Leçons Elémentaires De Mécanique, Ou Traité Abrégé Du Mouvement Et De L'Équilibre

Predný obal
H. L. Guerin & L. F. Delatour, 1764 - 192 strán (strany)
 

Èo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nena¹li ¾iadne recenzie.

Obsah


Iné vydania - Zobrazi» v¹etky

Èasté výrazy a frázy

Bibliografické informácie