Obrázky na stránke
PDF
ePub

Universal history, ancient and modern

William Fordyce Mavor

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]

D 20 •146 1804

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »