Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

ÖRÖKÖS FŐ HERTZEG!

1

z a' kiváltképen való nagy Kegyelmesség, mellyel KIRÁLYI FÖ HERTZEGSÉGED, é Hazánknak haszndra intézett szükséges munkát előmozdítani méltóztatott; minden lehetőségeknek elkövetésekre ösztönözött vala engemet, hogy azt KIRÁLYI FŐ HERTZEGSÉGEDNEK nagy kegyelmére minémüképen méltóvá tehessem.

X 3

Egy

Egybe hasonlíttatván ė Könyv az eddig Hazánkról kijött újjabb munkákkal, nyilván ki fog tetszeni a nagy külömbözés: mindazdtal még sem azzal a tökélletességgel botsáthattam ki kezem alól, mint FELSÉGES KIRÁLYI FÖ HERTZEGSÉGEDNEK nagy Neve, és e' munkának valósága kívánta volna.

Valóban

Valóban egy emberi tehetséget, 's erot felül haladó kivdnság is volna egyszerre, és olly rövid idő alatt egész tökélletességü muna kát kívánni; kivált olly számtalan akadá lyokkal öszve szövött terhes, és igen lankasz. tó tárgyban.

Hogyha FELSÉGES KIRÁLYI FÖ HERTZEGSÉGED' vele született nagy

Ke24

gyel

gyelmének, és ė munka eránt való remény:ségének eleget tettem; minden bóldogok felett valónak érzem magamat. Pesten Szent György hàvånak 16dik napján 1796.

FELSÉGES. KIRÁLYI OROKOS FŐ HERTZEGSÉGEDNEK

[ocr errors]

j log alázatosabb, 's leg kis.

sebb szolgája x VÁLYI ANDRÁS,

« PredošláPokračovať »