Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

Scripta quidem ejus usque adeò probavit, mansuraque perpetuò credidit, ut non modò Seculare carmen componendum injunxerit ; fed et Vindelicam victoriam Tiberii Drusique, privignorum fuorum: eumque coegerit propter hoc, tribùs Carminum libris ex longo intervallo quartum addere : poft Sermones verò lectos quosdam, nullam futi mentionem factam ita fit queftus; Iratum me tibi scito, quid non in plerisque ejusmodi fcriptis mecum potissimum loquaris. An vereris ne apud pofteros infame tibi sit, quòd videaris familiaris nobis effe ? Expreßitque Eclogam, cujus initium eft,

Cùm tot sustineas et tanta negotia folus,
Res Italas armis tuteris, moribus ornes,
Legibus emendes in publica commoda peccem,

Si longo fermone morer tua tempara, Cæfar. Habitu corporis brevis fuit, ai due obesus : qualis et à semetipso in Satyris defcribitur, er ab Augusto, lac epiftolâ ; Pertulit ad me Dionyfius libellum tuum: quem ego (ne accusem brevitatem) quantuluscunque eft, boni confulo.' Vereri autem mihi videris ne majores libelli tui fint, quàm ipse es : sed si tibi ftatura deest, corpufculum non deeft. Itaque licebit in sextariolo fcribas; cùm circuitus voluminis tui fit ogxeodésaro, ficut eft ventriculi tui.

Vixit plurimùm in secessu ruris fui Sabini, aut Tiburtini: domusque ejus oftenditur circa Tiburni luculum. Venerunt in manus meas et Elegi sub ejus titulo, et Epistola prosâ oratione, quasi commendantis se Mæcenati: fed utraque falsa puto: nam Elegi vulgares, Epiftola autem obfcura; quo vitio minimè tenebatur. Natus eft vi. Id. Decemb. L. Cottâ et L. Torquato Consulibus. Deceffit v. Cal. Decem. C. Marcio Cenforino et C. Asinio Gallo Confulibus, poft nonum et quinquagesimum annum : hærede Augusto palàm nuncupato ; cùm, urgente vi valetudinis, non sufficeret ad obfignandas teftamenti tabulas. Humatus et conditus cft extremis Efquiliis, juxta Mæcenatis tumulum.

l. HO.

LE CTORI S.

[ocr errors]

Vanquam poft artem Typographicam inventain,

Horatii textu ad primævam puritatem reftituendo ciaborarunt ; non tamen adhuc ea res satis ex voto successit. Qui veteres enim hujus Poetæ manuscriptos codices evolvêre, discrepantes inter se lectiones paflim adnotarunt : et quanquam in pluribus, nullus de germanâ lectione dubitandi locus, fæpe tamen merito ambigitur quænam fit anteponenda. Hinc tanta in editionibus varietas, dum alius aliam lectionem ; 'ro libitu amplectitur. Præterea, pluribus in locis, quæ nulla fatis commodâ interpretatione explicarı queant, licet unanimis in le&ione MSS. sit consenlus, mendas attamen irrepfifle just a fufpicio. Quapropter, locis hisce emendandis magni nominis viri manus admoverunt ; id aliquando tam felici conjecturi, tanique levi mutatione factum, ut de sanitare in integrum reftitutâ vix dubitandi locus. . Tantæ equidern temeritatis ac periculi remedium quàm parciflimè usos oportuit. Sed eousque accrerit hic emendandi pruritus, ut non folùm in locis malè fanis reftituendis hoc tentatum, verùm etiam in aliis corrigendis, quibus neque inesset obscuritas, neque deeffet elegantia. Hinc eft quod paucos in hoc Poetâ versus reper.es, quos non temerariis conjecturis fæde inquinarit quorundam criticorum audacia ; adeò ut non tantum patitur Horatius ab indoctorum librariorum inscitiâ aut inCiriâ, quantum ab eruditorum nimiâ curâ, do&tisque laboribus.

Cui otium et animus rationum et auctoritatum pondera expendere, quibus quisque lectioni cui favet fidem facere nititur, commentarios scrutecur Torrentii, Cru

quii,

A 2

quii, Lambini, Bentleii, aliorumque, qui de hisce minutjis nimis acriter contendunt, Sufficiat hic lectori ante ocałos ponere brevem tabellam insignioris nocz va-, rietatuin qux pallim in MSS. occurrunt. Cuique lia berum jus esto, lectionem illam anteponere, quæ Poetx menti et elegantiæ magis accommoda videbitur.

