Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

rum aut malorum Poëmatum, judicio sit. Id est, Noli judicium de te exstandum putas magnatum Romano

trinsecus quærere.

Atque aliis de rum ; idonei enim talium judices non te, quam tu tibi credere noli,' ut cum sunt. Cusaubon. Lubinus autem di- Horatio loquar. Lubinus.Nec te quæcit esse verbum amici monitoris, Per- siveris] Judicia populi Rom. rejicienti sium corrigentis, quod ob judicium Persio, objici poterat, quis erit igitur Romanorum perturbari non debeat. cui te placere studeas ? Respondet Turbida Roma] Præcipitis et cor his verbis : Tune, inquit, me vis ex rupti sensus. Farnab.

aliorum judiciis pendere? ego vero de 6 Elevet] 'Ekpauris el, floccifaciat, me et meis, alios non consulo, vernim parvipeudat, vel ad sydera tollat.- ipsum me : quod et tu, si me audias, Accedas] Assentiaris, nec te iniquo facies. Proprium est eorum qui gloRomanorum judicio censendum sub- riam sectantur, facta sua non ad recjicias. Farnab.- Examenve, &c.] Exa tæ rationis obrussam exigere : sed ad men est lingua, vel linum, qnod medi- gustum illorum a quibus laudari.cuam hastam ad pondera adæquanda piunt. Casaub. Inculcatur ergo hac tenet. Castigare autem est digito sententia illud de cælo delapsum libram percutere, ut temperetur, et Irwol geautóv. Lubin. præ agitatione post æquum conqui 8 Nam Romæ est quis non] Quis escat. Trutina vero est foramen, in non se extra quærit? vel, Quis non tra quod est lingula, de qua exami- est corrupti jndicii, et indignus cujus natio est. Vet. Sch.-Examenre, &c.] rationem habeas ? quippe delitiis et Alia ratio. Quod malum de aliquo luxu perditi, omnes virtutis osores et judicium non æstimari debeat ex sen honestarum omnium artiuin, de quitentia populi Romani. Eo quod ejus bus tunc merentur pessime, cum illas trutina, hoc est, examinatio et ratio suo contactu fædant. Casaub.- Ac si in judicando admodum prava sit.- fus] Quam ægre se contineret, hæc Examenue, &c.] Ponitur pro inquisi. indicio sunt. Alii libri, ah si fas ditione, æstimatione, et judicio. Est cere, et sic exoptat sibi licentiam illud enim Examen stilus vel lingula libræ dicendi, quod supra per Aposiopesin in medio scapo, unde binæ lances obticuerat. Quasi dicat: Utinam suspensæ ad pondera coæquanda. mihi liceat illud impune dicere, quod Trutina antenu est oblongum illud fo- alii impune faciunt. Lubinus.Sed ramen, intra quod vergit lingula, et fas] Significans se in proposito perin quo foramine

æqua

examinatio severare scribendi satyras. cognoscitur. . Ponitur autem trutina 9 Tunc cum ad canitiem] Quicquid pro veritate et ratione. Insigni ergo isti judicaturi sint, inquit, ego tamen metaphora judicium significat.--In il- scribendas mihi satyras judico, quola, &c.] In sermone et æstimatione et ties ob oculos mihi pono, quibus in censura populi Romani, tanquam in studiis isti se occupent, jam inde ab trutina.

eo tempore cum excesserunt ex ephe7 Castiges] Emendes, corrigas. Est bis ad ultimam usque senectutem : enim castigare, digito libram percu cum tanien graves et severi velint tere, ut temperetur, et post agitatio. videri. Græcum est, nostrum istud nem conquiescat, ut postea æqualitas vivere,, id Šîv ñuñv, vita hæc quam innotescat. Id est, Judicium nostri Romæ vivimus plerique omnes. Sic uon metiendum ex opinione vulgi. vivere triste, ó OKUÔpwards Blos, qualis --Nec te, &c.] Est autem ultima ratio est eorum maxime, Qui Curios simuApodoseos. Quod nostri judicium lant et Bacchanalia virunt, qui in Litnon in aliis, sed in nobis, quærendum teris. Sacris dicuntur àpavičelv. Te

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

noscant.

