Obrázky na stránke
PDF
ePub

requiramus. Aut si placet, nullo medio interposito, nera dirigantur. Opto te eoram oculis Dei beatum prius nobiscum sive per epistolas, sive per collocu- esse, domine honorabilis et dilectissime. tionem atque lectionem, ubi placuerit,conieramus :

EPISTOLA XXXIV '(a). ne forte intemperantes nonnulli auditores malint

De juvene, qui matrem cædere solilus, demum et quasi nostrum exspectare certamen,quam de nostra mortent minatus transiit ad Donalistas, abiisque salutein nostra collocutione cogitare : ut quod fue

iteralo baptizatus est. Quod an Proculeianiepiscopi rit inter nos terminatum, postea per nos populus mandato factum sit, uti presbyter ipsius Victor punoverit ; aut si per epistolas agi placet, ipsæ ple blico officio renuntiarat, inquiri postulat Augustibibus recitentur, ut aliquando non plebes, sed plebs nus, sese interim paralum asserens ad totam, sir una dicatur. Prorsus sicut volueris, sicut jusseris, Proculeianus velit, schismatis causam placide sicut tibi placuerit, libenter amplector. Et de ani. pertractandam, mo beatissimi et venerabilis mihi patris Valerii nunc Domino eximio meritoque suscipiendo' atque honoabsentis tota securitate polliceor hoceum cum ma

rabili fratri EUSEBIO, AUGUSTINUS. goa lætitia cogniturum : novi enim quantum dili- 1. Scit Deus, cui manifesta sunt arcana cordis hugal pacem, et pulla vani fastus inanitate jactetur. mani, quantum pacem diligo christianam, tantum 5. Rogo te quid nobis est cum veteribus dissen

me moveri sacrilegis eorum factis, qui in ejus dissionibus ? Hucusque vulnera illa duraverint, quæ sensione indigne atque impie perseverant; eumque animositas hominum superborum nostris membris motum animi mei esse pacificum, neque me id inflixit ; quorum vulnerum putrefactione etiam do agere ut ad communionem catholicam quisquam lorem perdidimus, quo solet medicus implorari. Vi. cogatur invitus, sed ut omnibus errantibus aperta des quanta et quam miserabili fæditate christianæ veritas declaretur, et per nostrum ministerium, Deo domus familiæque turbatæ ' sint. Mariti et uxores juvante, inanifestata se amplectendam atque secde suo lecto sibi consentiunt, et de Christi altari tandam satis ipsa persuadeat. dissentiunt. Per illum sibi jurant, ut inter se pacem 2. Quid enim exsecrabilius, quæso te, ut alia tahabeant, et in illo habere non possunt. Filii cum ceam, quam id quod nuncaccidit? Corripitur abepi. parentibus unam domum habent suam, et domum scopo suo juvenis, crebris cædibus matris iasanus, Dei non habent unam. Succedere in eorum hære et impias manus nec illis diebus, cum etiam seveditatem cupiunt, cum quibus de Christi hæreditate ritas legum sceleratissimis parcit, a visceribus rixantur. Servi et domini communem Dominum di. unde natus est revocans. Minatur eidem matri sein vidunt, qui formam servi accepit, ut omnes ser partem Donati transiturum, et eam quam incredibili viendo liberaret. Honorant nos vestri, honorant vos furore solet cædere perempturum. Minatur ei, trannostri. Per coronam nostram nos adjurant vestri, sit ad partem Donati, rebaptizatur furens, et in maper coronam vestram vos adjurantnostri. Omnium ternum sanguinem fremens albis vestibus candi. verba suscipimus, neminem offendere volumus. datur. Constituitur intra cancellos eminens atque Quid nos solus Christus offendit, cujus membrala- conspicuus, et omnium gementium oculis matriniamus? Et homines quidem causas suas secularescidii meditator tanquam renovatus opponitur. apud nos finire cupientes, quando eis necessarii fue

3 Hæccine tandem tibi placent, vir gravissime ? rimus, sic nos sanctos et Dei servos appellant, ut Nequaquam hoc de te crediderim:novi considerationegotia terræ suæ peragant: aliquando agamus et nem tuam. Cæditur mater carnalisin membris qui. nos negotium salutis nostræ et salutis ipsorum, non bus genuitet nutrivitingratum; prohibet hoc Ecclede auro, von de argento, non de fundis et peco sia mater spiritualis, cæditur et ipsa in Sacramentis ribus, pro quibus rebus quotidie submisso capite quibus genuitet putrivitingratum. Nonne tibi videtur talutamur, ut dissensiones hominum terminemus, dixisse parricidaliter frendens:Quid faciam Ecclesiæ sed de ipso capite nostro tam turpis inter nos et quæ me prohibet cædere matrem meam?inveni quid perniciosa dissensio est. Quantumlibet capita sub faciam:injuriis quibus potest etiam ipsa feriatur; fiat mittant qui nos saluiant, ut eos concordes in terra in me aliquid unde membra ejus doleant. Vadam mifaciamus, de cælo usque ad crucem submissum est

biad eos qui noverunt exsufflare gratiam in qua illi caput nostrum, in quo concordes non sumus.

natus sum,destruere formam quamin utero ejus acce6. Rogo te atque obsecro,si estin te aliqua huma.

pi. Ambas matres meas sævis cruciatibus torqueam: nitas, quam multi prædicant, hic appareat bonitas quæ me posterior peperit,efferat prior.Ad hujus dolotua, si non propter honores transitorios simulatur, rem,spiritualiter moriar;ad illius cædem, carnaliter ut contremiscant in te viscera misericordiæ, et ve

vivam. Quid aliud exspectamus, vir honorabilis Euse. lis aliquandorem discutiinstando nobiscum oratio bi,nisi ut in miseram mulierem,senectute decrepitam, pibus, et omnia pacifice conferendo : ne miseræ viduitate destitutam, a cujus cædibus in Catholica plebes, quæ nostris honoribus obsequuntur, pre- probibebatur,jam donatista securus armetur? Quid mant nos obsequiis suis in judicio Dei ; sed potius enim aliud furibundo corde concepit, cum diceret nostra non ficta charitate nobiscum revocatæ ab

Mss.sex habent, suspiciendo. erroribus et dissensionibus, in veritatis et pacis iti

"Ad hanc castigandam collati sunt a bg. c. cc. i. g.gv. a. r. s. sb. t. duo vc, quatuor v. et Am. Bad. Er. Lov.

(a) Alias 168 : quæ autem 31, erat, nunc 31. Scripta Mss. sex, turpatæ

post superiorem.

matri : Transferam me in partem Donati, et bibam collega meus, Samsucius episcopus Turrensis ecclesanguinem tuum ? Ecce jam conscientia cruentus, siæ, qui nullas tales didicit, quales iste dicitur forveste dealbatus perfecit partem pollicitationis suæ; midare : ipse adsit, agat cum illo. Rogabo eum, et, restatpars altera, ut matris sanguinem bibat. Si ergo ut confido in nomine Christi, facile mihi concedet, ut placentista, urgeatur a clericis et sanctificatoribus suscipiatin hac re vicem meam, et eum Dominus pro suis,utintra octavas suas totum quod vovitexsolvat. veritate certantem, quamvis sermoneimpolitum, ta

4. Potens est quidem dextera Dominiquæ furorem men vera fide eruditum, sicut confidimus, adjuvaillius a mesira vidua et desolata com pescat, et eum, bit. Nulla ergo causa est, cur ad alios nescio quos quibus modis novit, a tam scelerata dispositionede deferat', ne inter nos quod ad vos pertinet peraterreat; verumtamen ego tanto animi dolore percus- gamus. Nec tamen, ut dixi, etiam illos defugio, si sus, quid facerem nisi saltem loquerer? An vero ista eorum ipse poscit auxilium. illi faciunt, et mihi dicitur. Tace ? Avertat a me Do.

EPISTOLA XXXV* (a). minus hanc amentiam, utcum ipse wihi imperet per Rursus interpellat Eusebium, ut clericorum donatisApostolum suum, et dicat ab episcopo refellioporte tarum licentiam curet coercendam per Procure docentes quæ non oportet(Tit. 1,9), ego illorum leianum episcopum : alioquin ut de se nullus indignationibus territus taceam ? Quod enim publi queratur, si hanc illi perferri in notitiam per cis Gestis hærere voluitam sacrilegum nefas, ad hoc codices publicos fecerit. utique volui, ne me quisquam,maximein aliis civita Domino eximio meritoque suscipiendo et dilectisa tibus tibi opportunum fuerit, ista deplorantem fin

simo fratri Eusebio, AUGUSTINUS. gere aliquid arbitretur, quando etiam apud ipsam 1. Non ego recusanti voluntati tuæ judicium, sicut Hipponem jam dicitur, non hoc Proculeianum dicis, inter episcopos subeundum molestus exhortamandasse quod publicum renuntiavit officium. tor autdeprecatorimposui.Quod quidem etiamsi sua

5.Quid autem modestius agere possumus, quam dere voluissem, possem fortasse facile ostendere ut tam gravem causam, per te tamen agam, virum et quam valeas judicare inter nos in tam manifesta atclarissima digoitate præditum,et considerantissima que aperta causa, et quale sitillud quod facis, ut, non voluptate tranquillum ? Peto igitur, sicut jam petivi auditis partibus,jam ferre non dubites pro una parte per fratres nostros bonos atque honestos viros quos sententiam, qui judicium reformidas ; sed hoc, ut ad tuam Eximietatem misi, utquærere digneris utrum dixi, interim omitto. Nihil autem rogaveram aliud Proculeiani presbyter Victor non hoc ab episcopo suo honorabilem benignitatem tuam, quod quæso tanmandatum acceperit, quod officio publico renuntia. demin hac saltem epistola digneris advertere, nisi ut vit ; an forte cum et ipse Victor aliud dixerit, falsum quæreres a Proculeiano, utrum hocipse dixerit Victoilli apud Acta prosecuti fuerint,ut ipsam totam quæs- ri presbytero suo, quod ab eo sibi dictum publicum tionem dissensionis nostræ placide pertractemus,ut officium renuntiavit ; an forte qui missi sunt, non error quijam manifestusest, manifestius innotescat, quod a Victore audierunt, sed falsum Gestis persecuti libenter amplector. Audivienim quod dixerit, ut sine sint ; deinde quid illi de tota ipsa quæstione inter nos tumultu populari adsint nobiscum deni ex utraque discutienda videretur. Arbitror autem non judicem parte graves et honesti viri, et secundum Scripturas, fieri eum,qui rogatur utinterroget aliquem, et quod quid in verosit, perquiramus. Nam illud quod rursus ei responsum fuerit rescribere dignetur. Hoc ergo eum dixisse nonnulli ad me pertulerunt, cur non etiam nunc rogo ut facere non graveris, quia litteras ierim Constantinam,quando ibi pluresipsi erant, vel meas, sicut etiam expertus sum, non vult accipere ; me debere ire Milevim', quod illic, sicut perhibent, quod si voluisset, non utique per tuam Eximietatem concilium proxime habituri sunt, ridiculum est dice- id agerem. Cum autem id non vult, quid possum re, quasi ad me pertineat cura propria, nisi Hippo. mitius : agere, quam ut per te talem virum, et qui pensis Ecclesiæ. Mihi tota hujus quæstionis ratio eum diligis, interrogetur aliquid, unde me tacere maxime cum Proculeiano est. Sed si forte imparem mea sarcina prohibet ? Quod autem mater a filio se putat, cujus voluerit collegæ suị imploret auxi- cæsa, luæ gravitati displicuit ; Sed ille, dixisti, si lium. In aliis enim civitatibus tantum agimus, quod sciret, a communione sua tam nefarium juvenem ad Ecclesiam pertinet, quantum vel nos permittunt, prohibiturus esset, breviter respondeo : modo covel nobis imponunt earumdem civitatum episcopi, gnovit, modo prohibeat. fratres et consacerdotes nostri.

2. Addo etiam alind: Subdiaconus quondam Spa6. Quanquam et iste qui se tot annorum episco- piensis Ecclesiæ, vocabulo Primus cum ab accessu pim dicit, quid in me tirone timeat, quominus me- indisciplinato sanctimonalium prohiberetur, atque cum velit conferre sermonem, non satis intelligo:si ordinata et sana præcepta contemneret, a clericatu doctrinam liberalium litterarum,quas forte ipse aut remotus est, et ipse irritatus adversus disciplinam non didicit, aut minus didicit, quid hoc pertinet ad Dei transtulit se ad illos, et rebaptizatus est. Duas eam quæstionem, quæ vel de sanctis Scripturis, vel documentis ecclesiasticis aut publicis discutienda

Mss. undecim, differat., Edd., deferat.

? Lov., minus. At alii Cdd., mitius. est, in quibus ille per tot annos versatur, unde in Adhibiti sunt in hujus recensione a. bg. bl.c. cc. ff.g. els deberet esse peritior ? Postremo est hic frater et gv. n. r. s. sb. vc. duo t. quatuor v. et Am. Bad. Er. Lov.

(a) Alias 169 : quæ autem 35 erat, nunc 24. Scripta Mss. sex, Mileum. Bad. Am., Milenum. Er., Milevum. paulo post superiorem.

requiramus. Aut si placet, nullo medio interposito, nera dirigantur. Opto te eoram oculis Dei beatum prius nobiscum sive per epistolas, sive per collocu- esse, domine honorabilis et dilectissime. tionem atque lectionem, ubi placuerit,conieramus :

EPISTOLA XXXIV (a). ne forte intemperantes nonnulli auditores malint

De juvene, qui matrem cædere solilus, demum et quasi nostrum exspectare certamen,quam de nostra mortemt minatus transiit ad. Donalistas, abiisque salutein nostra collocutione cogitare : ut quod fue

iteralo baptizatus est. Quod an Proculeianiepiscopi rit inter nos terminatum, postea per nos populus mandato factum sit, uti presbyter ipsius Victor punoverit ; aut si per epistolas agi placet, ipsæ ple blico officio renunciarat, inquiri postulat Augustibibus recitentur, ut aliquando non plebes, sed plebs nus, sese interim paratum asserens ad tolam, sir una dicatur. Prorsus sicut volueris, sicut jusseris, Proculeianus velit, schismatis causain placide sicut tibi placuerit, libenter amplector. Et de ani pertractandam. mo beatissimi et venerabilis mihi patris Valerii nunc Domino eximio meritoque suscipiendo' atque ho00absentis tota securitate polliceor hoceum cum ma

rabili fratri EUSEBIO, AUGUSTINUS. gna lætitia cogniturum: novi enim quantum dili

1. Scit Deus,cui manifesta sunt arcana cordis hugal pacem, et nulla vani fastus inanitate jactetur. mani, quantum pacem diligo christianam, tantum

5. Rogo te quid nobis est cum veteribus dissen me moveri sacrilegis eorum factis, qui in ejus dissionibus ? Hucusque vulnera illa duraverint, quæ sensione indigne atque impie perseverant; eumque animositas hominum superborum nostris membris motum animi mei esse pacificum, neque me id inflixit ; quorum vulnerum putrefactione etiam do agere ut ad communionem catholicam quisquam lorem perdidimus, quo solet medicus implorari. Vi. cogatur invitus, sed ut omnibus errantibus aperta des quanta et quam miserabili fæditate christiane veritas declaretur, et per nostrum ministerium, Deo domus familiæque turbata' sint. Mariti et uxores juvante, inanifestata se amplectendam atque sec

sibi consentiunt, et de Christi altari tandam satis ipsa persuadeat. dissentiunt. Per illum sibi jurant, ut inter se pacem 2. Quid enim exsecrabilius, quæso te, ut alia tahabeant, et in illo habere non possunt. Filii cum ceam, quam id quod nuncaccidit? Corripitur abepi. parentibus unam domum habent suam, et domum scopo suo juvenis, crebris cædibus matris insanus, Dei non habent unam. Succedere in eorum hære et impias manus nec illis diebus, cum etiam seveditatem cupiunt, cum quibus de Christi hæreditate ritas legum sceleratissimis parcit, a visceribus rixantur. Servi et domini communem Dominum die unde natus est revocans. Minatur eidem matri se in vidunt, qui formarn servi accepit, ut omnes ser partem Donati transiturum, et eam quam incredibili viendo liberaret. Honorant nos vestri, honorant vos furore solet cædere perempturum. Minatur ei, trannostri. Per coronam nostram nos adjurant vestri, sit ad partem Donati, rebaptizatur furens, et in maper coronam vestram vos adjurantnostri. Omnium ternum sanguinem fremens albis vestibus candiverba suscipimus, neminem offendere volumus. datur. Constituitur intra cancellos eminens atque Quid nos solus Christus offendit, cujus membrala- conspicuus, et omnium gementium oculis matripiamus? Et homines quidem causas suas secularescidii meditator tanquam renovatus opponitur. apud nos finire cupientes,quando eis necessarii fue

3 Hæccine tandem tibi placent, vir gravissime ? rimus, sic nos sanctos et Dei servos appellant, ut Nequaquam hoc de te crediderim: novi considerationegotia terræ suæ peragant: aliquando agamus et nem tuam. Cæditur mater carnalisin membris qui. nos negotium salutis nostræ et salutis ipsorum, non bus genuit et nutrivitingratum; prohibet hoc Ecclede auro, pon de argento, non de fundis et peco sia mater spiritualis, cæditur et ipsa in Sacramentis ribus, pro quibus rebus quotidie submisso capite quibus genuitet nutrivitingratum. Nonne tibi videtur talutamur, ut dissensiones hominum terminemus, dixisse parricidaliter frendens:Quid faciam Ecclesiæ sed de ipso capite nostro tam turpis inter nos et quæ me prohibet cædere matrem meam?inveniquid perniciosa dissensio est. Quantumlibet capita sub- faciam:injuriis quibus potest etiam ipsa feriatur; fiat mittant qui nos salutant, ut eos concordes in terra in me aliquid unde membra ejus doleaat. Vadam mifaciamus, de cælo usque ad crucem submissum est biad eos qui noverunt exsufflare gratiam in qua illi caput nostrum, in quo concordes non sumus.

natus sum,destruere formam quamin utero ejus acce6. Rogo te atque obsecro,si estin te aliqua huma.

pi. Ambas matres meas sævis cruciatibus torqueam: nitas, quam multi prædicant, hic appareat bonitas

quæ me posterior peperit, efferat prior.Ad hujus dolotua, si non propter honores transitorios simulatur, rem,spiritualiter moriar;ad illius cædem, carnaliter ut contremiscant in te viscera misericordiæ, et ve vivam. Quid aliud exspectamus, vir honorabilis Euse. lis aliquandorem discutiinstando nobiscum oratio bi,nisi utin miseram mulierem,senectute decrepitam, nibus, et omnia pacifice conferendo : ne miseræ viduitate destitutam, a cujus cædibus in Catholica plebes, quæ nostris honoribus obsequuntur, pre- probibebatur, jam donatista securus armetur? Quid mant nos obsequiis suis in judicio Dei ; sed potius enim aliud furibundo corde concepit, cum diceret nostra non ficta charitate nobiscum revocatæ ab

1 Mss.sex habent, suspiciendo. erroribus et dissensionibus, in veritatis et pacis iti

'Ad hanc castigandam collati suat a bg. c.ce. .g.gv. n. r. s. sb. t. duo vc, quatuor v. et Am. Bad. Er. Lov.

(a) Alias 168 : quæ autem 31, erat, nunc 31. Scripta 1 Mss. sex, turpate

post superiorem.

matri:Transferam me in partem Donati, et bibam collega meus, Samsucius episcopus Turrensis ecclesanguinem tuum ? Ecce jam conscientia cruentus, siæ, qui nullas tales didicit, quales iste dicitur forveste dealbatus perfecit partem pollicitationis suæ ; midare : ipse adsit, agat cum illo. Rogabo eum, et, restat pars altera, ut matris sanguinem bibat. Si ergo ut confido in nomine Christi, facile mihi concedet, ut placeotista, urgeatur a clericis et sanctificatoribus suscipiatin hacre vicem meam, et eum Dominus pro suis,utiotra octavas suas totum quod vovitexsolvat. veritate certantem, quamvis sermone impolitum, ta

4. Potens est quidem dextera Dominiquæ furorem men vera fide eruditum, sicut confidimus, adjuvaillius a mesira vidua et desolata compescat, et eum, bit. Nulla ergo causa est, cur ad alios nescio quos quibus modis novit, a tam scelerata dispositionede deferat', ne inter nos quod ad vos pertinet peraterreat; verumtamen ego tanto animi dolore percus- gamus. Nec tamen, ut dixi, etiam illos defugio, si sus, quid facerem nisi saltem loquerer? An vero ista eorum ipse poscit auxilium. illi faciunt, et mihi dicitur. Tace ? Avertat a me Do

EPISTOLA XXXV' (a). minus hanc amentiam, utcum ipse mihiimperet per Rursus interpellat Eusebium, ut clericorum donalisApostolum suum, et dicat ab episcopo refellioporte- tarum licentiam curet coercendam per Procure docentes quæ non oportet(Tit. 1,9), ego illorum leianum episcopum : alioquin ut de se nullus indignationibus territus taceam? Quod enim publi queratur, si hanc illi perferri in notitiam per cis Gestis hærere voluitam sacrilegum nefas, ad hoc codices publicos fecerit. utique volui, ne me quisquam, maximein aliis civita. Domino eximio meritoque suscipiendo et dilectistibus tibi opportunum fuerit, ista deplorantem fin

simo fratri Eusebio, AUGUSTINUS. gere aliquid arbitretur, quando etiam apud ipsam 1. Non ego recusanti voluntati tuæ judicium, sicut Hippodem jam dicitur, non hoc Proculeianum dicis, inter episcopos subeundum molestus exhortamandasse quod publicum renuntiavit officium. torautdeprecatorimposui. Quod quidem etiamsi sua

