Obrázky na stránke
PDF
ePub

EXCUDEBAT JULIUS DIDOT

NITT MAJOR

REGLS TYPOGRAPAUS.

[ocr errors]
[graphic][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

ירו[:v

nidis

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »