Obrázky na stránke
PDF
ePub

abbatem, quod tandem obtinuit, ut ex epistolis 31 A nonensis ipsi infensus, adesse noluit, sed ad eumet 32 planum est, cum prælationem in manibus dem Ricberium scripsit epistolam 35. Monachis Fulconis episcopi Belvacensis omnino ejuravit. Cluniacensibus monasterii extra urbem ædificandi

Subscripsit anno 1092, præcepto Roberti de Be licentiam fecit 11. Nonas Januarii. Concilio Arverlismo pro monachis Majoris Monasterii. Eodem nensi adfuit die viii Nov. 1095, et Turonensi anno anno Philippi reyis odio, qui in legitimum Bertha 1096 ubi subscripsit decreto Urbani Il pro subjiuxoris thalamum Bertradam Fulconis comitis An ciendo Cormaricensi abbate Sancto Martino. Ad degav.uxorem, nonnullis Galliæ præsulibus patro eumdem scripsit anno eodem pontificem pro Wilcinantibus etiain ac fede conniventibus, superin lelmo Parisiensi electo,qui cum et Galterio Meldensi duxerat, vir iste justi tenax, et tantum flagitium Sanctionem Aurelianensem episcop. consecravit dissimulare non valens, diris modis fatigatus est, apud Carnotum. Subscripsit chartæ fundationis maxime ab Hugone Puiseti domino, qui eum pene abbatiæ de Rota terlio idus Februarii anni 1096 per annum in carcere clausum, persæpe etiam ab ineuntis. Guillelmo Nivernensi comiti adfuit dosque pane retinuit, magna animi firmitate et con nanti ecclesiam Sancti Stephani apud Nivernum a stantia pellici depravatæ, et regis concupiscentiæ se restitutam abbati et monachis Cluniacensibus sese opponentem. De hoc contubernio et ira regis B anno 1097, ac diris devovit omnes qui huic dono his expostulat Ivo verbis epistola 22, ad eumdem quoquomodo auderent refragari. Ecclesiam eamdem Philippum : « Quoniam, inquit, « præcedente di consecravit Idibus Decembris. Gaufridum de Prulvina gratia de stercore pauper usque ad solium liaco comitem Vindocinensem jura et privilegia moprincipum per manum vestram elevatus sum, fa nasterii sanctissimæ Trinitatis agnoscere persuasit teor me post Deum pro posse meo cuncta vobis eodem anno, et cum abbate conciliavit. Scripsit debere quæ vestro congruunt honori et saluti ; sed quoque Urbano Il pro consecratione Daimberti Sequia exasperatus propter salubres monitus, quos nonensis electi, et insequentis anni initio 1098 serenitati vestræ ex summa fidelitate et charitate contra electionem Joannis Aurelianensis. Altaria de direxi, me diffiduciastis, et bona episcopalis domus Basen villa, de Bisconcellis et de Bovenivilla sine diripienda adversariis nostris exposuistis, gravia et redemptione vicarii monachis Majoris Monasterii grandia inde perpessus incommoda, regali curiæ concessit tertio Idus Maii. Hoc eodem ineunte anno ad præsens nec secure possum interesse, nec ho onus pontificium abdicare voluit, ideoque Urbano neste. Supplico itaque majestati vestræ ut regia pontifici maximo his verbis scripsit epistolam 67. interim me mansuetudine supportetis, donec pos « Ecce jam boc transacto septennio vincam mihi sim aliquantulum respirare et damna, quæ mihi commissam pro posse meo excolui, fructum au

с pene usque ad penuriam panis inflicta sunt aliqua

tem quem quærebam non inveni. Detur ergo liberex parte reparare. »

tas octavo anno, ut hoc principium veræ octavæ Vinculis exemptus hæc scribebat, Raynaldi for aggrediar, ut possim mihi sabbatizare, dulces fructasse Remensis archiepiscopi et suffraganeorum tus contemplationis carpere et octavæ illius gauopera, quibus Urbanus papa pro ereptione Carno dia prælibare. Quod si vestra permissione id modo tensis episcopi scripserat vi Kalendas Novembris non lacio, necessitate tamen me oportebit id facere 1092. Altaria sex Eustachio abbati et monachis propter renovatas in me veteri de causa regis inimiSincti Petri Carnotensis concessit libera,scilicet de citias, et propter parochianos meos contemptores Bruerolis, de Ermentariis, de Roheria, de Buxeto, verbi Dei, qui propi sunt solis terrenis inhiare. » de Cruciato el de Castellariis Kalendiis Julii 1093. Pontificis hortatu episcopali curæ haud renuntiavit. Gaufridum Vindocinensem abbatem consecravit ix Quinimo eam inter maximas procellas Ecclesiæque vel xi kalendas Septembris anni ejusdem : attamen Gallicanæ propudiosum tunc temporis statum lauin epistola 21 adhuc se in ergastulo clausum dicit, datissime sustinuit ; testes sunt ipsius complures quando corpus

incti Juliani translatum est ; hæc litteræ, quibus agit de cathedralium ecclesiarum et autem facta dicitur translatio xvi Kalendas No. episcoporum ordinatione, de legatorum et missovemb. anno 1093, vil ordinationis Hoelli episcopi D rum a latere coinprimendo fastu, quibus Gallicana Cenomanensis, qui ordinatus est xı Kalendas Maji sæpius gravabatur ecclesia. Legenda ejus epistola 1085, ac proinde, pro 1093 legendum forte 1092, 133, ad Richardum Albanensem episcopum legatum qui annus cum ordinatione optime quadrat.Præter apostolicum, qui eum tanquam publicæ simoniæ enim jam dicta, mense adhuc Novembri anni 1093 reum graviter redarguerat, ad quæ respondit decum Urbano papa Romam pacifice intravit Ivo, canum quidem, cantorem et alios quosdam in ecibique eum dimisit mense Januario. Reversus Bec clesia Carnotensi plura exigere in receptione canocenses inter et Molismenses monachos ortam de nicorum, quæ rescindere conatus fuerat, sed incella Pexiacensi controversiam com posuit anno cassum, quod ii se tuerentur exemplo ministro1094. Vocalus ad concilium Remense pro nuptiis rum curiæ Romanæ, apud quos venalia sunt omregis et Ivonis depositione qui eis contradicebat, nia. Interea Ivo episcopus canonicos regulares e habitum xv Kalendas Octobris ejusdem anni, cui S. Quintino accitos in ecclesia S. Joannis ia Valle aliquo modo præfuit Richerius archiepiscopus Se instiluit anno 1099, eieque multa largitus est.

Synodo Stampensi eodem adfuit anno, et Majo- A in territorio de Garzeis secus suvium Tironum ad ris Monasterii monachis concessit, ut ecclesiam construendum monasterium cum capitulo concesconstruerent apud Franchamvillam. Latum a rege sit tertio Nonas Februarii 1110. Subscripsit diplodecretum de expellendis monachis, canonicisque in mati Ludovici regis pro canonicis Sanctæ Genoecclesia Pisciacensi restituendis sub anathemate vefæ, iv Idus Martii anni 1111. Ad concilia Vienconfirmavit anno 1100. Circa id tempus omnium nepse et Ansanum vocatus anno 1112 se excusaEcclesiarum sollicitudine pressus, scribit ad Gal vit. terium Meldensem episcopum de incontinentia mo

Subscripsit eodem anno regiis Ludovici litteris nialium Sanctæ Faræ, quas monet ut corrigat, vel in gratiam Floriacensium. Principis ejusdem charmonachos earuin loco substituat. Paschalis II bulla

tam pro fundatione vel potius dotatione S. Victodata xvi Kalendas Martii anui ejusdem episcoporum ris Parisiensis sua subscriptione munivit cum plu. Carnotensium domum, quam magnis Ivo impensis

rimis præsulibus anno 1113. Cum Arnaudo decano ædificaveral, exemit ab omni spoliatione tunc tem totaque Cargotensi Ecclesia institutam Tironensom poris post episcopi obitum fieri solita, juxta con abbatiam approbavit, eique multa concessit privicilii Arvenensis decrelum.

legia tertio Nonas Februarii, et anno elapso sigilAnnus Incarnationis 1104 componitur cum anno B lum apposuit suum instrumento confirmationis episcopatus Ivonis xiv et Philippi regis xlv, in ta eorumdem privilegiorum ab Conone Prænestino bulis Sancti Petri. Hoc eodem interfuit concilio sedis apostolicæ legato tertio Nonas Febr. monaTrecensi v Nonas Aprilis et subscripsit diplomati chis Majoris Monasterii concessit ecclesiam de Hugonis Campaniæ comitis pro Molismensi mona Hanchis, quam Paganus canonicus tenebat, et sterio. Adfuit et synodo pro reconciliatione regis quidquid eis ab ipsius fratribus tribuebatur anno apud Balgenciacum, Ivonis efflagitatu 30 Julii ha 1114. Eodem Paschalis II v Kalendas Novemb. conbitæ. Celebratum aliud concilium apud Parisios, firmavit decretum prius ab Ivone latum contra præIvone præsente, iv Nonas Decemb. indict. xui Pa positos qui gravabant capitulum, et angariis eccleschalis Il sexto, ad reconciliandum absolvendum siasticos inferiores vexabant, aliaque ab eodem que regem Philippum, qui simul cum Bertrada ju- statuta, qua quidem bulla offensi præpositi, adverravit divortium. In concilio Pictaviensi anni ejusdem sus Ivonem regem Ludovicum commovere nisi sunt, sententia Burdegalensis concilii de Marestasio pro litterasque ipsius ad eumdem obtinuerunt, cui reAngeriacensibus adversus Maxentianos monachos spondit Ivo epistola 265, qua de re legendus Soulata examini Ivonis commissa fuit, ab eodemque et chetus in novis observationibus ad epistolas Ivonis collegis confirmata. Datam ab eo Beccensibus ec pag. 252 et seq.

с clesiam Sancti Nicasii de Mellento confirmavit Pa Annus ordinationis Ivɔnis xxv illigatur cum anno schalis II secundo Idus April. 1104. Inseguenti Hen XVI Paschalis II, Incarnationis 1114, in instruricus comes Blesensis et uxor Adela ad preces Ivo mento quodam ecclesiæ Sancti Nicolai apud Sounis domum episcopalem a prava consuetudine su

chelum pag. 254. « Facta est autem hæc cartula pellectilis diripiendæ liberam reddiderunt, quorurn

anno ab Incarnatione Domini 1114, ordinationis beneficium auctoritate sua confirmavit Philippus

vero domini Paschalis papæ xvi, atque ordinatiorex anno regni 46. Libertatem ecclesiæ de Burgo nis donini Ivonis Carnotensis episcopi xxv, etc. » medio ad preces Adele comitissæ ratam habuit Ivo Idem Souchetus refert bullam Paschalis II Romæ eodem anno, quo adfuit electioni Radulfi abbatis

pridie Idus Martii, Ivoni Carnotensi et Radulfo SanSancti Quintini in festo Dedicationis. De mandato

tonensi datam, qui duo concilio Arvernensi adfuePaschalis II diremit anno 1:06 querelam quæ inerat rant, ut juxta concilii decretum, altaria, quæ ab inter Ivonem de Curvavilla, vicecomitem Hugonem annis triginta et sub vicariorum redemptione moet Rotrocum Perticensem comitem, qui ad sacrum

nachi possidebant, libera eis relinquerent. Reddibellum ituris pacem turbabat. Invitatus ab Ivone tam ab Ivone de Curvavilla ecclesiam Sancti NicoPascha peregit apud Carnotuin Paschalis papa lai fratribus de Sancto Joanne concessit Ivo anno anno 1107.

D 1115, indict. vii. Gravem habuit cum Bernardo Locum Bernardo a Rotroco comite ad construen Bonævallis abbale querelam, quam a Roberto do dum monasterium datum anno eodem confirmavit Arbrisello compositam indicat Roberti Vitæ scriIvo et cæmeterium consecravit. Dedit litteras su ptor paulo ante ejusdem obilum, quem anno 1116 per controversia ratione ecclesiæ Villæmendis inter exeunte, qui nunc numeratur 1117, accidisse voColumbenses monachos el. moniales sancti Aviti lunt. Ex chronico enim 8. Albini Andegavensis : vili Kalendas Septembris. Interfuit anno 1108 exse « Anno 1116, obiit Robertus de Arbrissel quinto quiis Philippi regis, et statim post sacro Ludovici Kalendas Martii. » Huic aliud non minoris ponderegis Aureliæ celebrato, Remensibus clericis nec ris argumentum subjicit doctissimus Pagi, Guilquidquam refragantibus, qua de re scripsit aposto. lelmi nempe Nivernensis comitis anno 1116 ex licam epistolam 189. Subscripsit 1109 præcepto chronicis Fiscanensi et Vezeliacensi capti, eorumLudovici VI regis de libertate testandi et bellandi que qui eum ceperant excommunicatorum, mentio. pro servis Ecclesiæ Parisiensis. Carrucatam terræ nem fieri in epistola 275 Ivonis : unde concludit

anno 1117. Mabillonius vero post

. Albericum, Eli- A Firmat Joannis, qua jacet, abbatiam, nandum, priscum Sancti Quintini Kalendarium,etc. Atque decanatum Andreæ formavit et auxit. Ivonem sub finem anni 1116 obiisse ; sed pace tan- Te duce fit Mariæ pulpitus ecclesiæ. torum virorum dixerim, bæc cum usurpata in Fundamentu loci jeci! Belli prioratus, chartis Gaufridi successoris annorum computan- Hic Magdalenæ præparat ecclesiam. dorum ratione conciliari nequeunt, qui ex dicen- Vicenos [1. 25) annosque duos sine crimine sedem dis anno ineunte 1116 auspicatus est episcopatum. Rexit, ab integris moribus atque fide. Præterea chronicorum diversitas in morte Ivonis, eorum arguit negligentiam. Denique amplius nescio

His addenda Martyrologii Carnotensis verba. quid, ni fallor obsequii el reverentiæ debetur Ne

« x Kalendas Januarii. Ipso etiam die Dominicæ crologiis ecclesiarum, in quibus mortui sunt et

Incarnationis 1115 obiit pater Ivo hujus sacratissepulti episcopi, quam aliis dissitarum plerumque

simæ sedis antistes, vir magnæ religionis, eccleecclesiarum. Atque in Necrologiis ecclesiarum ca

siasticorum et secularium negotiorum prudentissithedralis et sancti Joannis in Valle obitus Ivonis

mus, mitis affatu, patientia insignis, castitate polassignatur ad diem x Kal. Januarii anni 1115. De

lens, et tam in divinis quam in philosophia erudifunctus Ivo sepelitur in choro ecclesiæ S. Joannis

B tissimus. Qui sex pallia bona, et septem cappas, et de Valle, sed bostilis hæreticorum rabies pios ci

infulas tres, et tapetia tria decori hujus ecclesiæ neres in ventos impie sæculo xvi dispersit. Pius V,

contulit: librum missalem et epistolarium, et texbulla data 18 Nov. 1570, Canonicis Sancti Joannis

tum evangeliorum, et unum lectionarium matutiLateranensis Regularibus permisit, ut ejus festum

nalem dedit, et omnes argento paravit. Pulpitum quotannis celebrarent. Hanc facultatem ad cano

miri decoris construxit, scholas fecit, domum epinicos Carnotenses extendit sacra rituum congrega

scopalem, quam vilem et ligneam in obitu episcotio 28 Novembris 1648, procurante P. Natali Mi

porum vel discessa, quibusdam pravis consuetudinimo Carnotensi, tunc Romæ commorante, ad pre

nibus per violentiam Carnotensium comitum induces J. B. Soucheti canonici Carnotensis. Philippus

ctis ancillatam invenerat, speciosam et lapideam a ab Eleemosyna Bonæ-Spei abbas hoc ei conscripsit

fundamento refecit, et cum omnibus ad ipsam perepitaphium :

tinentibus, sive mobilibus sive immobilibus ex anReddidit affectus patrem, doctrina magistrum, cilla liberam reddidit, libertatemque ipsam astipuRegula canonicum, pontificemque gradus,

latione privilegiorum et Romanæ sedis, et regis, et Famosum probilas, humilem natura, verendum

comitis, quæ in archivis hujus ecclesiæ habentur, Vita severa, senem longa, pudica sacrum.

confirmavil. Terram etiam quamdam contiguam

C Præsule defuncto, sua tollere mos erat olim

eidem domui ad amplitudinem ipsius domus a viPrincipis, hunc morem principis emit lvo.

cedomino acquisivit et muro clausit. Apud pontem Hujus opem læsus, plebs dogmata, fræna malus rex ; Godinum alias domos ad usus episcopales ædificaSensit egenus opes, pro grege vota Deus.

vit: eamdemque villam in multis melioravit. AbbaReferunt Sammarthani aliud carmen e veteribus tiam sancti Joannis ex seculari in regularem conmembranis viri clarissimi Barnabæ Brissonii præ- vertit, instituit et auxit, consilio et auxilio ipsius sidis in senatu Parisiensi.

monasteriun infirmorum apud Bellumlocum conMente, manu, lingua, doctrina, corporis usu,

stitutum fuit. Junioratus omnes hujus ecclesiæ, et Prudens, munificus, præstabilis, utilis, insons,

precarias in communes redegit usus, et eas in poFirma columna domus Domini, quam jure salubri

sterum personis distribui tam suo, quam apostoFovit, munivil, instruxil, jugiler auxit

lico privilegio vetuit. Angarias et injustas exaclioConsilio, scriptis, quo viveret ordine rebus,

nes, et pravas servientium discursiones fieri per Cujus opem gratis æger, rem sensit egenus,

præposituras iisdem privilegiis prohibuit. Potesta. Istius urbis apex memorandus episcopus lvo,

tem quam habebat dandæ præposituræ de Ebrar

divilla et cæteris ad eam pertinentibus huic capiHac silus exsperlat adventum Judicis urna.

D tulo dedit. Taxata sepeliendorum precia in toto huDe eodem referre quoque juvat sequentes versus

jus ecclesiæ episcopatu cessare fecit. Ad augmen in modum epitaphii; qui in ecclesia Sancti Joannis

laadam tabulam altaris idem moriens centum moante excidium legebantur.

dios vini reliquit, et in aliis pluribus suæ ecclesiæ Præsulis Ivonis corpus jacet hic tumulutum,

et clericis suis multa bona fecit. » Legitur quoque Cujus honos pulsat limen ulrumque poli.

in Necrologio Sancti Joannis in Valle : « x Kal. Juris hic anlistes canonum decreta sanctorum

Januarii, anno ab Incarnatione Domini 1115, obiit Perlegit, legum dogmata dans brevius.

bonæ memoriæ Ivo Carnotensis episcopus, qui CaMyslica sacra alibi dantur, rex, quam tibi Remis, nonicorum Regularium ordinem in hac ecclesia Consultorque tuis, rex vocitatus abis,

constituit, et eamdem rebus suis ampliavit, dans Hunc capit Hugo comes Carnulum mænia tentans, fratrum usibus ecclesiam Sancti Stephani cum rebus

Quem pia plebs redimit sumptibus innumoris ad eam pertinentibus, ecclesiam de Luciaco, ecAere suo atque opera renovarit præsulis ædes, clesiam de Pontegodano et terram ultra stagnum,

triginta quoque volumina librorum suorum, et A canonicum licet invenire. Editis jam 288 duas nomulta alia. »

vas adjecit Mabillonius in tomo quinto Annalium. Ab omnibus fere ætatis suæ historicis dilauda- Plurime quoque continent quæ ad historiam Ectur Ivo : « Lucerna quippe occidentalis, orbis de. clcsiæ Gallicanæ, imo et universalis, plurimum lucus, oroamentum ac fulgor Ecclesiæ Gallicanæ » cis afferant. Sunt etiam inter ejus opera 24 serhonorifice appellatur a cardinale Baronio. Et certe mones, quorum quarlus a nonnullis Fulberto restirecondita ac præcellenti eruditione conspicuus, ju- tuitur. De ipso Ivone plura habentur in editione ris divini humanique scientia, et victuris in ævum ejus Operum, quæ in lucem prodiit anno 1647. Cuoperum monumentis celeberrimus, eximiis ac plane jus opera, videat lector curiosus in præfatione consentaneis summo præsuli virtutibus, ævo suo J. B. Souchet ad Vitam sancti Bernardi abbatis non tantum cæteris regni, sed et omnibus Carno- Tironensis, ejusdemque Veritatis Defensione edita tensis Ecclesize, si fas affirmare, præluxit episcopis. Carnoti anno 1651. Videndi quoque Baronius AnPræter decretum quod concinnavit, reliquit pluri- nal. tomis undecimo et duodecimo, Spondanus, mas epistolas, in quibus quidquid spectat ad jus Poesevinus, Bellarminus et alii.

$ 1.

HISTOIRE DE SAINT YVES.

Yves (1), la lumière et l'oracle de l'Eglise de France en son temps, on pourrait même dire de tout l'Occident, naquit au territoire de Beauvais vers l'année 1040. Son père se nommait Hugues d'Auteuil, et sa mère Hilemburge. Li'opinion commune porte que sa famille était noble ; mais Yves témoigne lui. même le contraire dans plusieurs de ses lettres (2). Dès sa plus grande jeunesse il fut appliqué à l étude des arts libéraux ; après en avoir été instruit en son pays (3), ou même à Paris selon d'autres (4), il alla au Bec perfectionner ce qu'il en savait et étudier les sciences ecclésiastiques. Il y eut pour maître le célèbre Lanfranc, et pour condisciples grand nombre de jeunes gens distingués par leur naissance et leurs mæurs, dont plusieurs furent élevés dans la suite aux premières dignités de l'Eglise. C'était par conséquent avant l'année 1062, gue Lanfranc quitta le Bec, et alla à Caen remplir la place d'abbé de Saint-Etienne.

Le goût pour les lettres et la piété qu'Yves prit au Bec, il le cultiva avec autant de succès que de soin. Toute son occupation, lorsqu'il reparnt dans le monde, fut l'élude de l'antiquité ecclésiastique et la pratique de la vertu. L'on en a la preuve dans les écrits de sa façon qu'il a laissés à la postérité, et l'honneur qu'il fit à tous les divers états qu'il remplit. D'abord il fut chanoine de Nesle, illustre collégiale en Picardie (5), d'où son mérite le lit tirer, pour gouverner la nouvelle maison (6) que Gui, évêque de Beauvais, venait de fonder pour des clercs, à la porte de sa ville episcopale. Cet établissement fut commencé, non en 1078, comme l'avancent la plupart des écrivains, mais dès 1067, et finit au bout de deux ans, sous l'invocation du martyr saint Quentin. Yves en était déjà supérieur quelques années avant 1079, d'abord sous le titre de prélat, ensuite sous celui d'abbé, quoique dans ses lettres il ne so qualifie que simple prêtre.

Bientot cette nouvelle communauté s'acquit une réputation merveilleuse. Non-seulement Yves en augmenta les revenus, en y transportant quelques domaines de son patrimoine (7); mais il fit encore observer une régularité conforme en tout aux anciens canons, et y ouvrit une école célèbre, où il prenait lui-même soin de faire des leçons de théologie. Cette manière de vivre établie à Saint-Quentin, a fait regarder Yves comme un des plus illustres instiluteurs de l'ordre des chanoines réguliers. Cet ordre était déjà connu à Rome et à Reims plusieurs années auparavant (8); mais Yves le porta à sa perfection. Dès son vivant il eut la consolation de voir que sa maison servit à l'étendre en divers lieux de la France, et que son école fournit d'excellents évêques à plusieurs églises. Ce fut dans le repos de sa retraite qu'il composa les deux recueils de canons (9), l'un plus court, l'autre plus étendu qu'on a de lui, et dont il sera parlé plus amplement dans la suite. Ces écrits, joints au soin qu'il prit lui-même d'enseigner, lui acquirent dès lors le titre de docteur renommé, el des plus renommés de l'Eglise de France : Inter præcipuos Franciæ doctores eruditione litterarum, tam divinarum quam sxcularium floruit (10). A cela près, il ne figura pas encore alors beaucoup dans l'Eglise. Le concile d'Issoudun tenu 1081, fut la seule action d'éclat où on le vit paraîlre (11).

Il y avait environ quatorze ou quinze ans qu'il gouvernait l'abbaye de Saint-Quentin, lorsque Geoffroi I, évêque de Chartres, deux fois déposé par le pape Grégoire VIl pour cause de simonie, se trouvant coupable encore d'autres crimes, se reconnut iodigne de l'épiscopal, et y renonça (12). Le pape Urbain II, qui le détermina à prendre ce parti, écrivit en même temps aux Chartrains, pour les inviter

(1) Bar,, an. 1092, n. 2 ; Ivo, ep. 92, 102 ; Vita, n. 1.

