Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" PROFICISCEHE, ánima christiána, de hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei... "
Breviarium Bajocense - Strana xxxv
1830
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense, Časť 4

1745
...Veinde eùm m agent fui exit us an xi at ur ont' ma, dicitur : PRoficífcere , ánima chriftiàna , de hoc mundo , In nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jefu Chrifti Filii Dei vivi , qui pro te paiïus eft, In nomine Spiritus fandi , qui in te errufus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Condomiense, Časť 4

1763
...eléifon. Deindty cum in agent fuftxitus anxiatur anima , dicitur : PRoficifcere , ánima chriItiâna , de hoc mundo , In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creávit : In nomine Jefu Chrifti Eilii Dei vivi , qui pro te paíTus eft : In nomine Spiritus l.incti , qui in te effufus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lumbariense, Časť 2

1770
...eléifon. Deinde , cùm in agonefui exitûs anxiatur anima , difitur : PRoficífcere,ánima chriftjana, de hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jeíu Chriiti b'ílii Dei vivi , qui pro te paífus eft : In nomine Spiritus fanfti , qui in te effúfus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 2

1815
...Deinde , cum in agone sue exilús anxialur anima , diciliir : PRoficíscere , ánima christiána , de hoc mundo , in nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : in nomine Jesu Christi Fílü Dei vivi , qui pro te passas est : in nomine Spiritus sancti, qui in te effúsus est. Egredienti...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lucionense, Časť 3

1823
...eléifon. Deinde , cumin agone fui exitús anxiatur anima, dicitur : Proficíícere, ánima chriíliána, de hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jefu Chriíti Fílii IJei viví , qui pro te ж eít : In nomine Spiritus fanai , qui in te effüfus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Cenomanense, Časť 3

1823
...eléiíbn. Deindef cum in agomfui exitús anxiatur anima, dicitur: PRoficífcere, ánima chriItiána , de hoc mundo , In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creávit: In nomine Jeíu Chriffi Filii Dei vivi, qui pro te pafl'us eft : In nomine Spiritus íanfti , qui in te effiífus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Cenomanense, Časť 2

1823
...Deindf, cum in agonefui riais anxiatur anima, di•itur: PRoficíícere, ánima chrií ti ana, tic hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creávit: In nomine Jeíu Chriffi Fílii Dei vivi, qui pro te pailas eít : In nomine Spiritus fanai , qui in te efh'tlîis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense, Časť 4

1828
...Veindej cum in agone sui exilas anxiatur anima .,<#— citur: T)Roficíscere, ánima chris* tiána, de hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creávit: In nomine Jesu Christi Filii Dei TÎvi , qui pro te passus est : In nomine Spiritus sancti, qui in te effusus est. Egredienti de corpore...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Časť 3

1828
...eleison. Deindècùm in agone suiexitás anxiatur anima , dicitur : PROFICISCEHE, ánima christiána, de hoc mundo, In nomine Dei Patris omnipotentis , qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei vivi , qui pro te passus est : In nomine Spiritus sancti , qui in te effúsus est : In nomme Angelórum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...eleison. Veindè cùm in agone sui exilas nnxiaiur anima, diciiur : f ROHCISCERE , an ima Christiana, de. hoc mundo : In nomine Dei Patris omnipotentis...qui te creávit : In nomine Jesu Christi Filii Dei vivi , qui pro te passus est : in nomine Spiritus saiicti , qui in te effúsus est. Egredienti de corpore...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF