Obrázky na stránke
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

111TT111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

[ocr errors][ocr errors]

ORSZÁGNAK
LE Í RÁ S A.

Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék, Városok, Faa'
luk, Puszták; uradalmak, fábrikák, huták, hámorok,
savanyú, és orvosló vizek, fördöházak, nevezetesebb he.
gyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdők,
azoknak hollételek, Földes Urok, fekvések, történettyek,
külömbféle termésbéli tulajdonságaik, a betüknek rende

: gyek szerént feltaláltatnak.

WS

K ÉS ZÍTETTE
V Á LYI A N DR Á s
1 KIRÁLYI MAGYAR UNIVERSITÁSBÉLI.
PROFESZSZOR...

Quebec
ELSŐ KÖTET.
Fr. Puskdsy.

BUD AN,
A' KIRÁLYI UNIVERSITÁSNAK BETŰIVEL.

179 6.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

MAGYAR, ÉS CSEH ORSZÁGBAN,

'S AUSZTRIÁBAN ÖRÖKÖS TO Z S E F

. FÖ HERTZEGSÉGÉNEK, ARANY GYAPJAS VITÉZNEK, SZENT IST. VÁN APOSTOLI KIRÁLY V. RENDGYE NAGY KERESZTESÉNEK, MAGYAR ORSZÁG HELYTARTÓJÁNAK, ÉS KÖZÖNSÉGES FÖ KAPITÁNNYÁNAK, A' JÁSZOK, ÉS KÚNOK FŐ BÍRÓJÁNAK, EGY MAGYAR LOVAS SEREG TULAJDONOSÁNAK, PEST, PILIS, ÉS SÓLT EGYESÜLTT VÁRMEGYÉK' ÖRÖKÖS, ÉS FÖ ISPÁNNYÁNAK, 'S A'FELSÉGES KIRÁLYI MAGYAR HELYTARTÓ TANÁTS, ÉS SEPTEMVIRALIS TÁBLA ELÖLÜLÖJÉNEK.

Leg mélyebb alázatossággal ajánlya

A' KÖNYVNEK KÉSZÍTÖJE.

« PredošláPokračovať »