Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy 110 z 16 na dotaz Dóminus noster, * quam admirábile est nomen tuum in universa térra! Quóniam elévala....
" Dóminus noster, * quam admirábile est nomen tuum in universa térra! Quóniam elévala est magnificéntia tua, * super cœlos. Ex ore infántium et laéténtium perfecísti laudem propter inimícos tuos, * ut déstruas inimícum et ultórem. "
Breviarium Nanceiense, olim Tullense - Strana 47
podµa Nancy diocese - 1821
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ

1815
...noster , * quàm admira— bile est nomen tuimi in universa terra ! Quóniam eleváta est magrificéntia tua * super cœlos. Ex ore infántium et lacténtium...perfecisti laudem propter inimicos tuos , * ut déstruas inimicum et ultórem. Quóniam vidébo cœlos tuos , ópera digitórum tuórum ; * lunam et Stellas...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...Eccè tu pulchra es. Psalmus 8. D Omine Dóminus nosté r, * i| м.чп i admirábile est nomen luían in universa térra ! Quóniam elévala est magnificéntia...Ex ore infántium et lacténtium perfecisti laudem proptér inimícos tuos , * ^ít déstruas inimícum et ultó— rem. rum; *lunam et Stellas, qnae...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...p. 2. yí«¿.iePater,vemthora. Psalmus 8. D Omine Dóminus noster , * íjumii admirábile est nomen tuum in universa térra ! Quóniam elévala est magnificéntia...tua * super cœlos. Ex ore infántium et lacténtium perfecisli laudem 35a propter inimícos tuos , * ut déslruas inhnícum et ultórera. Quóniam vidébo...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...v. ít. Ant. 8. G. Quid est homo. Psalmus 8. D Omine Dóminus noster , * quàm admirábile est nomen tuum in universa térra! Quóniam elévala est magnificéntia tua * super cœlos. Ex ore infántium et lacténlium perfecisti laudem propter iniimcos tuos , * ut dnsU'uas inimicum et ultórem. Quoniam vidébo...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense

1826
...p. 2. Ant.ie Pater, venithora. Psalrmts 8. D Omine Dóminus nostcr j * quàm admirábile est nomen tuum in universa térra ! Quóniam elévala est magnificéntia tua * super cœlos. Ex ore infántium et lacten tium per fee is ti laudem In Ascensione Domini. propter inimicos tuos , * ut déstruas inimicum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense

1826
...est homo. Psalmus 8. D Omine Dóminus noster , * quàm admirábile est nomen tuum in universa ierra ! Quóniam elévala est magnificéntia tua * super cœlos. Ex ore infántium et lacténtium perfecisli laudem propter inimicos tuos , * ut destfuas inimicum et ulloreiu. Quóniam vidébo cœlos...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense

1828
...alus Feriis. Ant. 8 G. Quidestliomo. Psalmns 8. D Omine Dóminus noster, * quàm admirábile est nomeu tuum in universa térra! Quóniam elévala est magnificéntia tua * super cœlos. Ex ore infántium etlacténtium perfecisti laudem propter inimícos tuos , * ut déstruas inimícum et ultdrem. Quóniam...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...tuárum. PSAI.HUS 8. DOMINE, Dóminus noster, * quam admirábile est nomen tuum in universa terra! Quóniam elévala est magnificéntia tua * super cœlos. Ex ore infántium et lacténtium perfccisti laudem propter inimícos tuos, * ut des! rúas mimícum rt nltórem. k Quóniam vidébo...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...II. et V. PSALMUS 8. D Omine Dominas noster, * quàm admirábile est nomen tuum in universa terra ! Quóniam elévala est magnificéntia tua * super cœlos. Ex ore infántium et lacténtium perfecisli laudem propter inimicos tuos , * ut déstruas inimicum et ultórem. Quóniam vidébo cœlos...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Constantiense

1830
...omites creaD turas. OMINE Dóminus noster,* <j наш admirábile est nomen tuum in universa terra ! Quóniam elévala est magnificéntia tua* super cœlos....perfecisti laudem propter inimicos tuos , * ut déstruas inimicum et ultórem, Quóniam vidébo cœlos tuos , ópera digitórum tuórum , * lunam et Stellas...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe




  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF