Obrázky na stránke
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*) Greget. Sandbuch zum N. 1. do Matth. 5, 31.

« PredošláPokračovať »