Obrázky na stránke
PDF

BREVIARIUM

BELLOVACENSE.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

MISERATIONE DIVINA ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ

GRATIA,
EPISCOPI BELLOVACENSIS AUCTORITATE,

[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PredošláPokračovať »