apbowma. Casaubon.Ad caniciem, &c.] Quasi dicat: Tunc demum video fas Senes describit a Signo, id est, Cani esse, tunc video æquum esse, ut Satie, et Effectu: id est, tristi et severa tyram scribam: Ergo Satyram scri. vita. Lubin.Nostrum, &c.] Figura bam. Lubin. Tunc, cum] Tunc fas Græca est, pro nostram vitam tristem. esse judico, urbem Romam satyrico Vet. Sch.

sale defricare. Orationem abrumpit, · 10' Et nucibus, &c.] Non contentus quasi præ stomacho plura non posset. poëta simpliciter dicere, vitam male Casaubon.- Ignoscite, nolo] Excnsat ab ipsis collocari: amplius addit, ergo se et orat, ut sibi nolenti quidem, totam a carceribus ad metam; quod sed coacto Satyram conscribere ig. ipse designat extrema illius ponens,

Id est, Ignoscite mihi, o adolescentiam et senectutem. Virilia Romani, ego nolo quidem sed cogor. ergo studia et transitum a puerilibus Lubin. Vel veniam facti petit, quod nugis ad virorum curas, lac peri- alter verbo negat. phrasi expressit. Nuces itaqne re 12 Quid faciam, &c.] Quasi dicat: linquere dixit, pro vir fieri, et virilia Ego nolo quidem, sed cogor : probat negotia capessere. Casaubon.— Nuci- id. Quid enim faciam, quomodo me bus facimus] Cum videam eos improbe continebo et temperabo, si in risum agere, qui nucibus et puerilibus nugis sum lascivior, si sum ut sum, ad risum relictis virilem sumserint togam: Satyricum profusior ?—Petulanti, &c.] et quos jam canos existentes sapu Cachinno nomen est, et declinatur isse oportuit, nec carminibus, quæ per omnes casus, hic C'achinno, hujus juvenum lusus sunt, immorari. Far. Cachinnonis. Cachinnas est cum voce nab.

risus lascivior, quem Græci * uovoyé11 Cum, &c.] Sic Cicero: Ojur- povras dicunt. Et secundum Physicos gavit Cælium, ut quidam patruus dixit, qui tradunt homines splene riCensor. Vet. Sch.Cum, &c.] Quarta dere, felle irasci, jecore amare, corde senum nota ab adjuncta severitate. sapere, pulmone jactari. Vet. Sch. Com sumus censores et castigatores Petulanti splene] Improbo, inconti. minorum, cum honesti, tetrici et se penti, procaci, lascivo, et quasi cum veri morum censores sumus, et viri se voluptate aliorum vitia irridente spleveri existimari volumus. Cum illa ne.-Splene] Quasi diceret, “Natujam ætate sumus,

et in aliorum ju ram expellas furca, tamen usque reniorum vitam et mores accuratius de- curret. Sic enim ait; factum se a beremus inquirere.--Sapimus) Tan natura cachinnonem, itaque velit notum adsimus quantum patrui, vel lit oblata re ridicula, risum sibi necum repræsentamus et quasi redo- cessario oboriri. Petulans splen, qui lemus patruos, id est, censores, ob- justo majus spatium petat et occupet. jurgatores. Horatius: “Ne sis pa- Casaub.--Cachinno] Nominandi casi. truus mihi.'--Sapimus] Subtumida est Homo irrisor et in risum profusior. reprehensio in prima persona. Vi. Et huc usqne in genere vanitatem dentur hæc omnia, ab usque sed fas omnium Romanorum arguit. Lubinus. tunc, non ineptc dici posse ex persona 13 Scribimus, &c.] Jam in specie Monitoris, poëiam monentis, ne sibi partitione facta reprehendit Poëtas juvenis censoriam arripiat virgam; et Oratores, eorumque auditores ; majoris fore auctoritatis et ponderis, et initio quidem Poëtas, argumento si quando canorum et annorum gravi- sumto a fine, quod scriberent ad potate spectabilis et verendus, in vitia puli applausus ancupandos. Id est, invehatur. Farnab.— Tunc, tunc] Est Nos Poëtæ et oratores Romani pas. quasi conclusio syllogismi superioris. sim scribimus, et prorsa et vorsa fa

exercemus.

os po

cundia ingenii nervos

citent. Hinc dependet omnis Poëtæ Loquitur autem in prima persona tan- indignatio, quod carmina ad laudem quam etiam de se loqueretur, ut alii populi aucupandam scriberent.—Sciminus ægre id ferrent, et liberius licet] Ironia. Terent. "Id popolus vexari possent. - Inclusi] Musæis curat scilicet.'— Hæc] Tam grandia nostris integros dies abditi, in otio et et turgida.—Populo] Emphatice. Rosecessu, remoti a strepitu populari. mano scilicet, qui nec sapit, nec recte Nam ut Ovid. Carmina secessum judicat.-Pexusque togaque, &c.] Describentis et otia quærunt.' - Numeros scriptio recitaturi Poëtæ ex adjuncille] Poëta versus scribit, qui certis tis. Vexat autem illud ob id, quod numeris 'et mensuris constant.-Hit, corporis potius habitu, qnam Carmi. 8c.] id est, Orator hic vel Decla. nis dignitate se commendare vellet. mator orationes pangit, a versuum --Toga recenti] Nova veste indutus. pedibus liber et“ nullis versuum vel Lubin. Togam enim recentem et a numerorum legibus inclusus, adstric fullone candentem Romani assume tus. Perstringit ergo Ca

bant die quovis festo, sive publica puli applansum captantes. Idem. sive privata solennitate. Vide Mar

14 Grande aliquid] Id est, Aliquid tial. Ep. 58. lib. 1. Casaub. tumidum, turgidum, inflatum. Petro 16 Et, &c.] Ambiguitas in natalitia, nius quoque in studiosis eloquentiæ utrum eam natali suo munere accereprehendit ‘rerum tumores et sen- perit, ut tantum eo die gerere soleat: tentiarum vanissimum strepitum. quia quidam habent anulos, quos die Quo nihil aliud quærebant, quam vul tantum natali gerunt; et, albus, aut gi applausum, et inanem ostentatio- festiva veste indutus, aut recitandi nem.-Qund, gc.] Illustrat illam gran pavore ac meditandi et scribendi tædiloquentiam. Id est, in quo reci- dio perfunctus: vel, veste candida, tando pulmo animæ prælargus et ven nondum purpureum adeptus vestito abundans, et spiritu plenus, tur mentum, quod laticlavium dicitur. gidus et distentus anhelet et defati Vet. Sch.- Et natalitia, &c.] Tertium getur, ac pæne rumpatur.-Animæ, adjunctum, quod annulis et gemmis $c.] Animæ prælargus dicit, vento sese exornarent, et recitatari suggesabundans. Vet. Sch.- Animæ] Ventis tum ambitiose ornati adscenderent, vel spiritu plenus. Lubin. Animam ut ita in se populi ora converterent, pro spiritu posuit, quod Hebræis fa- illique placerent. — Natalitia] Vel, miliarissimum: Orationemque longis quod alias die natali illam tantum periodis contextam ita exprimit, quæ gestet, vel, quod die natali sibi ab recitari non possit absque vexatione amico donata sit.-Sardonyche] Pro pulmonis et anbelitu. Casaub.-- Pre- annulo, cui includitur Sardonyx. Est largus] Id est, Distentus, plenus, gemma candida. Hujusmodi gemabundans. — Anhelet] Anhelando et iam Polycrates fortunam adversam præ defatigatione crebro exspirando experturus in mare projecit.--Tanproferat. Pulcre hic decorum ob- dem] id est, denique vel postremo. servat Poëta, qui ut aliorum ampul- -Albus] Abjunctum quartum. Id losam vanitatem ob oculos ponat, est, Festiva veste et candida indutus ipse utitur dicendi genere turgido et conspicuus, quali alias die natali ant inflato. Lubin.

festo incedere solebant. Lubin. Vel, 15 Scilicet, &c.] Reprehensio Poë- albus, id est, pallidus et de eventu tarum, quod magno apparatu, .loti, recitationis anxius. Casanbonus. uncti, pexi, nitidi, novis vestibus in