5. Quid autem modestius agere possumus, quam dere voluissem, possem fortasse facile ostendere ut tam gravem causam, per te tamen agam, virum et quam valeas judicare inter nos in tam manifesta atclarissima digaitate præditum,et considerantissima que aperta causa, et quale sitillud quod facis, ut, non voluntate tranquillum ? Peto igitur, sicut jam petivi auditis partibus,jam ferre non dubites pro una parte per fratres nostros bonos atque honestos viros quos sententiam, qui judicium reformidas ; sed hoc, ut adtuam Eximietatem misi, utquærere digneris utrum dixi, interim omitto. Nihil autem rogaveram aliud Proculeiani presbyter Victor non hocabepiscopo suo honorabilem benignitatem tuam, quod quæso tanmandatum acceperit, quod officio publico renuntia- demin hac saltem epistola digneris advertere, nisi ut vit; an forte cum et ipse Victor aliud dixerit, falsum quæreres a Proculeiano, utrum hocipse dixerit Victoilli apud Acta prosecuti fuerint, ut ipsam totam quæs- ri presbytero suo, quod ab eo sibi dictum publicum tionem dissensionis nostræ placide pertractemus,ut officium renuntiavit ; an forte qui missi sunt, non error quijam manifestus est, manifestius innotescat, quod a Victore audierunt, sed falsum Gestis persecuti libenter amplector. Audivienim quod dixerit, ut sine sint; deinde quid illi de tota ipsa quæstione inter nos tumultu populari adsint nobiscum deni ex utraque discutienda videretur. Arbitror autem non judicem parte graves et honesti viri, et secundum Scripturas, fieri eum,qui rogatur ut interroget aliquem, et quod quid in verosit, perquiramus. Nam illud quod rursus ei responsum fuerit rescribere dignetur. Hoc ergo eum dixisse nonnulli ad me pertulerunt, cur non etiam nunc rogo ut facere non graveris, quia litteras ierim Constantinam,quando ibi pluresipsi erant, vel meas, sicut etiam expertus sum, non vult accipere ; me debere ire Milevim', quod illic, sicut perhibent, quod si voluisset, non utique per tuam Eximietatem concilium proxime habituri sunt, ridiculum est dice- id agerem. Cum autem id non vult, quid possum re, quasi ad me pertineatcura propria, nisi Hippo. mitius : agere, quam ut per te talem virum, et qui nensis Ecclesiæ. Mihi tota hujus quæstionis ratio eum diligis, interrogetur aliquid, unde me tacere maxime cum Proculeiano est. Sed si forte imparem mea sarcina prohibet ? Quod autem mater a filio se putal, cujus voluerit college suị imploret auxi cæsa, luæ gravitati displicuit ; Sed ille, dixisti, si lium. In aliis enim civitatibus tantum agimus, quod sciret, a communione sua tam nefarium juvenem ad Ecclesiam pertinet, quantum vel nos permittunt, prohibiturus esset, breviter respondeo : modo covel nobis impopunt earumdem civitatum episcopi, goovit, modo prohibeat. fratres et consacerdotes nostri.

2. Addo etiam aliud:Subdiaconus quondam Spa6. Quanquam et iste qui se tot annorum episco- piensis Ecclesiæ, vocabulo Primus cum ab accessu pom dicit, quid in me tironetimeat, quominus me- indisciplinato sanctimonalium prohiberetur, atque cum velit conferre sermonem, non satis intelligo :si ordinata et sana præcepta contemneret, a clericatu doctrinam liberalium litterarum,quas forte ipse aut remotus est, et ipse irritatus adversus disciplinam non didicit, aut minus didicit, quid hoc pertinet ad Dei transtulit se ad illos, et rebaptizatus est. Duas eam quæstionem, quæ vel de sanctis Scripturis, vel documentis ecclesiasticis aut publicis discutienda

1 Mss. undecim, differat., Edd., deferat.

Lov., minus. At alii Cad., mitius. ext, in quibus ille per tot annos versatur, unde in

• Adhibiti sunt in hujus recensione a. bg. bl.c. cc. ff. g. eis deberet esse peritior ? Postremo est hic frater et gv. n. r. s. sb. vc. duo t. quatuor v. et Am. Bad. Er. Lov.

(a) Alias 169 :-quæ autem 35 erat, nunc 24. Scripta 1 Mss. ser, Mileum. Bad. Am., Milenum. Er., Milevum. paulo post superiorem.

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »