Obrázky na stránke
PDF
ePub

10

15

CCLXXXVIII. 313. Quod ostium uerbi aperiatur, cum cor

audientis aperitar ut credat. CCLXXXVIIII. 314. Quod gratia praeueniat fidem praestetque

perseuerantiam. 5 CCXC. 315. Quod paruuli, si peccatum originale non esset,

nulli malo tenerentur obnoxii. CCXCI. 316. Quod cum remedium fatetur Iulianus fateri

cogatur et morbum. CCXCII. 317. De concupiscentia carnis aduersus spiritum et

spiritus aduersus carnem. CCXCIII. 318. Contra obiectiones conclusionesque Pelagianas. CCXCIIII. 319. Vbi possint praecepta de caritatis perfectione

compleri et quid sit liberari de corpore mortis, uel quod nomine ieiunii, elemosynae et orationis iustitiae genera

litas indicetur. CCXCV. 320. Praeceptum de diligendo deo in illa uita per

fecte compleri dicit et rationem reddit testimoniorum, quibus imperatur homini perfectum esse, uel quando sit

ecclesia gloriosa. 20 CCXCVI. 321. De eo quod ait apostolus: iudicium ex uno

in condemnationem. CCXCVII. 322. Contra id quod dixerunt Pelagiani humanam

non posse mutare uel deuitare naturam id quod sub

stantia caret. 25 CCXCVIII. 323. De Samuhele et pythonissa. CCXCVIIII. 324. Quibus sacrificium prosit aut locus martyrum,

in quo quispiam sepelitur. CCC. 325. Quod saepe in somnis mortui apparere putantur. CCCI. 326. Vtrum martyres in beneficiis, quae eorum orationi

bus conferuntur, ipsi interesse credendi sunt rebus humanis. CCCII. 327. Item de oblatione uel elemosyna, pro defunctis. CCCIII. 328. De sententia domini dicentis: qui uiderit mulierem ad concupiscendum.

?
20 Rom. 5, 18 32 Mattb. 5, 28

30

17 et rationem — testimoniorum G: om. V

16 diligendo V 25 pytonissa V

15

CCCIIII. 329. De eo quod dominus ait: omni petenti to da. CCCV. 330. Quomodo intellegendum sit: cauete ne iusti

tiam uestram coram hominibus faciatis. CCCVI. 331. Cur orandum sit deo sciente quid nobis sit

necessarium. CCCVII. 332. De differentia temtationis et quomodo diabolus

steterit ante deum. CCCVIII. 333. De septiformi spiritu et septem beatitudinibus

-: septemque petitionibus. CCCVIIII. 334. De ieiunio et lauanda facie atque ungendo 10

capite. CCCX. 335. De eo quod ait dominus: si ergo lumen quod

in te est tenebrae sunt, ipsae tenebrae quan

tae sunt? CCCXI. 336. De sollicitudine crastini diei prohibita. CCCXII. 337. Quomodo accipiendum sit: nolite iudicare;

et de festuca et trabe in oculo. CCCXIII. 338. Qualiter intellegendum sit: in ipso habitat

omnis plenitudo diuinitatis corporaliter. CCCXIIII. 339. De unius uxoris uiro episcopo ordinando. CCCXV. 340. De nocturna inlusione. CCCXVI. 341. De uirtute animi uel latente uel manifesta. CCCXVII. 342. Nemo ascendit in caelum; et sicut

Moses exalta uit serpentem in heremo. CCCXVIII. 343. Resurrectioni futurae utrum Lazari an Christi 25

resurrectio congruat. CCCXVIIII. 344. Cum spiritus immundus exierit ab

homine. CCCXX. 345. De sumtibus ad turrem aedificandam.

(346. De eo quod ait dominus scribis: tulistis clau em 30 scientiae et cetera.]

20

1 Matth. 5, 42 2 Matth. 6, 1 12 Matth. 6, 23 16 Matth. 7,

1 18 Coloss. 2, 9 23 Io. 3, 13 et 14 27 Matth. 12, 43

30 Luc. 11, 52

[ocr errors]

10 atque scripsi: ac Vuel G 22 bel latentis V remo V 25 resurrectioni G: resurrectionis V

15

CCCXXI. 347. Qua dispensatione prouidentiae dei scripturae

ueteris testamenti er hebraeo in graecum eloquium

translatae sint, ut uniuersis gentibus innotescerent. CCCXXII. 348. De auctoritate septuaginta interpretum, quae

saluo honore hebraei stili omnibus sit interpretibus

praeferenda. CCCXXIII. 349. Quid intellegendum sit de Nineuitarum excidio,

cuius denuntiatio in hebraeo quadraginta dierum spatio

tenditur, in septuaginta autem tridui breuitate concluditur. 10 CCCXXIIII. 350. De eo quod ait apostolus: omne pec

catum quodcumque fecerit homo, extra cor-
pus est; qui autem fornicatur in corpus suum
peccat.
(351. De scientia dei.
352. De trina uirtute.
353. De deo et creatura.
354. De loco dei.

355. De prouidentia dei.] CCCXXV. 356. De eo quod scriptum est: et habitu in

uentus ut homo.

356*. De alimentis. CCCXXVI. 357. De eo quod dictum est: paenitet me ho

minem fecisse. CCCXXVII. 358. De eo quod scriptum est: sexaginta sunt

reginae et octoginta concubinae et adulescentulae, quarum non est numerus.

[359. De temporibus aeternis.] CCCXXVIII. 360. De homine facto ad imaginem et simili

tudinem dei. 30 CCCXXVIIII. 361. De eo quod in euangelio ait: erunt in

una domo diuisi duo aduersus tres et tres adversus duo.

20

25

22 Gen. 6, 7

10 I Cor. 6, 18 19 Philipp. 2,7 24 Cant. 6, 7 30 Luc. 12, 52

2 baebreo; sed a del. m. 1 V 15 uirtute P infra in cap.: unitate G

18 dei om. G 30 De de eo V

5

(362. De eo quod ait dominus: date, et dabitur uobis,

363. De caeco duce caeci.] CCCXXX. 364. De magis Pharaonis. CCCXXXI. 365. Aduersus mathematicos.

[366. De uerbo.]
(367.. Quare filius dei in homine apparuit et spiritus in

columba.] : ..., CCCXXXII. 368. De eo quod scriptum est in euangelio: sine

ipso factum est nibil; et de duabus praepositionibus. 10 CCCXXXIII. 369. De corpore domini post resurrectionem. CCCXXXIIII. 370. De corpore animali et corpore spiritali. CCCXXXV. 371. Vtrum singillatim à creatore deo corporum

liniamenta formentur. CCCXXXVI. 372. De animae quaestione. CCCXXXVII. 373. Quod baptizati non a morte communi, sed

à supplicio liberentur aeterno, à quo etiam primos homines dicit per domini sanguinem liberatos; et cur Dauid peccato remisso quod deus per prophetam fuerat minatus impleuerit; et de mysterio numeri uicennalis 20

uel de supra scripta animae quaestione. CCCXXXVIII. 374. Quae sint peccata nolentium. CCCXXXVIIII. 375. De eo quod scriptum est: anima

quaecumque peccauerit in manu superbia e, deum exacerbat et exterminabitur de populo 25.

15

SU 0.

CCCXL. 376. De eo quod scriptum est: non morientur I'. patres pro filiis; et de eo quod ait: reddam pec

cata patrum in filios. CCCXLI. 377. Quod exemplo domini temporalis contemnenda 30

sit salus et quod in filiis Iob resurrectio commendetur, uel de sustinentia eiusdem Iob ac fine domini; uelumque templi non fuisse parietem, ut quidam uolunt.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CCCXLII. 378. Quid amandum sit.
CCCXLIII. 379. De uera dilectione.
CCCXLIIII. 380. Quod qui fratrem diligit deum diligat, qui

amat et ipsam dilectionem, quae ex deo est et deus est. 5 CCCXLV. 381. Quod ex ea forma, qua diligitur iustus, dili

gatur deus, quia non potest ea quae dilectionem excitat forma non diligi, eademque est deus, quia deus cari

tas est. CCCXLVI. 382. De amante et quod amatur et amore. 10 CCCXLVII. 383. De nutrienda caritate.

CCCXLVIII. 384. Sermo de laude caritatis.

11 Expliciunt capitula incipit liber eiusdem P; expliciunt capitula subsequentis operis. incipit liber excerptorum de nonnullis opusculis sci augustini episcopi Go

VIIII.

3

« PredošláPokračovať »