17 Sede, &c.] Quintum adjunctum duti, gemma annuloque ornati, illa re. Leget hoc tumidum et vegrande car.

men in loco magis conspicuo, in sub- patres dicti sunt, qnod patratione filimiore aliquo suggesto, ut ita om lios procreent. Ponitur hoc loco pro nium ora oculosque in se convertat. lascivo, impudico, molli et protervo. Lubin. Scribendum hic leges, etsi Ocello] Per diminutionem ita dicit. aliter antiquæ membranæ: dicimus Quia dum oculos lascive et petulanter enim quotiens, totiens, pro quoties, torquent, et limis oculis auditores &c. Ergo bic tuorum studiorum et proterve intuentur, oculos quasi conscriptorum est finis, ut recites, et ex trahendo minores faciunt. Ex oculis recitatione gloriam reportes inanem. enim animi intima perspicimus, et Casaubon.--Liquido cum, &c.] Hæc sunt quasi mentis indices. Lubin. sede legens celsa cum liquida voce 19 Hic neque, &c.] Id est, Ubi hæc et bene flexibili pronuntiaveris, pa. carmina tanto apparatu recitata sunt: trantibus oculis, heic videas ingentes ibi vero videas nobiles nostros Ro. Titos trepidare: Oidoua hic sumitur manos præ libidine obsceno corporis pro hujnsmodi voce, quæ sic eliquata moti, subsilire.--Hic] Id est, Hoc et mollis esset, ut per omnes sonos loco vel tunc.- Videas] Quasi frucintentionesque variari posset. Quod tum et effectum libidinosi carminis liquido plasmate guttur colluere, heic libidinose recitati.—Neque, &c.] Per. dicit, panlo infra, eliquare et tenere stringit obscenos corporis motus, palato verba supplantare, dixit. At male contra bonos mores, et severitatem vir eruditissimus plasma ibi accepit, majorum.--Neque voce, &c.] Sed voce pro medicamenti genere leniendis tremula, fæminea, impudica, viro hofaucibus facto. Salmasius Plin. Exer. nesto et Romano indigna. De accil. Turneb. lib. XXVIII. cap. 26. E. clamatione intellige. Lubinus. tiam Synesius docet, quantam curam 20 Ingentes, &c.] Id est, Principes adhiberent recitatores, ut sua vox et nobiles Romanos magnæ auctori. auditoribus placeret: quosdam refert tatis et honoris, illos videas libidine solitos tragacanthum edere: quæ her- trepidare, et obscenos motus edere. ba arteriæ asperitates tollit, alii alia. --Trepidare] Venere inflammari, li. Casaub.

bidine irritari, turpissimo corporis Guttur Mobile] In varias pro- gestu præ libidinis ardore subsilire, nunciationes flexibile. Lubin. Vel, Lubinus. Trepidare hic de his, qui per quod vox facile transmittitur, lætitia elati gestiunt, et subsiliunt. Græce Arlov. Casaub.18 Patranti] Trepidium pro tripudio quoque dixere; Patratio est rei venereæ perfectio vel hinc Trepidiarii egui Vegetio, qui treconsummatio: unde et patres dicti, pidant vel tripedant. Salmasius.-eo quod patratione filios procreant.- Titos] Nobiles Romanos.--Cum car. Ocello] Per útokópiona: quia illum mina, &c.] Id est, Cum lasciva illa contrahendo minorem facit. Juve- carmina et fædæ voces interiores renalis: ‘Oculosque in fine trementes.' num recessus ingrediuntur, ad intima Vet. Sch.Patranti, &c.] Septimum libidinis adita penetrant, et illa in. adjunctum, a petulanti et lascivo re. cendunt: hæc enim vis est carminis. citantium gestu. Id est, Ocello ni- --Curmina] Lasciva et obscæna.mis pæto, lascivo, trementi, petulan Lumbum] Renes qui in lumbis, qui ter, et libidinose circumlato. Lubinus. libidinis et Veneris sedes, et officina -- Frangere] Latinis idem est ac ef- onépratos. Lubin. fæminare, robur virile in muliebrem 21 Et,&c.] In libidinem excitantur, mollitiem corrumpere. Casaub.-Pa- Juvenalis : Quod enim non excitat tranti] A patrare, quod est Taudotolew, inguen Vox blanda, et nequam? di. Veneri et liberis operam dare, unde gitos babet.' Vet. Sch.Et tremulo

&c.] Ubi versu tremulo, molli et las- quippe alienissimum est a sapiente, civo; vel versu tremula voce recitato, facere aliquid propter alienam volupintima membra venereo libidinis pru tatem. Verum hæc propria est mi. ritu titillantur et scalpuntur.-Scal- seria gloriam sectantium, quod felis puntur] Metaph. a scabiosis. Id est, citatem suam io aliena operatione poIta ut eorum viscera pruriant, tan

nunt: hoc est, in voluptate, quam quam in amplexu. Lubin. Et recte capiunt alii ex ipsorum labore. Catremulum dicitur, ex quo nascitur in saub. andientium animis voluptas quædam 23 Auriculis, &c.] Tantum laboras titillans, contraria gravitati, et con ut placeas aliorum auribus? at quistantiæ, ut ait Cicero. Intima sunt bus auribus? nempe eorum qui adeo al ópéters, et pars animi qua concı sine judicio laudant quos laudant, ut piscimus, et quæ, nt loquitur M. Tul- cogaris vel invitus id agnoscere : qui lius, voluptate alitur, vel corporis sæpe sis expertis, illos tua scripta partes quæ concupiscentiæ illi ser ita magnifice extollere, ut te licet viunt. Casaub.

vanissimum snppuderet, adeo ut di22 Tun', &c.] Jam per Apostrophen ceres illis, ohe: satis est. Casaubon. progreditur ad specialiora, reprehen -Quibus, &c.] Molestissimum acroaditque Poëtas ab adjuncto ætatis se ma in os laudari. Ideo Persins de nilis.—— Tun', &c.] Hoc gestu irati et avidissimo gloriæ, et vanissimo loindignantis pronunciandum est. Re quens, ait : quibus dicas et tu cute perspicit autem ad superins illud : tunc ditus. Proprie vitium corporis hæc cum ad canitiem, &c. Quasi dicat : verba designant, cute perditus: quæ Tunc capuli decus delirum, silicer vel de scabioso possumus interpretanium vetus, et veternose senex, alio. ri, vel de eo qui aqua intercute larum delicatas et lascivas aures ob- boret. Sed convitiun corpori dicscænis carminibus studes pascere ?- tum, ad animum referri debet: quod Vetule] Est nomen convitii, et semper in omnibus linguis familiarissimum in pejorem partem rapitur. Quasi est. Convenientissimum erit si de dicat : Senex delire, decrepite.- Au- hydrope accipias. Itaque opinio sui riculis alienis) Scilicet Auditorum tu et olnous vocatur hydrops. Casaub.orum, qui hac ætate, non aliena, sed Cute perditus] Perfrictus frontem : propria, et ad te pertinentia spectare impudens: vel, studio, aut etiam, debebas, et cujus ætas longe aliam senio cutem contractus.—Ohe] Vox vitam, alios mores postulabat.-Colli- senis juveniliter exultantis, et sibi in gis, &c.] Componis carmina lascivis obscæno teneroque carmine applanauribus grata, lasciva et obscena, dentis ; et inducit quæ sequuntur, quibus lasciviæ et libidinis fomentis, Farnab. tanquam cibo vel esca pascatur. Id 24 Quo, &c.] Verba sunt Persii, est, Aliorum lascivas et omni turpi- senem Poëtam Scoptice vexantis, et tudini patentes aures, turpi, salaci, senis caussam Satyrice et Ironice deimpudico, et te tuaque ætate indigno fendentis; quem dum videri vult excarmine dolinis, suaviter afficis et cusare et defendere, vehementius ipquasi pascis. Lubin. Auricularum es sum exagitat, omnibus deridendum cæsunt oi abyol, Poëmata vel orationes. propinat. Quasi diceret: Quis igitur Tritissimum est apud Græcos eüwxeio- fructus erit studiorum, si is non est, θαι λόγοις et ευωχίαι και εστιάσεις α ut per illa ad famam et nomen perveKOWY. At animi pabulum, literæ et niamus? - Quo] Id est, eis tl; ad eruditio. Porro vis hujus reprehen- quid? in quem usum? Quasi diceret: sionis maxime in voce alienis posita : Studium suum Poëtices nullum est,

« PredošláPokračovať »