Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

V I RI S

ILLVSTRISSIMIS. GENEROSISSIMIS

EXCELLENTISSIMIS

CHRISTIANO LVDOVICO AVGVSTO

L. B. DE ARNSWALDT

E T

GEORGIO A V G V S TO

L. B. DE STEINBERG

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PredošláPokračovať »