Social and Cultural Dynamics: Painting, Scumpture, Architecture.... Fluctuation of forms of art. I

Predný obal
Bedminster Press, 1962 - 745 strán (strany)

Iné vydania - Zobraziť všetky

Bibliografické informácie