Obrázky na stránke
PDF
ePub

voret : ergo sicut DECS singulis hominibus pugnet, sed loco illius alius substituatur; quod singulos Angelos custodes designavit, ita etiam tractatum est ab scholasticis cum Magistro, in dæmon, si potest, singulis deputat singulos im- 2, dist. 6, occasione sententiæ Origenis, hopugnatores; nec est ulla ratio dubitandi de vo- mil. 15, in Josue, ubi partem affirmantem traluntate, si potestas illi non desit : duo autem dere videtur ; imo indicat dæmonem semel ab requiruntur ad potestatem ; unum est, quod homine victum statim ab officio tentandi renumerus militum suppetat; aliud, quod DEUS pelli: sed hoc impugnavimus supra, cap. 16, a permittat. De hoc posteriori non est, quod du- num. 4, quia non solum non est cum fundabitemus, quia eadem ratio in hac permissione mento dictum, sed etiam repugnat Scripturis, speciali, quæ in generali permissione hujus ut patet, Matth. 12, et in historia Job, et aliis belli, et impugnationibus dæmonum inveni- ibi adductis. Certum est ergo Angelum imtur : in priori autem parte imprimis credibile pugnatorem, etiamsi sæpius vincatur, non est, in solis infimis Angelis malis, pertinenti- propterea recludi in infernum, nec privari bus quoad gradum naturæ ad specificum ordi- officio suo (ut sic dicam) nec perpetuo recedere nem Angelorum, esse sufficientem multitudi- ab instantia tentandi eamdem personam sibi nem ad hujusmodieffectum,seu designationem, commissam, vel etiam aliam, si occasio tulerit, quia creditur, ex tota multitudine Angelorum sive in eodem genere vitii, sive in alio, et increatorum tertiam partem corruisse : ergo ex terdum fortius quam antea ; nam ut ait Cyordine infimo ad minimum corruit tertia pars: prianus, Epist. 6: Fortiorem magis aggreditur, et illa fortasse sufficit pro omnibus hominibus et acrior factus, hoc ipso quod victus est, svviatoribus, simul viventibus in quolibet tem- perantem superare conatur, et similia habet pore. Deinde non est necesse, ut si tertia pars Gregorius, lib. 10, Epist. in 38, et lib. 3 MoAngelorum cecidit, ut cum eadem proportione ral., cap. 8, et lib. 32, cap. 16. Unde in hoc ex quocumque ordine peccaverint; sed credi- conveniunt omnes theologi statim citandi, quia bilius est inferiores facilius potius persuasione nullum est fundamentum ad contrarium cogiLuciferi moveri : ac proinde in altioribus or- tandum. dinibus pauciores, in inferioribus vero plures 33. An saltem dæmon victus recedat ad temtertia parte; et consequenter ex infimo fortasse pus. Judicium auctoris. -- Primus recedendi ordine dimidiam partem corruisse. Addo præ- modus.—Interrogant autem ulterius, an saltem terea, non omnes Angelos custodes esse ex in- ad tempus recedat ; quod tractat D. Thomas, fimo ordine : quia fortasse excellentiores per- 1 part., q. 114, art. 5, Durandus 2, dist. 6, sonæ custodiuntur ab Archangelis, et sic po- quæst. 4, et ibi Ægidius, Richardus et alii, terunt cum proportione ad illas impugnandas qui omnes affirmative respondent: quia Jacosuperiores dæmones deputari. Ac denique ex bus, cap. 4, ait: Resistite diabolo, et fugiet a quibuscumque ordinibus sumi poterunt, quia vobis, et Luc. 4, de Satana tentante Christum omnes dæmones nunc ratione status minimo dicitur, consum mata omni tentatione, diabolus Angelorum custodem inferiores sunt; et ideo, recessit ab eo usque ad tempus. Sed de hoc, ut si numerus dæmonum infimi ordinis ad assi- opinor, non potest certa et universalis regula gnandum unicuique homini suum impugna- constitui: nam interdum recedet, interdum torem Angelum non sufficeret, ex dæmonibus vero amplius et molestius instabit. Tribus enim in natura perfectioribus, qui necessarii fuerint modis potest dæmon victus desistere, aut read supplendum illum numerum deputabuntur, cedere. Primo ex propria voluntate, et sic cernulla ergo ratio probabilis superest, ob quam tum est non recedere ex defectu odii, aut iracredi possit, Luciferum non deputare singulis cundiæ, ac desiderii nocendi: nam potius ex hominibus singulos spiritus malos, qui eos im- superbia tunc majori accenditur ira, ac volunpugnent.

tate nocendi; fieri tamen potest, ut quiescat 32. Primum corollarium. - Prædicta depu- interdum, vel tædio affectus, et majorem contatio fit a principio animationis hominis. – fusionem fugiens, ut in tentatione Christi veUnde colligitur hanc deputationem fieri a risimillimum est; potest enim recedere, vel principio conceptionis et animationis hominis, timens ne homo impugnatus inde magis profisicut de Angelis custodibus diximus. Solet au- ciat, et de ipso triumphet: ut Ambrosius dixit, tem hic quæri quantum duret, et specialiter lib. 4, in Lucam, et in dicto capite retulimus; dubitatur, an dæmon impugnator, semel vel vel etiam potest ad tempus cessare, ut homiiterum suum alumnum tentans, si ab illo su- nem securiorem reddat: et ita postea facilius peretur, recedat, ita ut amplius illum non im- eum expugnet, quod insinuari videtur Matth. 12, in verbis illis dæmonis dicentis, Revertar colligitur, quo modo mali Angeli superiores, in domum meam, unde exivi, et docet Gregorius vel principes, qui non habent designatos 3, Moral., cap. 22, alias 16; vel etiam recedit certos homines , quos impugnent , ad hanc aliquando , quia videt hominem vincendo impugnationem seu tentationem hominum ipsum vicisse, etiam concupiscentiain, et sic concurrant. Dicendum enim imprimis est, infactum esse fortiorem; et sic intellexit verba terdum concurrere immediate, et per seipsos, Jacobi citata Chrysostomus , homil. 22 , ad juvando alios, vel quia ad tentandum de cerpopulum, et indicavit Maximus, in Dialogo tis vitiis peculiariter sunt deputati, juxta priovariarum quæst. de Verbo incarnato, non rem modum, supra explicatum, vel quia sunt longe ab initio.

præfecti civitati, regno, aut provinciæ; et ideo 34. Secundus modus. T'ertius modus. – ubi major est necessitas, ibi subveniunt; et Secundo potest inferior dæmon recedere ex altero ex his modis plures Angeli mali, imo voluntate Luciferi, vel alterius sibi prælati, integra eorum legio aliquando eumdem homiita ut quasi in pænam suæ negligentiæ ad nem vexat, ut in Evangelio legimus. Deinde tempus a suo munere suspendatur; et hoc non possunt principes isti concurrere mediate, inhabet fundamentum in sacra Soziptura, potest struendo inferiores, illos excitando, et ad hunc autem aliquo modo sumi ex visionibus, quas hominem vel illum tentandum applicando; referunt Gregorius, 3 lib. Dialog., cap. 7, et nam hæ actiones unius Angeli in alium natuCassianus, coll. 8, cap. 16, ubi ait, visum esse raliter possibiles sunt, et ad ministeria talium Luciferum rationem exigentem a subditis de Angelorum accommodatæ. Unde constat, in his, quæ in expugnandis hominibus egerant. ordine ad hunc finem posse superiorem dæEt illos, qui, nondum se circumvenire æmulos monem docere inferiorem: nam licet inter eos suos potuisse dicebant, velut inertes, ignarosque non sit propria illuminatio, ut-docet S. Thoa conspectu suo, cum nota, et injuria repulisse. mas, quæst. 109, art. 3, et ex dictis in libro 6, Sed licet in hoc nihil facile, aut temere asse- constat; nihilominus potest esse aliqua manirendum sit, vel rejiciendum, vix tamen credo festatio veritatis ignotæ, præsertim in his, quæ dæmonem ex negligentia, vel inertia sua re contingentia sunt, et ex majori experientia, misse tentare, aut ideo vinci, nec propterea et comprehensione rerum pendent. Item posreprehendi: minus autem credibile mihi est, sunt superiores mittere inferiores, tum visibipropter eam causam, et in pænam a tentando liter, tum etiam invisibiliter, sicut de bonis arceri. Tertia ergo causa est divina miseratio Angelis dictum est: nam intercedit eadem raet providentia. Nam DEUS, vel in præmium tio. Omnes etiam mali dæmones ab Angelis prioris constantiæ, diligentiæ, vel ne infirmi- bonis etiam inferioribus in natura, possunt tas hominis supra modum gravetur, non doceri, vel mitti, quia illis præsunt, et in grapermittit dæmonem semper instare , sed ad tia sunt superiores, ut docet D. Thomas, dicta tempus recedere cogit; et hæc causa verissima quæst. 109, art. 4. Est tamen discrimen, quod est, ut D. Thomas et alii docent, ex doctrina a bonis solum mittuntur ad executionem alisuperius data, quod dæmon in homine nihil cujus pænæ : quia hæc per se est justa, licet a potest, nisi quod DEUS permittit: non est au- malis male fiat: at vero ad directe inducendum tem necesse , ut semper hoc DEUS faciat , sed in peccatum tantum a malis superioribus cæex consilio suæ sapientiæ pendet. Videatur teri mittuntur. Atque ita servata proportione, Cassianus, collat. 7, cap. 22 et 23.

