Obrázky na stránke
PDF
ePub

10

XXIII. 38. Qualiter intellegendum sit illud Esaiae : quo

modo cecidit de caelo Lucifer, et in Ezechiel: tu es signaculum similitudinis et corona decoris; in deliciis paradisi fuisti. ex eodem libro

XI. de genesi ad litteram. XXIIII. 39. Contra eos qui dicunt, cur creauerit deus homi

nem, quem peccaturum esse praesciebat. ex eodem libro

XI. de genesi ad litteram. XXV. 40. De decimatione Leui in lumbis Abrahae. ex libro

X. de genesi ad litteram. XXVI. 41. De ligno scientiae boni et mali. ex libro VIII. de

genesi ad litteram. XXVII. 42. Item de eodem ligno. ex eodem libro VIII. de

genesi ad litteram. 15 XXVIII. 43. De bipertito opere prouidentiae dei et in ipso

homine eadem gemina diuini moderaminis operatione.

ex libro de genesi ad litteram VIII. XXVIIII. 44. Quod aeterna diuinitas nec per tempus nec per

locum mota moueat creaturam; et de ordine naturarum, quam cui praeposuerit quamque subdiderit. ex libro de

genesi ad litteram VIII. XXX. 45. Quod non per ipsam dei substantiam, sed per sub

ditam creaturam et locutio dinina ad Adam et deambulatio in paradiso debeat incunctanter intellegi. ex libro

de genesi ad litteram VIII. Tria quae sequuntur capitula ex libro sunt quaestionum de

genesi primo. XXXI. 46. De quaestione annorum Matusalae. XXXII. 47. De id quod scriptum est angelos dei cum filiabus

hominum concubuisse. XXXIII. 48. De arca Noe, utrum animalia omnia cum escis

eorum ferre potuerit.

20

25

30

[blocks in formation]

22 a quod non incipit V 23 loquutio V 24 paradisso v 24 er- litteram om. V 27 prima V 29 De id cf. Rönsch It. et Vulg.? p. 410 scribtum V; sic ubique

5

XXXIIII. 49. Quod recogitatio dei mutandarum rerum sit

immutabilis ratio; et de mensura arcae, in qua etiam propter Christum corpus probabiliter metitur humanum; et

bicameratam ac tricameratam duobus posse modis intellegi. Item de genesi ad litteram capitula IIII. XXXV. 50. De locutione serpentis ad Euam et de incan

tationibus Marsorum. XI. XXXVI. 51. Qualiter intellegendum sit: ecce Adam factus

est tamquam unus ex nobis. XI. XXXVII. 52. Quomodo Adam non sit seductus, ut dicit apo- 10

stolus, cum idem dicat eum praeuaricatorem. XI. XXXVIII. 53. De creatione primi hominis et de causalibus

rationibus uel quomodo dicantur additi anni XV Ezechiae

regi ad uitam, quem praedixerat non uicturum. VI. XXXVIIII. 54. De stella quam magi secuti sunt, Christi 15

famula, non fatali. II. XL. 55. De praeceptis agendae uitae et praeceptis significandae

uitae. VI. XLI. 56. Cur in testamento uetere quidam cibi carnium uesci

probibeantur. VI. XLII. 57. De azymis, scenopegiis uel ceteris et de prohibitione

uestis lipostimae uel iunctione bouis et asini. VI. XLIII. 58. Qualiter intellegendum sit: etsi noueramus

Christum secundum carnem, sed nunc iam non

nouimus. XI. XLIIII. 59. De sex diebus in genesi et sex aetatibus uel de

coniuge facta ex uiri latere dormientis. XII. XLV. 60. Quod Cain et Abel duos populos figurauerint et

qui occiderit Cain septem uindictas exsoluet,

uel de signo quod posuit deus in Cain. XII. XLVI. 61. Quod diuersis modis possit intellegi: si recte

offeras, recte autem non diuidas, peccasti.

20

25

30

23 I Cor. 5, 16 sq.

29 Gen. 4, 15

8 Gen. 3, 22 31 Gen. 4, 7

5 littera V 6 loquutione V 15 sequuti v 16 II] i. e. ex libro contra Faustum II. 21 scenofegiis V 29 occidit V 32 uidas V

5

10

15

XLVII. 62. De septenario requiei et octonario resurrectionis

numero uel de emissione corui et columbae. in XII. XLVIII. 63. De mandatis dei ad Noe post diluuium et de

arcu in nubibus apparente uel nuditate Noe et Cham

filio Iudaeum populum figurante. in XII. XLVIIII. 64. In Abraham exeunte de terra sua; in Isaac

lignum sibi ad uictimam baiulante; in Iacob luctante
uel scalam uidente ;
in Ioseph uendito et post labores honorato; in uirga Moysi;
in egressione Israhel ex Aegypto;
in manna et petra fluente; in columna ignis;
in mari rubro; in XII fontibus et LXX arboribus;
in uictoria de hoste Amalech; in serpente aeneo;
in agno paschae occiso; in lege data;
in Iesu Naue et in arca muros Hierichuntinos allidente;
in iudicibus; in muliere hostis tempora ligno transfigente;
in uellere Gedeonis; in electione Dauid;
in miraculis Heliae et Helisei;

et post LXX annorum peregrinationem reditu ad cae20 lestem Hierusalem; et conuersione luctus in gaudium

sempiternum,
in his omnibus mysteria Christi et ecclesiae figurata.

in XII. L. 65. Quaedam peccata manifesta ex poena uenire quorundam

occultorum comprobat peccatorum. in XIII. LI. 66. Expositio de id quod scriptum est maledictus

omnis qui pendet in ligno. in XIIII. LII. 67. De id quod ait Moyses uidebis uitam tuam

pendentem, et non credes uitae tuae, in XVI. 30 LIII. 68. Quod requies sabbati etiam in sepultura dominica

possit intellegi et octaui diei circumcisio exspoliationem mortalitatis significet. in XVI.

25

[blocks in formation]

9 moisi

3 dilluuium V 5 figurantem V 7 uaiulantem V V 15 hiericuntinos V 19 peregrinatione reditum v dis V 32 in XV V

29 cre

5

LIIII. 69. Non solum diebus sed et mensibus nomina deorum

suorum dicit imposuisse paganos; nam in populo dei siue sabbatum siue circumcisionem siue differentiam ciborum siue immolationem sacrificiorum nostri fuisse

figuras. in XVIII. LV. 70. Quod oculum pro oculo non sit contrarium illi

quod dicit dominus: qui te percusserit in dex

tram maxillam. in XVIIII. LVI. 71. Quomodo intellegendum sit illud apostoli: in qui

bus deus saeculi huius excae cauit mentes in- 10

fidelium. in XXI. LVII. 72. De id quod ait idem apostolus deus autem

temperauit corpus; et de superiore sententia etiam

alio modo intellegenda. in XXI. LVIII. 73. Exemplo Abrahae celantis coniugem docet ut 15

quando habet homo quod faciat non temtet deum, quia nec Paulus fidem perdiderat, quando per murum in sporta

demissus est, ut inimicorum effugeret manus. LVIIII. 74. Quid rerum figurauerint quattuor uxores Iacob.

in XXII. LX. 75. De facto ludae, quod cum sua nuru concubuit.

in XXII. LXI. 76. De peccato Dauid in uxore Uri Cetthaei. LXII. 77. De Salomonis primuin bonis, postea malis. in XXII. LXIII. 78. De uituli capite combusto et in aquam sparso 25

potuque populo dato. in XXII. LXIIII. 79. De semine suscitando fratri defuncto; et contra

obiectionem de sollemnitatibus uel quod duobus modis intellegatur a sanguine abstinendum quodque turdi uel minores auiculae, quarum sanguis non effunditur, licite so

comedantur. in XXXII. Hinc ex libro quaestionum in genesi capitula per ordinem XXVIII.

20

[blocks in formation]

10

LXV. 80. De eo quod scriptum est a uolatilibus mundis et

immundis intrasse in arcam. LXVI. 81. Quid sit quod dominus dicit: non adiciam

maledicere terrae. 5 LXVII. 82. Quid est: de manu fratris exquiram ani

mam hominis. LXVIII. 83. Cur Cham peccans non in se ipso, sed in filio

maledicitur. LXVIIII. 84. Erat omnis terra labium unum per

recapitulationem dictum. LXX. 85. Quomodo Sarra, cum aliquot dies apud regem Ae

gypti fecerit, eius concubitu non credatur esse polluta. LXXI. 86. Quomodo intellegatur aeternum quod ait: da bo

semini tuo terram in possessionem aeternam. 15 LXXII. 87. Sciebam, inquit, quia constituet filiis suis

post se custodire uias domini. LXXIII. 88. Descendens uidebo si secundum cla

morem uenientem ad me consummantur; si

autem non, ut sciam. 20 LXXIIII. 89. De id quod de Sodomitis dixit deus non se

perdere locum, si inueniret illic decem iustos. LXXV. 90. De Loth filias animo turbato ciuibus offerente. LXXVI. 91. Quod ait deus ad Abimelech: peperci tibi,

ne peccares in me, ostendit in deum peccari, cum

talia committuntur. LXXVII. 92. Temtauit deus Abraham quomodo non sit

contrarium Iacobo dicenti: deus neminem temtat. LXXVIII. 93. De simili locutione: nunc cognoui quod

timeas de um. 30 LXXVIIII. 94. De iuratione serui Abrahae super femur eius. LXXX. 95. Quod differant augurationes inlicitae ab illa

petitione signi, quam petiit a deo seruus Abrabae.

25

3 Gen. 8, 21

5 Gen. 9,

5 9 Gen. 11, 1 13 Gen. 17,8 15 Gen. 18, 19 17 Gen. 18, 21 23 Gen. 20, 6 26 Gen. 22, 1 27 Iac. 1, 13 28 Gen. 22, 12

4 a terrā V 11 saura; r erasa V 15 constituet V infra in cap.: constituit v 28 loquutione V

« PredošláPokračovať »