Obrázky na stránke
PDF
ePub

15

non noceant, quomodo eis prosit cum baptizantur paren

tum fides, quorum eis non potest obesse perfidia. CCXXII. 240. An apostoli fuerint baptizati.

[241. Quod superbis uel occulte peccantibus utile sit

cadere in aliquod apertum manifestumque peccatum.] 5 CCXXIII. 242. De trinitate. CCXXIIII. 243. De unitate patris et filii et spiritus sancti,

qui sunt unus et solus et uerus deus. CCXXV. 244. Quod unigenitus dei filius propter formam serui

minor patre dicatur, qui in forma dei aequalis est patri. 10

[245. De subiectione, qua filius subiciendus dicitur patri. CCXXVI. 246. De regno, quod patri filius dicitur traditurus.

[247. Quod utile credentibus fuerit, ut ad patrem in

forma serui Christus ascenderet.] CCXXVII. 248. Quomodo traditurus sit regnum patri filius. CCXXVIII. 249. Qua discretione intellegendus sit nunc ao

qualis patri filius, nunc autem minor; et qua ratione

dicatur pescire diem neque horam. CCXXVIIII. 250. De unitate personae filii dei et filii hominis

siue in gloria siue in humilitate. CCXXX. 251. De his scripturae locis, de quibus dubium est

an propter assumtam creaturam minorem patre indicant filium, an vero hoc tantum, quod licet aequalem patri,

tamen quia de patre sit doceant. CCXXXI. 252. De his qui spiritum sanctum non minorem 25

· patre indicant, sed tantum quod de patre procedit. CCXXXII. 253. Quod clarificatio, quae fit inter patrem et

filium et spiritum sanctum, nullam differentiam in trini

tate significet.' CCXXXIII. 254. Quomodo intellegenda sit missio siue filii so

siue spiritus sancti.
[255. Quod opere dei omnis creatura administretur, in
quo et mira multa ordine consuetudinis inserantur.]

[ocr errors]

2 potes V 6 loco tituli CCXXIII: de trinitate exhibet V partem tituli CCXXI: et si non nocet-obesse perfidia 16 cap. CCXXVIII in duo capita diuisum est in G; alterius titulus est: qua ratione filius nescire dicatur diem et horam quam scit pater. 22 indicat v

10

15

CCXXXIIII. 256. Quomodo in trinitate et pater ad filium

. principium sit et pater et filius ad spiritum sanctum. CCXXXV. 257. Quomodo in spiritu sancto etiam antequam

daretur possit doni nomen intellegi. CCXXXVI. 258. De appellationibus relatiuis, quae non ad

deum, sed ad creaturam referendae 'sunt, quoniam deo

nihil accidit. CCXXXVII. 259. De spiritus sancti unitate cum patre et filio. CCXXXVIII. 260. De solo deo uero patre et filio et spiritu

sancto. CCXXXVIIII. 261. De eo quod apostolus dicit, uirum esse

imaginem dei, mulierem autem gloriam uiri. CCXL. 262. Quibus progressibus mens corporalium rerum usu

et imagine delectata ab aeternorum contemplatione de

ficiat. CCXLI. 263. Quid disputatum quidue sit comprehensum ratio

cinatione librorum. CCXLII. 264. De sancto spiritu, qui patri et filio aequalis

accipitur et utriusque spiritus dicitur et caritatis nomine

intellegitur, cum quaelibet in trinitate persona sit caritas. CCXLIII. 265. De interrogatione haeretici contra eos qui uni

genitum dei non paternae substantiae, sed uoluntatis
filium esse dixerunt.
[266. Tria quae sunt in imagine dei, id est memoria,
intellectus et amor, unius esse personae, quia non hoc
est ei esse quod haec habere.]
[267. Quam uera in dei trinitate unitas et quam uera in

eiusdem unitate sit trinitas.] CCXLIIII. 268. Cur bis datus sit spiritus sanctus. 30 CCXLV. 269. Quid quodam sermone ad populum disputatum

sit de differentia generationis filii et processionis spiritus

sancti. CCXLVI. 270. Quod omnis doctrina uel rerum sit uel signorum,

et res qua fruendum est sit deus trinitas.

20

25

[blocks in formation]

10

CCXLVII. 271. De purgatione mentis ad fruendam illam

lucem, quae se uiam nobis praebens a superbis stulte fecisse putata est humanum genus, de contrariis et dissi

milibus curans. CCXLVIII. 272. Vtrum frui se homo debeat an uti; et de 5

regula dilectionis diuinitus constituta. CCXLVIIII. 273. De rebus quattuor diligendis; et ordinatam

haberi oportere dilectionem et coniunctioribus pro sorte

consulendum. CCL. 274. De principio uiarum secundum Salomonem. CCLI. 275. Quod fide et spe decedente caritas maneat; et

quod temporale quid uilescat cum uenerit, aeternum uero

ardentius diligatur. CCLII. 276. De signis naturalibus et de datis. CCLIII. 277. Quod inter omnia signa uerba teneant princi- 15

patum, quae propter peccatum superbiae non potuerint

cunctis gentibus esse communia. CCLIIII. 278. Quod ex aliqua similitudine scriptura suauius

excitet animum, ut illud exempli causa de canticis can

ticorum: dentes tui sicut grex detonsarum. CCLV. 279. De signis propriis et translatis agens dat exem

plum, quod bos proprie pecus, translate euangelista

monstretur. CCLVI. 280. De rerum ignorantia, quae facit obscuras figuratas

locutiones, cum ignoramus uel animalium uel lapidum 25

uel herbarum naturas. CCLVII. 281. De numerorum imperitia, quae multa facit non

intellegi. CCLVIII. 282. De rerum musicarum ignorantia.

[283. Quod etiam et fastidio spiritali scriptura occurrat so diuina, cum mentem pascit apertis, exercet obscuris.]

20

20 Cant. 4, 2

3 dissimilibus G: similibus V 6 dictionis V 10 salamonem V 18 suauius G: suauis V 22 bus V 23 monstraretur V 29 ignorantiam V 30 occurrat scripsi: succurrat G

10

15

CCLVIIII. 284. De signis superstitiosis, quibus perniciose

daemonum societas comparatur. CCLX. 285. De scientia sententiarum, conexionum, definiti

onum, diuisionum et partitionum. 5CCLXI. 286. Vt nec de eloquentia se quispiam iactet, quae

non ut intellegamus, sed ut intellecta proferamus ad

hibetur. CCLXII. 287. Quod numeri disciplina non sit ab hominibus

instituta, sed potius indagata et inuenta; et ad dei lau

dem, a quo uera est, referenda est. CCLXIII. 288. Quod utiles disciplinas philosophorum huius

saeculi tamquam diuitias de Aegypto exiens christianus

auferre debeat. CCLXIIII. 289. De signis ambiguis et distinctionibus exempli

gratia ponit, qualiter distinguatur: in principio erat

uerbum et: quid eligam ignoro. CCLXV. 290. De ambiguis pronuntiationibus ponit exempli

causa: quis accusabit electos dei? CCLXVI. 291. De ambiguitatibus uerborum translatorum,

in quibus cauendum praemonet ne figurata locutio ad

litteram accipiatur. CCLXVII. 292. Hunc modum praefigit inueniendae locutionis

propriane an figurata sit, ut quidquid in scripturis ex persona dei uel sanctorum saeuum aut flagitiosum im

peritis uidetur, salubriter figuratum intellegant. CCLXVIII. 293. De sententia generalis iustitiae: quod tibi

fieri non uis alii ne feceris. CCLXVIIII. 294. Item de figuratis locutionibus non intellectis

tamdiu uersandis, quamdiu ad regnum dei caritatis inter

pretatio perducatur. CCLXX. 295. Quod scire debemus in obseruationibus intelle

20

25

30

[blocks in formation]

15

gendarum scripturarum alia communiter praecipi, alia

singulis quibusque generibus personarum. CCLXXI. 296. Quod una eademque res per similitudinem

possit et in bonam partem accipi et in malam. CCLXXII, 297. De rebus, quae non in contraria, sed tantum 5

in diuersa significatione ponuntur. CCLXXIII. 298. De modis locutionum, quorum cognitionem

necessariam dicit scripturarum obscuritatibus dissol

uendis. CCLXXIIII. 299. De septem Tyconii regulis, quibus ad in- 10

tellegendas scripturas studiosos dicit plurimum adiuuari. CCLXXV. 300. De eo quod ait apostolus: absorpta est

mors in uictoriam. CCLXXVI. 301. De XL et sex annis aedificationis templi. CCLXXVII. 302. De decem uirginibus. CCLXXVIII. 303. De quadragesima et quinquagesima. CCLXXVIIII. 304. De eo quod dicit apostolus: inuicem

onera uestra portate. CCLXXX. 305. De haeresi Pelagiana. CCLXXXI. 306. Item de eadem Pelagianorum haeresi. CCLXXXII. 307. Quod mundum deus propter gratiam saluet,

propter liberum arbitrium iudicet. CCLXXXIII. 308. Qui sine lege peccauerunt sine lege

peribunt. CCLXXXIIII. 309. Quod cordis induratio praecedentibus ma- 25

lis fiat. CCLXXXV. 310. Bina quaedam diuidit, posse non peccare et

non posse peccare; similiter et de morte. CCLXXXVI. 311. Quod nec gratia prohibeat correptionem nec

correptio gratiam. CCLXXXVII. 312. De praedestinatione, quae non possit esse

sine praescientia, praescientia uero possit esse sine praedestinatione.

20

30

[blocks in formation]
« PredošláPokračovať »