Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed]

LYRE OF LOVE.

VOLUME THE FIRST.

[graphic]
[ocr errors]

PRINTED BY CHARLES WHITTINGHAM,

Dean Street;

2. Bundy

Thereerd

LONDON:

FOR JOHN SHARPE, OPPOSITE YORK HOUSE, PICCADILLY.

1806.

« PredošláPokračovať »