Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I.: Music counterculture at the break of 1960s and 1970s in the culturological perspective

Predný obal
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie, 12. 11. 2014 - 84 strán (strany)
2 Recenzie
Recenzie nie sú overované, ale Google kontroluje prítomnosť falošného obsahu a po jeho identifikácii ho odstraňuje

  Vedecká monografia analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov, 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967-1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike.

 

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Časté výrazy a frázy

O tomto autorovi (2014)

Mgr. Lukáš Perný (* 1991 Nové Zámky) je slovenský sociálny filozof, kulturológ a hudobník. Absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Magisterské štúdium ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štúdiom diela Ladislava Novomeského. V súčasnosti (2018) pôsobí na Inštitúte filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity. Venuje sa sociálnej filozofii, dejinám utopizmu, filozofii dejín a filozofii kultúry.

Od roku 2007 hrá aktívne na bicie nástroje (na bicie ho učil otec, Mgr. Mlian Perný starší). V roku 2009 vydal sólový mini-debut Psychedelic Winterland a o dva roky neskôr pokračovanie Psychedelic Springland. Koncom roka 2011 mu vychádza vo vydavateľstve SMTL sólový singel Newborn (so spevom hosťa Michala Uličného z King Shaolin a Bruno Benetton Free Band) a v roku 2012 album Astral Gate s dlhoročným spoluhráčom Miloslavom Kollárom. Experimentálny projekt intuitívnej hudby Perný & Kollár tvorí fúziu drum and bass, psychedelického rocku, world music, stredovekej hudby, sitar-funku a kraut-rocku. Prelomovým sa stal jeho ďalší sólový album The Rondel z roku 2013 (s hosťovaním J. Fujaka, P. Turaya, M. Kollára, či V. Žembu), ktorý získal pozitívny ohlas hudobnej kritiky. Hosťoval taktiež na albumoch svojho brata Ing. Milana Perného, PhD. V roku 2014 vydáva v spolupráci s Miloslavom Kollárom ďalší multižánrový album Theatrum Mundi, ktorý vychádza pod labelom rádia Bunker (hosťujú na ňom Vladislav Žemba a Kristína Prekopová). Takmer celú diskografiu vydal v spolupráci s Rádiom Bunker pod licenciou Creative Commons. Počas svojej kariéry odohral celý rad koncertov po Česku a Slovensku, niekoľkokrát vystupoval v rádiách (Rádio_FM, Rádio Bunker, Rádio Devín, Rádio TLIS) a o jeho albumoch vyšlo množstvo recenzií v internetových periodikách a časopisoch.
Svoje vedecké a vedecko-populárne práce vydáva od roku 2012 na stránkach Nového Slova a Posterus. Vyvrcholením záujmu o kontrakultúru 60. a 70. rokov 20. storočia je predložená vedecká monografia.

Bibliografické informácie