multa quæ de actionibus bonorum Angelorum 35. Secundum corollarium complectens oa- diximus, ad actiones malorum applicari posrios modos, quibus dæmones prælati concurrunt sunt. Et ideo nihil de tota hac materia addenad impugnandum. — Ultimo tandem ex dictis dum superest.

FINIS LIBRI OCTAVI DE POENIS ANGELORUM,

INDEX LOCORUM SACRÆ SCRIPTURÆ

QUÆ IN HOC VOLUMINE CONTINENTUR.

[ocr errors][merged small]

772

1051

212

230

GENESIS.

38. Ubi eras, quando ponebam fundamenta terra,

lib. 1, cap. 3, num. 6. 1. In principio creavit Deus coelum et terram, lib. 1. 41. Ipse est Rex super universos filios superbiæ, 1.7, cap. 3, num. 11.

Pagina 10 cap. 8, num. 11, et cap. 17, num. 19. 845 et 920 3. Collocavit ante paradisum voluptatis Cherubim,

PSALM. lib. 6, cap. 10, a num. 9.

686 6. Cum vidissent filii Dei filias hominum, lib. 1, c. 6, 12. Qui tribulant me exultabunt, si motus fuero, 1. 8, a num. 20. 30 cap. 15, num. 7.

1051 22. Vidit post tergum arietem inter vepres hærentem, 13. Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt, lib. 6, cap. 20, num. 19.

lib. 1, cap. 3, num. 9. EXODI.

17. Ascendit super Cherubim, et volavit, lib. 6, c. 10, num. 8.

686 23. Ecce ego mittam Angelum meum, lib. 6, cap. 17, 18. Minuisti eum paulo minus ab Angelis, lib. 1, c. 1, num. 15.

752 num. 3 et 5. JOSUE.

23. Attollite portas, etc. Quis est iste Rex gloriæ, 1. ?,

cap. 27, num. 32, pag. 253, et lib. 5, cap. 6, n. 8, 5. Princeps sum exercitus Domini, lib. 6, cap. 17, 31 et 32.

592 el 600 num. 22.

755 29. Nec delectasti inimicos meos super me, lib. 8. PRIMUS REGUM.

cap. 15, num 7.

34. Angelus Domini coarctans eos, Angelus Domini 16. Homo videt ea, quæ parent, Dominus autem in persequens eos, lib. 8, cap. 20, num 5. 1083 tuetur cor, lib. 2, cap. 21, num. 4.

212 43. Ipse novit abscondita cordis, etc., lib 2, cap. 21,

num. 4. TERTIUS REGUM.

77. Immissiones per Angelos malos, lib. 2, cap. 33, 3. Dabis servo tuo cor docile, ut populum tuum judi- num. 1.

care possit, et discernere inter bonum et malum, Misit in eos iram indignationis suæ, immissiones per lib. 2, cap. 25, num. 7.

232 Angelos malos, lib. 8, cap. 20, num. 4. 1085 QUARTUS REGUM.

90. Angelis suis mandavit de le, ut custodiant te, etc.,

lib. 6, cap. 17, n. 6, et cap. 18, n. 6. 748 et 758 19. Qui sedes super Cherubim, lib. 6, cap. 10, num. 102. Facientes verbum illius, ad audiendam vocem 16. 689 sermonum ejus, lib. 6, cap. 7, num. 3.

