Dzieła wszystkie: Carmina

Predný obal
Zakłlad Narodowy im. Ossolińskich, 1958
0 Recenzie
Recenzie nie sú overované, ale Google kontroluje prítomnosť falošného obsahu a po jeho identifikácii ho odstraňuje

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Obsah

1
xvii
Abraham Bakschay Chronologia de regibus Hungariois Craco
xviii
Wykaz skrótów
xliv
Duae epistolae altera Aloysii Lipomani Veneti altera vero eiusdem
6
335
32
380
34
Ioannis a Lasco viri clarissimi epicedion
42
Ad illustrissimum principem Ioannem Albertum Dei gratia Megapolen
54
Pisma prozaiczno
465
Łacińskie paszkwile przeciw Lipomanowi i Rojzjuszowi
503
Testimonia o Trzecieskich
510
Wiersze i inne sądy współczesnych o Trzecieskim
535
Komentarz historyczny do utworów Trzecieskiego
549
347
558
397
567
366
578

0
63
Epigrammatum liber II Epigr
110
Wiersz zachęcający do niezwyciężonego księcia i pana Zygmunta Augusta
187
Silvarum liber I Silv
194
453
207
Silvarum liber II Silv
236
Silvarum liber III Silv III
282
436
291
Mnemosynon clarissimi singulari doctrina experientia et vitae integritate
330
Piotrowi z Poznania kanonikowi krakowskiemu i wileńskiemu probosz
331
437
344
zatorskiego
346
Carmina minora ex diversis aliorum auctorum libris typis excusis
366
Simonis Maricii De scholis seu academiis libri duo Cracoviae 1551
372
b De operis huius commendatione carmen
376
Bartłomiej Groicki Pieśni duchowne 1559
382
191
386
b Do hoc Bartholomaei Groicii familiaris sui libello carmen
389
b Wiersz do przesławnego bohatera i znakomitego senatora Królo
391
Bartłomiej Groicki Reyestr do Porządku y do Artykulów prawa
396
Odpisany przez S Z Sierpińskiego Historyczny obraz miasta
407
c De eiusdem illustris et magnifici domini Alberti Lasci cognomine
408
Christophori Varschevicii Ad Henricum Valesium oratio
432
b Ad Gnesnam
434
Ioach Volsc Bilscii Istulae convivium in nuptiis Stephani I
440
Andr Patricii Nidecii Ad Stephanum regem gratulatio habita
444
Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego Kraków 1584
452
399
582
330
614
Komentarz historyczny do Appendices
629
426
632
384
635
Indeks nominum propriorum
642
427
659
385
671
445
675
Indeks miejsc z autorów przytoczonych w Komentarzu filologicznym
678
386
685
Początek elegii De sacrosancti Euangelii origine Duae epistolae k b 1
695
Karta tytułowa Epigrammatum liber I
696
Karta tytułowa Epigrammatum liber II wyd II
697
Epigrammatum liber II k A lv
698
Karta tytułowa Silvarum liber I
699
Karta tytułowa Silvarum liber II
700
Karta tytułowa Triumphus Moscoviticus
701
Mikołaj Rej Wizerunk z 1558 r k A 8v CM VII
702
Abraham Bakschay Chronologia de regibus Hungaricis k A lv
703
Joachim Bielski Istulae convivium k C3r CM XXXI
704
Herb i autograf Andrzeja Trzecieskiego młodszego CM XXXVI
705
Początek utworu Pasquillus redivivus w kodeksio Osmólskiego k fol 28v App I 1
706
Koniec utworu Pasquillus redivivus w rękopisie romanowskim 354
707
list do Erazma z Rotter damu z Wrocławia z dnia 27 X 1527 r Bibl Uniw Wrocławskiego rękopis Rhedigerana nr 254 8 410 i 410v App II 1
708
Notatka o Trzecieskim z r 1556 w rękopisie Bibl Raczyńskich Acta Fratrum Bohemorum cum Ecclesiis Minoris Poloniae s 522 App
709
Stronica 523 tego samego rękopisu
710

Iné vydania - Zobraziť všetky