Obrázky na stránke
PDF
ePub

EVGIPPII

EXCERPTA EX OPERIBVS

S. AVGVSTINI.

A = codex Ambrosianus C 73. inf. saec. VII. cf. praef. p. X sqq.
D = codex Desnoyersii nr. 1720 saec. VIII. cf. praef. p. XIII sqq.
G = codex Sangallensis nr. 176 saec. VIIII. cf. praef. p. XXVI sqq.
M = codex Cheltenhamensis nr. 12,263, olim Mediomontanus, saec. VIII.

cf. praef. p. XVIIII sqq. P = codex Parisinus nr. 11,642, olim Sangermanensis, saec. VIIII. cf.

praef. p. XXII sqq. Q = codicis Parisini 11,642 folia sex postrema, saec. VIIII. cf. praef.

p. XXIIII sqq. T = codex Parisinus nr. 2109, olim Tellerianus, saec. VIIII. cf. praef.

p. XXI sq. V = codex Vaticanus nr. 3375 saec. VII. cf. praef. p. I sqq. m = codex Cheltenhamensis nr. 12,352, saec. X uel XI. cf. p. 1 et praef.

p. XXX.

t = codex Taurinensis nr. XLVIII d. 4. 24, saec. XII. cf. p. 1 et

praef. p. XXXI. v = codex Vercellensis nr. XXX 94, saec. X. cf. praef. p. XXVIIII.

Augustini editio Maurinorum, in libris de ciuitate dei editio
Dombarti.

EVGIPPII
EPISTVLA AD PROBAM VIRGINEM.

DOMINAE MERITO VENERABILI ET FRVCTV SACRAE VIRGINITATIS IN CHRISTI GRATIA SEMPER INLVSTRI AC PER 5 OMNIA PROBAE EVGIPPIVS OMNIVM SERVORVM DEI FAMVLVS

IN DOMINO SALVTEM DICIT.

Excerptorum codicem, quem de nonnullis operibus sancti Augustini cohortante domno meo Marino abbate uel ceteris

sanctis fratribus quomodocumque compegeram, continuo trans10 ferri uobis sancto quo polletis studio uoluistis, et cum biblio

thecae uestrae copia multiplex integra de quibus pauca decerpsi contineat opera, placuit tamen habere decerpta. at ego prospiciens ne forsitan a legentibus temeritatis arguerer, ne

cesse habui causas facti praefatione fateri; quae ita se habent: 15 inter magnos et egregios catholicae doctores ecclesiae prae

clarum fuisse et esse beatum Augustinum quis ignoret episcopum ? quem cum diuina et humana eruditione mirabilem omnes orthodoxi toto terrarum orbe uenerentur, praecipue tamen apostolicae sedis antistites scripta eius sua probabiliter

Epistula intercidit in V et maximam partem in M. collati sunt praeter GPTv codex Mediomontanus 12,352 (m) 8. X uel XI et cod. Taurinensis XLVIII. d. 4. 24 (t) s. XII. Incipit praefatio sequentis operis G'; eugippius ad Probam uirginem add. G?; Incipit prologus libri eugippii T; in nomine dni uri ihu xpi. incipit liber euipii P 4 xpo P 5 eugipius Gm euwipius Peugepius t 7 coticem T 8 domino mt ab

9 conpigeram T 10 bibliothaecae P pr. 12 contineant G? 14 fataeri T habet libri praeter t 15 egregiosq: (om. et) m 17 com T 18 uenerantur m't 19 antestites GT antistes

Ppabiliter P
VIIII.

1

om. V

ergo Gi

m

auctoritate firmantes tanto maiori studio semper amplexi sunt, quanto ampliori solacio his usos se fuisse testantur. nam contra multos hostes ecclesiae dimicantes et maxime contra uersipelles inimicos gratiae dei doctrina eius instructi uel potius eadem inlustrati gratia semper exstitere uictores: cuius uictoriae 5 praemia in tantum donante deo posteris prosunt, ut et ieiunos copiosius pascant et fortes armis spiritalibus muniant. catholica si quidem diuinae legis explanatio non solum esurientibus alimonia sed et dimicantibus efficitur armatura. nec immerito uicarii illius, cui pascendas oues dominus ore proprio com- 10 mendauit, compastoralis officii socium copiosa gregi dominico de pratis scripturarum pabula procurantem peramplius dilexerunt, suum uerissime putantes bonum quod per fraternam scientiam gratulabantur inuentum, scientes hunc intellegibilem ad condiendos animos salem etiam pecoribus abiectissimis pro- 15 futurum. quorum omnium ego prorsus abiectior ex aliquantis eiusdem beati uiri praeclaris operibus perpauca ruminando quodam modo lambendoque decerpsi, quae praestantibus amicis integra legeram: nam omnia illius habere uel inuenire quis possit? nonnulla ergo legenti mibi atque babere cupienti so quia facultas minime suppetebat, idcirco quaedam uelut ex ingenti prato floribus asperso caelestibus ex librorum eius quae data est copia ipops aegerque conlegi: inops scilicet peritia, aeger offensa, uel informari tanta doctrina cupiens uel sanari. ueritatem namque sententiae Salomonis, qua ait: fa u u s 25 mellis uerba, prudentiae, dulcedo animae, sanitas 08suum, in supra dicti uiri dulcissima et sapissima eruditione persensi. pauca proinde quae congessi non solum mihi qui sensu censuque sum pauper sed etiam his qui utroque praediti sunt munere profutura confido. nam cum in manus eorum 30

25 Prou. 16, 24

2 ampliori] maiori v esse Gv

3 ostes T 5 extitere G’P 11 et copiosa Gmtu 13 uerissimae T 18 quodam modo om. Gv lambendo quae P pr.

20 posset Pm't 21 superpetebat G' 22 eiusdem Pm 23 inobs T

25 namquit 27 ossium G’P2v 28 perpensit 30 sint G ex sunt

quae T

haec eadem excerpta peruenerint, aut ardore mendicantis accensi aut inordinata, ut assolet, congestione permoti dabunt operam uel plura studiosius habere uel ex his aptiora decerpere atque in unum corpus redacta saepius lectitare. ita 5 forsitan imperiti desiderium compendiis poterit militare doctorum. plerumque enim quod ineptius a paruis arripitur a magnis aptius adimpletur. certe si nullus magnorum id uel facere uel habere dignetur, saltem illi quibus plenaria tanti

desunt operis his fortasse delectabuntur excerptis, quia facilius 10 unum codicem quis poterit sibi parare quam multos. a singulis

sane capitulis diuersae res uel etiam quaestiones atque sententiae de quo opere uel libro sint indicantur, ut, si quis ignorat ubi eas plene possit inuenire, cognoscat. integrum uero librum

uisum est excerptorum debere esse principium et ille potissi15 mum mihi praeponendus occurrit, quem idem beatus Augu

stinus antistes ad sanctum Hieronymum post primum de animae quaestione noscitur scripsisse presbyterum, soluens illam ex epistula Iacobi apostoli quam in primo praenotaui capitulo

quaestionem: in quo libro quattuor illas uirtutes, id est 20 prudentiam, temperantiam, fortitudinem atque iustitiam, ad

illud geminae dilectionis dei et proximi latum mandatum nimis, in quo tota lex pendet et prophetae, mirifice rettulit. ob hoc itaque congruum putaui atque conueniens ut his ex

cerptis caritas, qua dispersa solent adunari integritate, libri 25 daret exordium, quae et uirtutum omnium perfectio et supernae

legis est plenitudo; ipsa quoque finem dedit operi, quae non habet finem. nam paene ultimus numeri titulus ordinem

22 cf. Matth. 22, 37 sqq.

a om.

1 medicantis P 2 adsolet T

3 opera PT

apertiora m 5 imperiti) impleri t 7 id om. t 8 dignatur G Pmto saltim Pm't 9 forsitan G Pmtu 10 sibi quis poterit t G Pmt 12 ut] aut t pr. 13 plene eas m plenas P possint т 14 est om. t 15 agustinus G 16 antestes Gm1 hieronimum GP Tmo post primum postremum Go 17 scribsisse pi 18 ex om. m beati iacobi o 19 est om. G 22 pendit Go retulit GPmto 25 ab {uirtu]tum omnium incipit M

26 est om. T 27 penultimus mt pene primus Gv numeri) librit titulos P1

« PredošláPokračovať »