669 TOBIAS.

Qui facitis voluntatem ejus, lib. 3, cap. 1, n. 1. 363

103. Qui facis Angelos luos spiritus, et ministros luos 12. Ego sum Raphael unus ex septem, qui astamus ignem urenlem, lib. 1, cap. 6, num. 13, pag. 103, coram Domino, lib. 6, cap. 2, num. 7 et cap. 10, a el lib. 6, cap. 10, num. 5.

685 num. 31.

639 el 694 Draco iste cum formasti, lib. 7, cap. 2, n. 20. 892 JUDITH.

137. In conspectu Angelorum psallam tibi, 1. 4, c. 4, num. 3.

438 16. Dabit ignem et vermes in carnes eorum, lib. 8, 142. Non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens, cap. 12, num. 36.

1021 lib. 7, cap. 3, num. 7. JOB.

PROVERB. 1. Cum venissent filii Dei, ut assisterent coram Do- 8. Dominus possedit me in initio viarum suarum, etc.,

mino, adfuit inter eos etiam Satan, lib. 1, cap. 6, lib. 1, cap. 2, num. 5. num. 19 el 20.

27 Circuivi terram, et perambulayi eam, lib. 4, cap. 1,

SAPIENT. num. 14, pag. 426, et cap. 23, num. 3 et 4. 511 5. Ergo erravimus, etc., lib. 3, cap. 10, num. 24. 411 7. Sicut consumitur nubes, et pertransit, sic qui des

ECCLESIAST. cenderit ad inferos, non ascendet, lib. 8, cap. 16, num. 2.

1034 10. Initium omnis peccati est superbia, lib. 7, cap. 9, 24. Ad nimium calorem transeat ab aquis nivium, et num. 7.

818 usque ad inferos peccatum illius, lib. 8, cap. 12, 18. Qui vivit in æternum, creavit omnia siinul, lib. 1, num, 25 et 26.

1017 cap. 3, num. 9.

806

231

1019

773

39. Sunt spiritus, qui ad vindictam creati sunt, lib. 7, 9. Cum vidisset Jesus cogitationes eorum, 1.2, c. 21, cap. 2, num. 19. 802 num. 5, pag. 212, et cap. 25, num. 6

232 ISAIAS.

Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris ? 1. 2, c. 21, num. 4 el 6.

231 et 232 6. Seraphim stabant super illud, lib. 6, cap. 20, a 12. Cum immundus spiritus exierit ab homine, etc., num. 2. 765 lib. 4, cap 23, num. 4.

511 Et clamabant aller ad alterum, lib 2, cap. 27, n. 32, 15. De corde exeunt cogitationes malæ, lib. 2. cap. 26, el lib. 6, cap. 9, num. 7.

253 num. 4. 14. Quomodo cecidisti de cælo Lucifer, lib. 1, cap. 3, 18. Angeli eorum semper vident faciem Patris mei, num. 18, pag. 12, et lib. 5, cap 3, num. 2, pag. 575, lib. 6, cap. 2, num. 5.

639 et lib. 7, cap. 8, num. 3, et sequentibus. 848 49 Nemo bonus, nisi solus Deus, 1. 7, c. 3, n. 7. 804 Similis ero Altissimo, lib. 7, cap. 12, a num 27. 897 22. Mittite eum in tenebras exteriores, lib. 8, cap. 12, Numquid iste est vir, qui conturbavit terram, lib. 7, num. 30, et sequentibus. cap. 17, num. 18.

920 24. De die autem illa nemo scit, neque Angeli cælo41. Annuntiate quæ ventura sunt in futurum, et scie- rum, lib. 6, cap. 5, a num. 13.

654 mus, quia Dii estis vos, lib. 2, cap. 9, n. 12. 148 25. Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui 46. Ego sum Deus, et non est similis mei, annuntians p aratus est diabolo, etc., lib. 1. cap. 3, num. 20,

ab exordio novissimum, et ab initio, quæ nondum pag. 13. et lib. 8. cap. 2, num. 14, et cap. 4, num. facta sunt, etc., lib. 2, cap. 9, num. 12. 148 3.

970 et 973 52. Ego ipse, qui loquebar, ecce adsum, lib. 6, c. 20, 26. Possum rogare Patrem meum, et exhibebit mihi num. 24.

modo plusquam duodecim legiones Angelorum, 57. Justus perit, et non est, qui recogitet in corde lib. 4, cap. 9, num. 9.

460 suo, lib. 7, cap. 5. num. 22.

822

MARCUS. 63. Quis est iste, qui venit de Edon, lib. 2, cap. 27,

num. 32, p. 253, et lib. 5, cap. 6, num. 31 et 32. 600 13. De die autem illa, vel hora nemo scit, nec Angeli 66. Vermis eorum non moritur, 1. 8, c. 12, n. 36. 1021 in cælo, lib. 6, cap. 5, num. 13, et sequentibus. 654 JEREMIAS.

LUCAS. 12. Desolatione desolata est terra, quia non est, qui 1. Ego sum Gabriel Angelus, qui asto ante Dominum, recogitet corde, lib. 7, cap. 5, num. 21. 822 lib. 6, cap. 10, num. 30.

694 17. Pravum est cor hominis, et inscrutabile, quis co- Missus est Gabriel, lib. 4, cap. 23, num. 5. 512 gnoscet illud? lib. 2, cap. 21, num. 3.

212 2. Facta est cum Angelo multitudo militiæ cælestis

exercitus, lib. 4, cap. 9, num. 9, 460, et lib. 6, cap. EZECHIEL. 10, num. 47.

699 10. Cherubim autem slabant, lib. 6, cap. 10, a n. 14, Ut revelentur ex multis cordibus cogitationes, lib. 2, speciatim num. 18. 688 cap. 25, núm 4.

231 Et omne corpus eorum, et colla, et manus, et pennæ, 6. Ut vidit cogitationes eorum, 1 2, c. 21, n. 5. 212

et circuli plena erant oculis, lib. 6, c. 10, n. 19. 690 8. Rogabant illum, ne imperaret illis, etc., 1. 4, C. 23, 28. Tu signaculum similitudinis plenus sapientia et num. 3.

511 decore, etc., et infra : Tu Cherub extentus el prote, 10. Videbam Satanam, sicut fulgur de coelo cadentem, gens, et posui te in monte sanclo Dei, lib. 5, cap. 3, lib. 7, cap. 8, num. 12.

845 num. 2 et 7, et cap. 5. num. 4, et cap. 7, num. 4, et 13. Erit flelus et stridor dentium, lib. 8, cap. 12, a lib. 7, cap. 8, num. 8, 9 et 10. 575 et 844 num. 27.

1018 In multitudine negotiationis tuæ repleta sunt interio- 18. Nemo bonus, nisi solus Deus, 1. 7, c. 3, n. 7. 804

ra lua iniquitate, lib. 7, cap. 17, num. 18. 920 24. Quid timidi estis, et cogitationes ascendunt in Perdidisti sapientiam tuam in decore tuo, lib. 7, c. 7, corda vestra? lib. 2, cap. 23, num. 7.

232 num. 6.

JOANNES.
DANIEL.

1. Deum nemo vidit unquam, lib. 6, C. 20, n. 23. 773 2. Ipse revelat profunda et abscondita, et novit in 8. Desideria Patris vestri vultis perficere: ille homi

tenebris constituta, et infra: Est in cælo revelans cida erat ab initio, lib. 7, cap. 13, num. 15. 885 mysteria, lib. 2, cap. 9, num. 12.

148 In veritale non stetit, quia non est veritas in eo, 1. 5, 3. Et species quarti similis filio Dei, lib. 6. cap. 20, cap. 3, num. 3 et 8, el cap 7, num. 4. 575 et 602 num. 24.

773 13. Cum diabolus jam misisset in cor, ut traderet, 7. Millia millium ministrabant ei, et decies millies etc., lib. 2, cap. 25. num. 1.

230 centena millia assistebant ei, lib. 6, c. 9, n. 26. 683 21. Domine tu omnia nosti, tu scis quia amo te, I. 2,

cap. 21, num. 4.

212

ACTA APOSTOLORUM.
NOVUM TESTAMENTUM.

8. Si forte remittatur tibi hæc cogitatio cordis lui, 1. 2,
cap. 25, num, 4.

231 MATTHÆUS.

AD ROMANOS.

15. Jesum Christum ministrum fuisse Circumcisionis, 6. Fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra, lib. 6, lib. 6, cap. 10, num. 43.

698 cap. 7, num. 3.

669

PRIMA CORINTH. 8. Ilic erit Nelus, et stridor dentium, lib. 8, cap. 12, num. 27 et 28.

1018 13. Si linguis hominum loquar et Angelorum, lib. 2, Venisti ante lempus torquere nos, 1. 8, c. 2, n. 13. 969 cap. 26, num. 2.

235

840

967

14. Occulta enim ejus manifesta fient, etc., 1. 2, C. 21,

EPISTOLA JACOBI.
num. 3.

211
15. Cum tradiderit regnum Deo, et Patri, cum eva- 2. Qui in uno offendit, factus est omnium reus, 1.8,
cuaverit omnem principatum, et potestatem, et vir- cap. 5, num. 7.

977
tutem, lib. 8, cap. 21, num. 10.
1091 Dæmones credunt, et contremiscunt, lib. 8, cap. 6,

981
SECUNDA AD CORINTH.

num. 7 et 8.
3. Dum sumus in corpore peregrinamur a Domino;

PRIMA PETRI EPISTOLA.
per fidem enim ambulamus, et non per speciem, 1. In quem desiderant Angeli prospicere, lib. 3, c. 1,
lib. 5, cap. 5, num. 7.

586 num. 1 et lib. 6, cap. 2, num. 1 et 3. 368 et 637
AD EPHESIOS.

SECUNDA PETRI.
3. Mihi autem omnium sanctorum minimo data est 2. Deus Angelis peccantibus non pepercit, 1. 1, c. 2,

gratia hæc in gentibus evangelizare investigabiles, num. 19, et lib. 8, cap. 1, a num. 5. 13 et 959
etc., lib. 5, cap. 6, a num. 20.

596 Sed inferni rudentibus detractos in tarlarum tradidit
6. Adversus Principes, et Potestates, adversus mundi c ruciandos, lib. 1, cap. 3, num. 19, pag. 13, et lib.
rectores, etc., lib. 7, cap. 17, num. 2, et 1. 8, c. 16, 8, c. 16, num. 5 et 6.

13 el 1055
num. 29.

: 915 et 1062 Novit Dominus iniquos in diem judicii reservare cru-
Contra spiritualia nequitiæ in cælestibus, 1. 8, c. 16, ciandos, lib. 8, cap. 2, num. 4.
num. 29.

1062
PRIMA AD THIMOTHEUM.

PRIMA JOANNIS EPISTOLA.
3. Ne in superbiam elatus in judicium incidat diaboli, 3. Ab initio diabolus peccat, I. 7, cap. 13, n. 15. 885
lib. 7, cap. 8, num. 14.

846 In hoc apparuit Filius Dei, ut dissolvat opera diaboli,
Magnum pietatis Sacramentum, quod manifestatum lib. 7, cap. 13, num. 27.

889
est in carne, justificatum est in spiritu, apparuit

EPISTOLA JUDÆ.
Angelis, lib. 5, cap. 6, num. 7, 29 et 30. 592 et 599

Angelos qui non servarunt suum principatum, sed
AD HEBRÆOS.

dereliquerunt suum domicilium, etc., lib. 5, cap. 3,
1. Cum iterum introducit primogenitum in orbem num. 3 el 9.

575
terræ, dicit: Et adorent eum omnes Angeli Dei, 1. 5,

APOCALYPS.
cap. 6, num. 12, et lib. 7, cap. 13, n. 31. 593 el 890
Omnes sunt administratorii spiritus, lib. 4, cap. 25, 12. Et cauda ejus trahebat tertiam partem stellarum
num. 5, et lib. 6, cap. 9, num. 12 et 14, et cap. 10, coli, lib. 7, cap. 17, num. 20.
latissime a num. 4.

517, 679 et 684 Michael et Angeli ejus præliabantur cum dracone,
Propter eos, qui hæreditatem capiunt salutis, lib. 6, lib. 1. cap. 13, num. 11.
cap. 17, num. 12.

750 20. Et ligavit eum per annos mille, et misit cum in
2. Qui propter Angelos dictus est sermo: factus est abyssum, et clausit, ut non seducat amplius, etc.,

firmus, etc., lib. 6, cap. 20, num. 34 et 35. 777 lib. 8, cap. 17, num. 6, et sequentibus. 1066
Ut destrueret eum, qui habebat mortis imperium, 21. Mensura hominis, quæ est Angeli, lib. 5, cap. 9,
lib. 7, cap. 13, num. 27.
889 num. 9.

609

991

55

[merged small][ocr errors]
« PredošláPokračovať »