Obrázky na stránke
PDF

CANON ES

QUI JUXTA FERIAM ET TEMPUS

INFRA NOTATUM

DICUNTUR AD PRIMAM,

Tàm in Choro, quàm in Officio privato.
... PARS VERNA.

[ocr errors]

tempore Quadragesimæ, cavérunt confitentes , sed et ab initio confessiones circumstantias tantùm incipiant audire, ut, ad- quæ possunt aggrävare per veniente festo Paschæ , catum. omnes fideles Eucharistiam

PERIA V. sumant.

VI, ET SABBATO EJUSDIN DOMINICA IIT.

HEBDOMADE.

Ex Concilio Lateranensi QUADRAGES. ET FERITS II. II. ET IV.

quarto cuménico. LJUSD. HEBDOMADA.

Anno 1215. Cap. 21. Ex Coucilio Trecensi. CAveat omnis Sacerdos. Anno 1459. Lib. 2.

une verbo , vel signo, Confessiones áudiant Sa- vel alio quovis modo preWcerdotes in Ecclesiis, et dat aliquatenus peccatonon alibi, nisi in necessi- rem ; sed si prudentiori táte; aut in tali loco , quo

consilio indigúerit , illod possint vidéri ab omnibus.

absque ulla expression

persóng cautè requirat. FERIA V.

DOMINICA VI. ET SABBATO EJUSDEM PASSIONIS, ET FERIIS HEBDOMADÆ.

II. III. ET IV. Ex Synodo Bajocensi.

EJUSDEM HEBDOMADE. Anno 1300. Cap. 81.. Ex Concilio Tridentino. TN Confessione habeat Sa Sess. 14. Cap. 8. Icerdos vultum humilem,

n Ebent Sacerdotes Dóet óculos in terram , nec O mini, quantùm spiriindiscrétè, vel frequentius tus et prudentia suggéssefaciem respiciat confiten- rit, pro qualitate crímitis , maximè mulieris , et num, et pænitentium fapatienter áudiat quæ dixe- cultále, salutáres et conrit, in spiritu lenitatis, et venientes satisfactiones inei pro posse suo pluribus jungere. modis persuadeat, ut cou

FERIA V. fiteátur integrè , nudè , ve- VI. ET SABBATO EJUSDEM rè; aliter dieat ei non va

HEBDOMADÆ. lére.

Ex Concilio Tridentino. DOMINICA IV.

Sess. 14. Cap. 8. QUADRAGES. ET FERIIS Abeant præ oculis Sae II. III. ET IV.

1 cerdotes , ut satisfacEJUSD. HEBDOMADÆ. tio, quam impópunt, non Ex Synodo Bajocensi. sit tantum ad novæ vitæ

Anno 1 300. Cap. 82. custódiam, et infirmitatis TN Confessione sibi ca- medicamentum, sed etiam 1 veant Sacerdotes , ne ad præteritórum peccalóinquirant nómina perso- rum vindictam et castigas narum, cum quibus pec- tiónem.

[ocr errors]

at Sacramenta, quæ divi- obstetríces, neque lasci næ grátiæ instrumenta ad Baptismum præ veniant , sanctificandas ánimas à aut conferre præsúmant, Christo instituta sunt, non nisi in summa necessitale solùm purè , sanctè et reli- et evidenti periculo. giósè ipsi tractent, verùm De Sacramento Pænitenetiam ritus et cæremonias

tic. téneant et adhibeant, quæ

DOMINICA III. in illis administrandis sanctæ Ecclésia institúto atque POST PASCHA, ET FERIIS usu comprobatæ sunt.

II. III. ET IV.
De Baptismo.

EJUSD. HEBDOMADE. DOMINICA II. Ex Concilio Trideniino.. Post Pascha , ET FERIIS Sess. 14. de Sacram. Pre. II. III. ET IV.

nitent. Cap. i. EJUSD. HEBDOMADE. Ominus Sacramentum Ex Eugénio quarto.

Pænitentiæ tunc præ

cípuè instítuit, cùm à morIn Decreto ad Armenos. tuis excitatus insuflávit in TRimum omnium Sa- discípulos suos , dicens : P cramentorum locum, Accipite Spíritum sanctenet sanctum Baptisma, tum ; quorum remiséritis quod vitæ spirituális jánua, peccata , remittuntur eis ; est : per ipsum enim mem- et quorum retinueritis , rebra Christi, ac de corpore tenta sunt. efficimur Ecclésiæ; et cùm

FERIA V: perprimum hominem mors introierit in universos, ni

VI. ET SABBATO EJUSDEM

HEBDOMADÆ. si ex aqua et Spiritu renascámur, non possumus, in- Ex Concilio Tridentino. quit Véritas, in reguum Sess. 6. Cap. 6. cælorum intrare,

Isponuntur adulti ad FERIA V.

D justitiam , dùm pecca VI. ET SABBATO EJUSDEM tores se esse intelligentes,

HEBDOMADÆ. à divinæ justitiæ timore, Ex Concilio Bituricensi.

quo utiliter concutiuntur,

ad considerandam Dei miAnno 1584. Tit. 19. sericórdiam se converten

Can. 5. et 8. .. do, in spem eriguntur , fiOn procrastinétur Bap- dentes Deum sibi propter IV tismus quocumqne Christum propitium fore, prætextu ; sed quàm citis- illumque tanquam omnis simè fieri poterit , bapti- justitiæ fontem diligere in. zentur infantes : neque cipiugt.

DOMINICA

DOMINICA IV. 'huc integrå Sacrament POST PASCIIA, ET FERIIS efficaciam agnoscere pos

II. III. ET IV. sit:doceantur infirmi eam EJ USD. HEBDOMADÆ. perceptúri, quis sit ejus Ex Concilio Tridentino. fructus, et non esse expec

Sess. 14. Cap. 4. tanduin , ad eam susciOcet sancta Synodus, piendam , finem vitæ. etsi Contritionem ali

?

FÉRIA II. quando caritate perfectam - ROGATION UM. esse contingat, hominem- Ex Concilio Aurelianensi que Deo reconciliare ,

primo. priusquàın Sacramentum

Anno. 511. Can. 27. pænitentiæ actu suscipia- D Ogatiónes , id est, Litur , ipsam nihilominus Il tanias ante Ascensió. reconciliationem ipsi Con- nem Dómini plácuit cele tritióni sine Sacramenti brári , quo triduo omnes voto , quod in illa inclú- abstineant, et quadragesia ditur , non esse adscriben

málibus cibis utantur,

FERIA V. darn. FERIA V.

IN DIE ASCENSIONIS VI. ET SABBATO EJUSDEM

DOMINI.

* HEBDOMADE.

Ex Constitutionibus Aposi

_ tolorum, Es Concilio Tridentino. Lib. 5. Cap. 18. Sess. 14.de Pænit. Cap. 4. NTUmerátis quadraginta ñ Uamvis Attritio sine diébus à primo Domi

Sacramento Peniten- nico die celebrate diem tiæ per se ad justificatió festum Assumptiónis Dónem perducere peccato- mini , quo die ascendit ad rem nequeat , tamen eum

Deum , eumdemque Paad Dei gratiam in Sacra

trem suum , à quo missus mento impetrandam dis fúerat, ad cujus dexteram pónit.

virtútis sedet, quique in De Extrema-Unctione. consummatióne sæculi veDOMINICA V...

niet çum potestate et gló

ria multa ad judicandum POST PASCHA', ET FERIIS

vivos et mortuos,
III. ET IV.

FERIA VI.
EJUSDEM HEBDOM.

ET SABBATO EJUSDEM
Ex Concilio Bituricensi. HEBDOMADÆ.
Anno 1584. Tit. 28. Ex Concilio Tridentino,

Can. 1. et 2. Sess. 14. de Extrema. Dministrétur tempesti- Unctione. Cap. 2. Avè à Sacerdote Extré- Acra Unctio delicta , si ma-Unetio olei sancti , ita quæ sint adhuc exut Christiánus mente ad- pianda, ac peccáti reli Pars Verna.

* K

« PredošláPokračovať »