Varia

Variæ LECTIONES

IN

CARMINUM LIBRO I.

M

OD. Vers. 1.

7. Obilium turba Quiritium. al. Nobilium. II. 31.

Nube candentes humeros ami&tus. al.

candenti, III. 4. Obftrittis aliis, præter Japyga. al. obftruétis.

19. Qui vidit mare turgidum. al. turbidum,

37. Nil mortalibus arduum eft. al. ardni. IV. 8. Vulcanus ardens urit officinas, al. vifit. 12. Seu poscat agnâ, Gve malit hædo. al. agnam---

-----hædum. 16. Fabulæque Manes. al. Fabulæque inanes. V. 14. Indicat uvida suspendisse vestimenta, al.humida, VI.

7. Cursus duplicis per mare Ulysseï. al. duplices. VII 7. Undique decerptam fronti præponere olivam.

(sicin omnibus mil. legitur ; alia ramen

le&tio conjecturæ tantum innixa in om

nibus ferè editionibus obtinuir) Undique decerpt & frondi præponere olivam. 13. Et Tiburni lucus. al. Tiburti. 15. In quibusdam MII. ab hoc versu alia Ode in

choatur. 17. Neque parturit imbres perpetuos. al. perpetvi. VIII. 2. Te Deos oro. al. Hoc Deos oro, XII.

2. Sumes celebrare. al. fumis.
13. Quid prius dicam solitis Parentis laudibus. al.

Parentum.
14. Qui res hominum et Deorum. al. Qui Rex.

57. Latum regit æquus orbem. al. latum.
XV. 21. Exitium tuæ gentis, al, excidium tuæ genti.
XVII. s. Impunctutum per nemus. al. totum.

Nec

A 3

9.

od. Verf.
XVII. 9. Nec Martiales hodilia lupos. al. hædilia.
XVIII. S. Aut pauperiem crepat? al. increpat?.
XXI. s. Lætam Auviis et nemorum coma. al. comam.
XXII, 2. Non eget Mauris jaculis, al. Mauri.

11. Curis vagor expeditus. al. expeditis.

14. Daunia in latis alit æsculetis. al. Daunias latis. XXIII. s. Veris inhorruit adventus foliis.

(Sic in omnibus Mf. legitur. Sed potius

visum est lectionem

pluinum conjectura fundemain sodorum

quæ levi

2.

permutatione locum difficilem optimè

Tic explicat)

Vepris inhorruit ad ventum foliis. XXIV. 2. Præcipe lugubres cantus, Melpomene: al. lugu

bris cantûs. 13. Quòd fi Threïcio blandiùs Orpheo. al. Quid. XXV. i. Parciùs juntas quatiunt fenestras, al. Vinētas.

Iftibus crebris. al. jaétibus. XXVI. 10. Profunt honores. al. possunt. XXVII. 19. Laboras in Charybdi. al.

laboras Charybdi. al. laborabas.

24. Illigatum----expediet Chimere. al. Chimarê. XXVIII, 18. Exitio est avidis mare nautis. al. avidum.

31. Forfan. al. fors et. XXIX. 13. Nobiles libros Panætî.al.Nobilis libros Panæri.

15. Pollicitus meliora, tendis. al. temnis. XXXI. 3. Opimas Sardiniz fegetes.feracis. al. opims

----feraces. XXXII. 1. Poscimus, fi quid vacui fub umbrâ.al.Pofcimur. XXXV. 17. Te semper anteit sava neceslītas. al. serva.

36. Unde manus juventus. al. manom.
39. Noyâ incude diffingas“ retusum. al. recusum.

CARMINUM LIB. II.

17. De sceleftâ plebe delečtam. al. dilettam.
19. Amicus Aulon fertili Baccho. al. fertilis.
12. Feriuntque summos fulmina montes: al. ful-

IV. VI. X.

güra.
23. Incomtum. al. In comtum.
2. Dirum Hannibalem. al. Durum.

XI.
XII.

« PredošláPokračovať »