Obrázky na stránke
PDF
ePub

4

Eugippii Epistula ad Probam.

nutriendae, ultimus enutritae laudem continet caritatis; per quam adiuro lecturos ut mihi indigno ueniam dignanter tribuant et orationum praesidia clementer impendant. si quis sane transferens hoc opus his quae congesta sunt alia addere forte uoluerit, congruis adiciat locis, ut praedicti duo de cari- 5 tate tituli finem semper teneant excerptorum.

1 continet - 6 excerptorum om. T 4 hoc om. t 5 forte) stare t 6 Expł pręfatio urib excerptorū. inco capitula eiusdē operis M; Incipiunt capitula libri huius T; Explicit praefatio. Incipiunt capitula de quibusdam opusculis sci augustini (agustini GP) epi GPv.

EVGIPPII

EXCERPTORVM EX OPERIBVS

S. AVGVSTINI CAPITVLA.

10

(EX CODICIBVS GV.) 51. 1. Liber ad Hieronymum presbyterum de sententia Iacobi,

qua dicit: si totam quis legem seruauerit, offendat autem in uno, factus est omnium reus; cum idem dicat: in multis enim offendimus omnes. in quo libro de quattuor uirtutibus, prudentia,

temperantia, fortitudine, iustitia, diligentissime disputauit. II. 2. Item de praedictis quattuor uirtutibus, quas in superiori

libro distinxit; in libro de moribus ecclesiae catholicae

disserens ad unum eas mandatum rettulit caritatis. III. 3. An uirtutes, quibus ad aeternitatem tenditur, desiturae

sint cum ad aeterna perduxerint, agit in libro de trini

tate XIIII. IIII. 4. De quattuor affectionibus, quas a Cicerone pertur

bationes, ab aliis passiones appellatas Vergilius homini propter carnem inesse putat, cum his diabolus quoque non careat, qui est utique sine carne; sanctos autem, quibus rectus est amor, omnes bas affectiones probat rectas babere. ex libro de ciuitate dei XIIII.

15

20

[blocks in formation]

Capp. I-XXVIIII, quae desunt in cod. V, apposui ex cod. G; discrepantiam scripturae in capitulis XXX-CCCXLVIII ex solo cod. V adnotaui. — 9 in quo libro M] idcirco integer in hoc corpore prelatus est excerptis quia in eo G 13 retulit G

5

10

15

V. 5. De quinque corporis sensibus. ex libro confessionum X. 5'. Item de isdem quinque sensibus oratio pulchra atque

prolixa. ex libro supra scripto. VI. 6. De sacramento mediatoris ad purgationem animarum.

ex libro confessionum X. VII. 7. Item de eodem sacramento. ex libro de ciuitate dei

VIIII.
7o. Item de eodem sacramento mediatoris. ex libro de

trinitate IIII. VIII. 8. Ex libro confessionum primo. VIIII. 9. De tempore, quod cum homo metiri uideatur, non

tamen potest comprehendere quid sit tempus. ex libro
confessionum XI.
(10. De miraculis, quae magicis artibus fiunt. ex libro
de trinitate III.
11. De causis originalibus creaturarum naturalium, quas
mundo creator inseruit. ex eodem libro III. de trinitate.
12. De simplo saluatoris nostri, quod ad duplum no-
strum concurrit et congruit. ex libro de trinitate IIII.
13. De mediatore ad mortem diabolo et mediatore ad 20
uitam Christo Iesu. ex eodem libro de trinitate IIII.
14. De facilitate ludificationum, quibus homines im-
mundi spiritus fallunt. ex eodem libro IIII.
15. De falsis et deceptoriis purgationibus. ex eodem libro
IIII.
16. De his qui sibi purgationem de uirtute propria polli-
centur. ex eodem libro IIII.
17. Quod testimonia quaedam uenturum Christum prae-
nuntiauerint, quaedam uenisse testarint. ex eodem libro
IIII.
18. Item de eodem sacramento mediatoris. ex libro de
consensu euangelistarum I.
19. Quid Plato posset si uiuens interrogaretur de chri-
stiana religione respondere, quae incommutabili ueritati,

25

30

6 eodem om. G

10 capp. VIII et VIIII desunt in G 22 facillitate G 25 IIII) XII G 33 possit G 34 ueritate G

10

15

id est deo, inhaerere mentem doceat quaeque uariis morbis diuersa congruenter doctrinae medella succurrens omnibus etiam communiter clamat: nolite diligere mun

dum; et qualiter ecclesia gentibus, haereticis, schis5 maticis atque Iudaeis utatur. ex libro de uera religione.

20. Quam congrue hominibus sapientia dei Christus hu-
manitate subuenerit, qui natus matrem, quam ad turbas
loquens et ad aquam in uinum uertendam negauerit, de
cruce cogpitam discipulo commendarit; cuius tota uita
disciplina morum fuerit, ita ut nullum peccatum admit-
tatur, nisi dum aut appetuntur quae contemsit aut
fugiuntur quae ille sustinuit; et de modis doctrinae eius.
ex libro supra scripto.
21. Arguit uoluptuosos, curiosos, superbos, singulis com-
petenter aptans concupiscentiam carnis et concupiscentiam
oculorum et ambitionem uitae, quae tria in triplici quo-
que temtatione per auctorem uitae cauenda monstrata
sunt. ex libro supra scripto.
22. Quod melius sit ab homine quam a uitio uinci; et
quod carnales necessitudines non sint carnaliter dili-
gendae, sed cum omnibus quos pariter quis diligit prod-
esse non possit, nisi coniunctioribus prodesse malit,
iniustus sit. ex libro eodem de uera religione.
23. Quod dei lex alta quaedam disciplina sit, quae se
nosse desiderantibus geminum ordinem sequi iubet, cuius
una pars uitae sit, altera eruditionis ; et in utraque parte
adulescentibus dat praecepta. ex libro de ordine secundo.
24. Quod amore se sequentibus deus auctoritatis uiam
septempliciter muniuerit; et exponit illud apostoli: quia
neque mors neque uita et cetera separare nos
possint a caritate dei; et quod saluberrime in ec-
clesia rationem praecedat auctoritas. ex libro de moribus
ecclesiae catholicae.]

3 I Io. 2, 15 29 Rom. 8, 38 sq. 4 scismaticis G 10 amittatur G 15 carnis et concupiscentiam addidi ex cap. 21: om. G 23 uera scripsi : xpiana G 24 alta

30 nos] non G

25

[ocr errors]

om. G

X. 25. De principio genesis. ex libro confessionum XII.
XI. 26. Item de eodem principio, quod magis prosit multiplex

sensuum prolatio, si non sit contra fidem. ex libro con

fessionum XII. XII. 27. Principium libri de genesi ad litteram, et quod spiri- 5

tus dei superferebatur super aquas. XIII. 28. Contra eos qui dicunt: numquid ibi fuit Moyses,

quando fecit deus caelum et terram, ut credatur ei. ex

libro de ciuitate dei XI. XIIII. 29. Quod calumniantes de mundi tempore refelli pos- 10

sint de mundi loco. ex eodem libro XI. de ciuitate dei. XV. 30. Quod lucis nomine etiam angeli significati atque

creati possint intellegi. ex eodem libro XI. XVI. 31. Contra eos qui dicunt ob hoc factum esse mundum,

ut animae quae prius peccauerant in eo includerentur ; 15 ubi et Origenem errasse probat contra libros ipsius, qui

appellantur nepi dgx@v. ex libro supra scripto. XVII. 32. Item de eodem errore Origenis et de igne aeterno.

ex libro responsionis ad consulta Orosii presbyteri. XVIII. 33. Quomodo accipiendum sit: omnis creatura in- 20

gemescit et parturit usque adhuc; et illud in Iob: stellae non sunt mundae ante eum; et uerum non esse quod ait caecus inluminatus: peccatores deus non exaudit. ex eodem libro responsionis ad

Orosium presbyterum. XVIIII. 34. Ex libro de haeresibus: de errore Origenis. XX. 35. Contra eos qui reuolutionis circuitus induxerunt. de

ciuitate dei XII. XXI. 36. Contra id quod dicitur: unde diabolo primum uo

luntas mala, cum bonus a deo creatus esset. ex libro 30

de ciuitate dei XII. XXII. 37. Diabolum ab ipso primordio creaturae a suo crea

tore per superbiam apostatasse, quia de superbia nascitur inuidentia, per quam exstitit homicida. ex libro de genesi ad litteram XI.

25

35

5 Gen. 1, 2

20 Rom. 8, 22

22 Iob 25, 5

23 Io. 9, 31

« PredošláPokračovať »