Obrázky na stránke
PDF
ePub

Scripta quidem ejus ufque adeò probavit, manfuraque perpetuò credidit, ut non modò Seculare carmen componendum injunxerit; fed et Vindelicam victoriam Tiberii Drufique, privignorum fuorum: eumque coegerit propter hoc, tribus Carminum libris ex longo intervallo quartum addere: poft Sermones verò lectos quofdam, nullam fui mentionem factam ita fit queftus; Iratum me tibi feito, quid non in plerifque ejufmodi fcriptis mecum potiffimum toquaris. An vereris ne apud pofteros infame tibi fit, quod videaris familiaris nobis effe? Expreffitque Eclogam, cujus initium eft,

Cùm tot fuftineas et tanta negotia folus,
Res Italas armis tuteris, moribus ornes,
Legibus emendes ; in publica commoda peccem,
Si longo fermone morer tua tempora, Cafar.

Habitu corporis brevis fuit, aue obefus: qualis et à femetipfo in Satyris defcribitur, et ab Augufto, hac epiftolâ; Pertulit ad me Dionyfius libellum tuum: quem ego (ne accufem brevitatem) quantulufcunque eft, boni confulo. Vereri autem mihi videris ne majores libelli tui fint, quam ipfe es: fed fi tibi ftatura deeft, corpufculum non deeft. Itaque licebit in fextariolo fcribas; cùm circuitus voluminis tui fit quadésar, ficut eft ventriculi tui.

Vixit plurimùm in feceffu ruris fui Sabini, aut Tiburtini: domufque ejus oftenditur circa Tiburni luculum. Venerunt in manus meas et Elegi fub ejus titulo, et Epiftola prosâ oratione, quafi commendantis fe Macenati: fed utraque falfa puto: nam Elegi vulgarės, Epiftola autem obfcura; quo vitio minimè tenebatur. Natus eft vi. Id. Decemb. L. Cottâ et L. Torquato Confulibus. Deceffit v. Cal. Decem. C. Marcio Cenforino et C. Afinio Gallo Confulibus, poft nonum er quinquagefimum annum: hærede Augufto palàm nuncupato; cum, urgente vi valetudinis, non fufficeret ad obfignandas teftamenti tabulas. Humatus et conditus eft extremis Efquiliis, juxta Mæcenatis tumulum.

Q. HO.

LECTORI S

Q

Vanquam poft artem Typographicam inventam, bonafque literas renatas, docti plures viri in Horatii textu ad primavam puritatem reftituendo elaborarunt ; non tamen adhuc ea res fatis ex voto fucceffit. Qui veteres enim hujus Poeta manufcriptos codices evolvêre, difcrepantes inter fe lectiones paflim adnotarunt: et quanquam in pluribus, nullus de germanâ lectione dubitandi locus, fæpe tamen merito ambigitur quænam fit anteponenda. Hinc tanta in editionibus varietas, dum alius aliam lectionem pro libitu amplectitur. Fræterea, pluribus in locis, que nulla fatis commodâ interpretatione explicari queant, licet unanimis in lectione MSS. fit confenfus, mendas attamen irrepfifle jufta fufpicio. Quapropter, locis hifce emendandis magni nominis viri manus admoverunt; id aliquando tam felici conjecturâ, tamque levi mutatione factum, ut de fanitate in integrum reftitutâ vix dubitandi locus. Tanta equidem temeritatis ac periculi remedium quàm parciffimè ufos oportuit. Sed eoufque accrevit hic emendandi pruritus, ut non folùm in locis malè fanis reftituendis hoc tentatum, verùm etiam in aliis corrigendis, quibus neque ineffet obfcuritas, neque deeffet elegantia. Hinc eft quod paucos in hoc Poetâ verfus reper es, quos non temerariis conjecturis fædè inquinarit quorundam criticorum audacia; adeò ut non tantum patitur Horatius ab indoctorum librariorum infcitiâ aut incriâ, quantum ab eruditorum nimiâ curâ, do&tisque laboribus,

Cui otium et animus rationum et auctoritatum pondera expendere, quibus quifque lectioni cui favet fidem facere nititur, commentarios fcrutetur Torrentii, Cru

A 2

quii

quii, Lambini, Bentleii, aliorumque, qui de hifce minutiis nimis acriter contendunt. Sufficiat hic lectori ante oculos ponere brevem tabellam infignioris nota varietatum quæ paffim in MSS. occurrunt. Cuique liberum jus efto, lectionem illam anteponere, que Pocte menti et elegantiæ magis accommoda videbitur.

Varia

Variæ LECTIONES

IN

CARMINUM LIBRO I.

OD. Verf.

I.

7.

II.

III.

31.

MR

Obilium turba Quiritium. al. Nobilium. Nube candentes humeros amictus. al. candenti.

4. Obftrictis aliis, præter Japyga. al. obstructis. 19. Qui vidit mare turgidum, al. turbidum. 37. Nil mortalibus arduum eft. al. ardui. IV. 8. Vulcanus ardens urit officinas. al. vifit. 12. Seu pofcat agnâ, five malit hædo. al. agnamn---hadum.

V.

VI.

VII.

VIII.

7.

16. Fabulaque Manes, al. Fabulæque inanes.
14. Indicat uvida fufpendifle veftimenta,al.humida.
Curfus duplicis per mare Ulyffeï. al. duplices.
7. Undique decerptam fronti præponere olivam.
(Sic in omnibus Mff. legitur; alia tamen
lectio conjecturæ tantum innixa in om-
nibus ferè editionibus obtinuit)

Undique decerpt a frondi præponere olivam.
13. Et Tiburni lucus. al. Tiburti.

15. In quibufdam Mff. ab hoc verfu alia Ode inchoatur.

17. Neque parturit imbres perpetuos. al. perpetui. 2. Te Deos oro. al. Hoc Deos oro,

XII. 2. Sumės celebrare. al. fumis.

13. Quid prius dicam folitis Parentis laudibus. al. Parentum.

14. Quires hominum et Deorum. al. Qui Rex. 57. Latum regit æquus orbem. al. latum. XV. 21. Exitium tuæ gentis, al. excidium tuæ genti. XVII. s. Impune tutum per nemus. al. totum. *A 3

9.

Nec

OD. Verf.

XVII. 9. Nec Martiales hædilia lupos. al. hædilia.
XVIII. 5. Aut pauperiem crepat? al. increpat?
XXI. 5. Latam fluviis et nemorum coma. al. comam.
XXII, 2. Non eget Mauris jaculis. al. Mauri.
11. Curis vagor expeditus. al. expeditis.

14. Daunia in latis alit afculetis. al. Daunias latis. XXIII. 5. Veris inhorruit adventus foliis.

(Sic in omnibus Mff. legitur. Sed potius vifum eft lectionem fequi doctorum plurium conjecturâ fundatam, quæ levi permutatione locum difficilem optimè Tic explicat)

Vepris inhorruit ad ventum foliis.

XXIV. 2. Præcipe lugubres cantus, Melpomene: al. lugubris cantûs.

13. Quòd fi Threicio blandiùs Orpheo. al. Quid. XXV. i. Parciùs junctas quatiunt feneftras. al. Vinetas. 2. Ictibus crebris. al. jattibus.

XXVI. 10. Profunt honores. al. poffunt.

XXVII. 19. Laboras in Charybdi. al, laboras Charybdi. al. laborabas.

24. Illigatum----expediet Chimera. al. Chimarâ. XXVIII. 18. Exitio eft avidis mare nautis. al. avidum. 31. Forfan. al. fors et.

XXIX. 13. Nobiles libros Panæti.al. Nobilis librosPanatî. 15. Pollicitus meliora, tendis. al. temnis.

XXXI.

3. Opimas Sardinie fegetes feracis. al. opima ---feraces.

XXXII. 1. Poscimus,fi quid vacui fub umbrâ.al.Poscimur. XXXV. 17. Te femper anteit fevd neceffitas. al. ferva. 36. Unde manus juventus. al. manum. 39. Novâ incude diffingas retufum. al. recufum.

IV.

VI.

X.

XI.

XII.

CARMINUM LIB. II.

17. De fceleftâ plebe delectam. al. dilectam.
19. Amicus Aulon fertili Baccho. al. fertilis.
12. Feriuntque fummos fulmina montes: al. ful-

gura.

23. Incomtum. al. In comtum.

2. Dirum Hannibalem. al. Durum.

12. Re

« PredošláPokračovať »