Böhr Uebersicht der das Privatrecht betreffenden

Constitutionen der Röm. Kaiser von Theodos II. und ,
Valent. III. bis auf Jußinian. Weßlar 1812. S.69..!

die Veräusserung in Rücksicht des dem Parens gewordenen Erbtheils gültig, und ist denn nur in Rücksicht des Uebri, gen ungültig. . ..o 3. In dem dritten Kap. derselben Novelle hat Ju: st inian auch den in den oben angeführten Constitutionen ben der Beerbung der Kinder gemachten Unterschied aufgez: hoben, und verordnet, daß die Mutter in Ansehung ders felben durch die ziveyte Ehe' keinen Nachtheil leiden, fons dern mit den Geschwistern des verstorbenen Kindes erben, and von ihrem Erbtheil Eigenthümerin seyn und bleiben folle, das Kind'' mag vor der zweyten Ehe oder erst nach derselben sterben 45). Quemadmodam enim patres, si secundas nuptias contrahant, non fraudamus successione liberorum, nec lex quaedam est; quae id dicit, ita nec matres successione libe. rorum privabimus, si matres secundo nubant, sive ante secundas nuptias, sive post eas liberi moriantur. - Unde quod patres habent, sive secundas nuptias ineant, sive non, hoc etiam matres habeant, et mater ad filii hereditatem vocetur, sive

secundas nuptias iam contraxerit, sive postea con- trahat.

Alles dieses bestätigte Justinian nochmals in der Novelle XXII, Kap. 2. 3. (vom f. 536.) wo das noch jest geltende Recht auf folgende Art aus den vorigen Cons stitutionen recapitulirt wird. : Si vero tempus quidem exspectet mulier, ad secundum vero matrimonium, priores nuptias insuper habens, veniat, siquidem liberos non ha

45) S. Jac. ' Cujacius Exposit. Novellar. ad Nov. 3.

beat, - sine periculo tota res futura est. Si vero proles existat, et léx videat liberos exinde iniuria affectos,' tum omni liberalitate, a marito in eam profecta, quoad proprietatem privetur, solo usufructu illi relicto. Et haec sancita quoque sint, tam de donatione propter nuptias, quam de omni alia liberalitate, sive inter vivos, sive testamento, sive mortis causa donatione a viro in eam collata: sive pars sit institutionis, sive legatum sive fideicommissum. Et ut generaliter dicamus, omnis proprietas ab ea recedet earum rerum , quae a priori viro ad eam pervenerunt, et liberi eas capient, ac statim ab eo tempore, quo mater alii viro iuncta est, proprietatis erunt domini. Atque haec communis tam mu. lieri, quam viro imposita sit poena.', Nam si ille quoque liberos habens secundam iis superduxerit uxorem, lucris dotis quoad proprietatem non fruetur, nec aliam liberalitatem, quam a muliere accepit, firmam. habebit, praeterquam quod uti et frui solum possit, quoad vixerit. Nam hic quoque liberi, etsi sub potestate constituti, domini tamen illorum quoad proprietatem erunt, eaque statim, matrimonio cum șecunda coniuge contracto, ad eos, penient,

[ocr errors]
[ocr errors]

um

Cap. 24. Quod autem de lucris exinde ad ' coniuges venientibus sancitum est, etiam sic ratum

sit, et lex adeo fidus iis erit custos, ut has res neque alienare, neque pignori dare parentibus permittat. Sed et si parentes quid fecerint, statim eorum substantiam illis obligat. – Ac sciant ex hac nostra lege, quod, etsi ab eiusmodi paren. tibus quid emerint, vel donum acceperint, vel quicquam aliud egerint, id quod gestum est, perinde habendum sit, ac si nihil neque factum, neque scriptum esset. i ..

Cap. 25. Venient vero lucra haec ad omnes libero's, qui ex prioribus nuptiis suscepti sunt. Non enim permittimus parentibus, ut non recte introducta electione adversus eos utantur, et alii quidem ex liberis quid dent, alium vero iniuria afficiant. Omnes enim secundis nuptiis pari contumelia affecti sunt?' -. Ideoque quilibet horum pro portione lucretur: idque, si liberos habet, ad eos transmittat.

[ocr errors]

Cap. 26. Quoniam vero harum rerum alienationes a parentibus factas irritas declaravimus, convenit, ut accuratius hanc rem definiamus. Nam si omnes supersint liberi ex primis nuptiis procreati, et parens praemortuus sit, irrita omnino, erit alienatio, secundum ea, quae ante a nobis dicta sunt. Si vero omnes decesserint, et res ad orbitatem redigatur, tum ex evențu valebit id quod alienatum est. Quis enim id infirmabit, liberis, quibus solis hoc servavimus, non existenti bus ? Sed hic nuper in accuratam quandam et sollicitam venimus cogitationem, quaeque medium . - utrorumque casuum curiose examinat. Nam cum omnibus quidem liberis superstitibus, et parente mortuo, nulla pars lucrorum ipsis relinqueretur, omnibus vero mortuis totum ad eos rediret, me-, diam quandam viam in ea re invenire voluimus, ut, si pluribus existentibus liberis, unus moriatur, siquidem liberos habeat, ad eos hereditas illa de

[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »