Obrázky na stránke
PDF

ČASOPIS

KATOLICKÉHO DUCHOVENSTVA.

Redaktor :

KLEMENT BOROVÝ,
doktor theologie, c. k. řádný profesor církevního práva a fundamen-

tální theologie na universitě Pražské.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Obsah ročníku třináctého.

Otázky časové. Procházka Matěj, prof. gymn., Otázka dělnická. I. 37. II.

130. III. 179. (Svépomoc.) – IV. 253. V. 359. (Pomoc státní), - VI. 445. VII. 497. VIII. 562. (Po

moc tovarníků.) Hausmann Jos., far., Hmotná pomoc duchovenstvu IV. 299.

Apologetika. Krupský Václ., kněz cirk., Pohanský Řím ve službě křestan

ské II. 151. VII. 520. Škorpik Xav., dr. th., Výměsky vědecké VII. 481.

Exegese. Borový Kl., dr. th., K výkladu Apokalypse III. 234. Velhartický Jan N., dr. th. a prof., o zásadách katolického výklada písem sv. VI. 401.

Historie církevní. Lenz Ant., dr. theol., Konfesse Bratrská a učení symbolických

Luteránů i Helvetů. I. 1. II. 100. Mužík Ant., kapl., Antonín M. Slomšek, biskup Labudský UI.

161. IV. 265. V. 371. VI. 425. VII. 530. VIII. 579.

kap., Unie bulharská VI. 438. Borový Kl., dr. th., Synoda II. Budějovicka VIII. 602.

« PredošláPokračovať »