Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďaląie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy
" Apoftolica fcripta mandamus, quatenus vos, vel duo aut unus vetlrum per vos, vel alium feu alios, etiam fi fint extra loca, in... "
Annales Ingolstadiensis academiae. Inchoarunt V. Rotwarus et I. Engerdus ... - Strana 106
podµa Munich Univ - 1782
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Monumenta Boica, Zväzok 6

Bayerische Akademie der Wissenschaften. Kommission für Bayerische Landesgeschichte - 1766
...preeludatur.- difctetíoni veftre per apoílolica fcripta mandamus , quatinus vos vel dúo vel unus veílrum , per vos vel alium feu alios , etiam fi fint extra loca in cjuibus deputatí eíHs confervatores & iudiées, prefatis Abbati & Convenc tui efficacis defenfionís...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Urkundenbuch zur geschichte der herzöge von Braunschweig und ..., Zväzok 9

1877
...precludantur s) 40 Difcretionj veftre per Apoftolica fcripta mandamus quatenus vos vel dúo aut vnus veftrum per vos vel alium feu alios etiam fi fint extra loca in quibus deputatj eftis conferuatores et Judices prefatís prepofito Decano et capitulo efficaci deffenfionis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kniľnica
  2. Pomocník
  3. Roząírené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» verziu ePub
  5. Stiahnu» PDF