(2) Ep. 3, 12, 22. 13) Vit. ib.

(4) Egas, Bul., tom. I, pag. 613; Rob. de Monte add. al Sig., pag. 750).

(5) Gall. Chr. nov., tom. VIII, pag. 1126.
(6) Gall. Christ. vet., tom. IV, pag. 773, 774.

(7) Nov. ib. ; Ivo, Vit., p. 2.

(8) Histoire littéraire de la France, tom. VII, pag. 522, 578.

(9) Ivo, Vit. ib.
(10) Ibid., n. 2; Ord. Vit., lib. x, pag. 810.
(11) Ivo, ep. 181; Mab., Ann., lili. lxiv, n. 107.

(12) Conc., tom. X, pag. 420, 430 ; Ivo, ep. i, 2, 8.

à élire un autre évêque, et leur indiqua le vénérable abbé de Saint-Quentin, dont il connaissait tout le · mérite. L'élection étant tombée sur lui, l'on se saisit de sa personne, de peur que son humilité ne le fit enfuir, et on le présenta au roi Philippe, de qui il reçut le bâton pastoral (13). Mais Richer, archevêque de Sens et métropolitain de la province, à qui appartenuit de droit l'ordination du nouvel élu, refusa son ministère sous divers prétextes.Dans la réalité, il se trouvait piqué de ce qu'on avait déposé Geoffroi sans sa participation. Yves, voyant les choses à ce point,voulait renoncer à son élection (14), et en écrivit sur ce pied au pontife romain.On le détermina toutefois à aller trouver le pape avec les députés de l'église de Chartres (15),qui lui portèreni leurs plaintes touchant le refus de leur aréhevêque. Urbain, pour couper court, ordonna lui-même le nouvel élu, et le renvoya avec deux lettres en date du vingt-quatre et vingt-cinquième de novembre, l'une au peuple de Chartres, l'autre à l'archevêque Richer.

Presque tous nos écrivains sont partagés sur l'année précise et le lieu de cette ordination. Mais dom Mabillon montre par des preuves qui ne souffrent point de réplique (16), qu'elle se fit à Alatri, où le pape se trouvait alors (17), sur la lin de novembre 1091. Yves, quoiqu'ordonné évêque de Chartres (18), retint encore l'abbaye de Saint-Quentin, et ne s'en démit qu'au bout de quelque temps entre les mains de Foulques, évêque de Beauvais. Alors il écrivit aux Chanoines réguliers, qui la desservaient, pour leur permettre d'élire un autre abbé, et les exhorter à faire un bon choix (19). Il ne laissa pas néadmoins de continuer à la protéger tout le temps qu'il vécul (20).

De retour de son voyage d'Ilalie en France, il pril possession de son Eglise en vertu de l'investilure du roi, et de l'ordination du pape attestée par ses lettres (21). Mais Richer, son métropolitain, bien loin de le regarder comme évêque, lui écrivit une lettre pleine d'amertume, de mépris, d'injures, et ne le traitait rien moins que d'intrus (22). Yves y répondit avec politesse, mais en même temps avec beaucoup de force, offrant de se justifier canoniquement à cet effet, il se présenta au concile d'Etampes, où Richer et les évêques de Paris, de Troyes et de Meaux avaient concerté de le déposer, et de rétablir Geoffroi (23). Ils avaient pour prétexte, qu'il était allé contre l'autorité royale, et avait violé les droits de l'église Gallicane, pour s'être fait ordonner ailleurs (24). Mais Yves arrêta le cours de la procédure

par un appel au saint siège ; et le pape trouva le secret de pacifier toutes choses à cet égard. Yves fut maintenu dans son siège, et Geoffroi concentré dans la partie du diocèse de Chartres, qui était sous la domination de Robert duc de Normandie (25).

A peine cependant notre prélat commençait à jouir de ce calme,qu'il eut le malheur de tomber dans la disgrâce de son scandaleux prince (26). Ne pouvant en conscience, ni en honneur donner le moindre signe d'approbation à son mariage avec Bertrade, comtesse d’Anjou, il refusa généreusement de s'y trouver, quoique le roi l'y eût invité. Il fit encore plus ; il le ma hautement dans ses lettres à divers évêques,el en écrivit au roi même avec une vigueur digne d'un évèque des premiers siècles, sans sortir néanmoins des bornes du respect dû à la majesté royale. C'était en 1092; et dès lors ce zèle apostoligne coûta la liberté au généreux prélat (27). Hugues, seigneur du Puiset et vicomte de Chartres, se saisit de sa personne, et l'enferma au chateau du Puiset même, pour tacher de l'abattre et faire par là sa cour au roi Philippe. Yves n'en devint que plus ferme, et Dieu ne le laissa point sans consolation dans ses liens.Guillaume de Ros, abbé de Fécamp,entre autres, l’y visita par ses lettres, où il le félicitait de souffrir pour la même cause qu'autrefois Elie et saint Jean-Baptiste (28). Les Chartrains de leur colé extrêmeinent attachés à leur évêque, formèrent le dessein de l'aller délivrer à main armée (29); mais le pacifique prélat en étant averti, arrêta le coup par une lettre admirable. Hoel, évêque du Mans, vint aussi à son secours,et agit si efficacement avec le pape Urbain,qu'ils réussirent à lui procurer son élargissement (30). Yves au reste prit de justes mesures pour que son troupeau n'eût point à souffrir de son absence (31).

Rendu à son église, il se trouva dans une extreme disette, à raison des ravages que les gens du roi avaient faits dans les domaines de l'évêché, et se vit encore chargé de fausses accusations (32). Assuré de son innocence, il en écrivit à Philippe, offrant de s'en justifier juridiquement, soit en concile ou à la cour même du prince. Il refusa néanmoins quelque temps après d'assister à celui de Reims, tenu en 1094, quoiqu'il y eut été invité, par la raison qu'il ne devait pas être jugé hors de sa province (33). Ce fut apparemment sur le même principe qu'il ne voulut point promettre de se trouver à un autre convoqué à Troyes pour le dimanche après la "Toussaint, sans avoir eu, au préalable, l'avis du pape Urbain (34). On ne connail point autrement ce concile; et l'on ignore si notre prélat en fut. Seulement on sait que les archevêques de Reims, de Sens et de Tours en devaient étre, et apparemment les évêques de leurs provinces.

En 1095 fut célébré le grand concile de Clermont en Auvergne, auquel le pape présida en personne (35). Yves fut du nombre des évêques qui le composèrent, et eut l'honneur, après la tenue de cette as. semblée, d'accompagner le pontile romain jusqu'à Tours (36) Urbain y tint un autre concile auquel Yves assista, comme il avait fait fait à toutes les autres assemblées que ce pape avait célébrées sur sa route. Le concile de Tours ful tenu au mois de mars 1096 ; et l'année suivante Yves se trouvait dans le Niver. nais, sans qu'on sache à quelle occasion, à moins que ce ne fût encore pour quelque concile (37). En ce voyage il dédia solennellement l'église du monastère de Saint-Etienne, assisté de Gui, évêque diocésain, de Gautier de Chalons-sur-Saône, et d'Humbaud d'Auxerre.

p. 300.

23;

(13) Ivo, ep. 322.
(14) Ep. 3.
(15) Ep. 1, 2.
(16) Mab. ib. 1. lxviii, n. 27.

(17) Yves dans sa lettre 36 fait lui-même mention de ce lieu où il était alors à la suite du pape. Mais eu lieu d’Alatri, les éditeurs ont lu a latere, qui ne signifie rien en cet endroit.

(18) Ivo, ep. 31.
(19) Ep. 32.
(20) Ep. 193.
(21) Ep. 1, 2, 6.
(22) Ep. 8.
(23) Ep. 12.
(24) Vit. ib. n. 3.

(25) Ep. 6.
(26) Ep. 13-17.

27) Ep. 19, 21, 22 ; Alberic Chr. par. II, p. 143; Sug. Vit. Lud.,

(28) Ivo, ep. 19.
(29) Ep. 20.
(30) Ep. 21, Conc, ib., p. 463.
(31) Ivo, ep. 17, 44.
(32) Ep. 22.
(33) Ep. 35.
(34) Ep. 46.
(35) Ep. 38.
(36) Conc. ib., p. 603.
(37) Mab. ib. 1. lxix, n. 76.

« PredošláPokračovať »