Obrázky na stránke
PDF
ePub
[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small]

THE NEW OL PUBLIC LIBRARY

ANTOM, LENOX AND TILDELE SOUHDR Tronia.

THE

COMEDIES, HISTORIES, TRAGEDIES,

AND

POEMS

OF

WILLIAM SHAKSPERE.

EDITED BY

CHARLES KNIGHT.

THE NATIONAL EDITION.

COMEDIES

VOL. II.

LONDON:

CHARLES KNIGHT, 90, FLEET STREET.

1851.

« PredošláPokračovať »