Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy 110 z 20 na dotaz Intercedí te pro nobis. Propítius esto, Parce nobis, Dómine. Propítius esto,....
" Intercedí te pro nobis. Propítius esto, Parce nobis, Dómine. Propítius esto, Exaudí nos. Dómine. Ab omni malo, Libera 'nos, Dómine. Ab omni peccáto, libera. Ab ira tua, libera. A subitánea et improvisa morte, libera. "
Breviarium Nanceiense, olim Tullense - Strana ci
podµa Nancy diocese - 1821
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ

1815
...pro nobis. Omnes sanctee Vírgines et Víduffi , orate. Omnes Sancti et Sancta) Dei , intercédite pro nobis. Propítius esto , Parce nobis , Dómine....Dómine. Ab omni malo , libera nos , Dómine. Ab omni peccáto , libera nos, Dómine. АЪ ira tua, libera. A subitánea et improvisa morte , libera. Ab...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ

1815
...pro nobis. Omnes sánete Vírgines efc Víduae , orjíte, Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercédite pro nobis. Propítius esto , Parce nobis, Dómine....esto , Exaudí nos, Dómine. Ab omni malo , libera nosy Dómine. ei CVJ Litanice Sanctorum. Ab omni peccáto , libera Utfidem,spemetcaritátem nos, Domine....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...ora. Omnes sanctœ Vírgines et VíduEp, órale pro nobis. Omnes Sancti et Sanctse Dei, intercédite pro nobis. Propítius esto'} parce nobis, Dómine....exaudí nos, Dómine. Ab omni malo, libera nos, Dómine. A subitánea et improba morle, libera nos,Dómme. Ab insídüs iliáboli, lihi'ii Ab immundis .cogititiór.íbus,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...ora. ora. ora. ora. ora. ora. nos. Víduse, orate pro nobis. Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercédite pro nobis. Propítius esto, parce nobis, Dómine. Propítius esto , exaudí nos , Dómine. nos perdiícere dignéris,te. Utremissiónem peccatómra nostrórum nobis dones, te rogámus, audi...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Cenomanense

1823
...Omnes Sanai & Sanus Dei, intercédke pro nobis. Propítius efto, parce nobis, Dómine. Propitius cito, exaudí nos, Dómine. Ab omni malo, libera nos, Dómine. Ab omni pcccáto, libera. Ab irá tua, libera. A f ubi tanca & improvisa morte, libera. Ab ínsídiis diábolj , libera. Ab immundis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense

1826
...Omnes Sancli et Sanctae Dei,intercédilepronobis. Propítius esto, parce nobis, Dómine. Propilius esto, exaudí nos, Dómine. Ab omni malo, libera nos , Dómine. Ab omni peccáto, libera. Ab ira tua, libera. A subitánea et improvisa •raerte, libera. Ab insidüs diáboli,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...Omnes Sancti et Sánelas Dei , intercédite pro nobis. Propitius esto, parce nobis, Dómine. Propitius esto, exaudí nos, Dómine. Ab omni malo, libera nos , Dómine. Ab omni peccáto , libera nos , Dómine. Ab ira tua, libera nos. A flagéllo terraemótus, libera nos, Dómine....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...Sancta Maura, ora. Omnes Sánelo; Vírgines et "Viduœ, orate. Omnes Sancti et Sanctœ , intercédite pro nobis. Propítius esto , Parce nobis, Dómine....Dómine. Ab omni malo , Libera nos , Dómine. Ab omni peccáto, libera. Ab ira lúa, libera nos, Dómine. A subilánea et improvisa morte, libera nos, Dómine....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Forojuliense

Fréjus diocese - 1833
...Virgilios et Viduœ , orate. Omnes Sancti et .Sánela; Dei, intercédite pro nobis. DEPRECATIONES. Propítius esto , Parce nobis, Dómine. Propítius...Dómine. Ab omni malo , Libera nos , Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira tna , libera. Ab subitánea ct improvisa morte , libera Ab insídiis diáboli...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Forojuliense

Fréjus diocese - 1833
...paradé Víduse, orate. Indiejud Orones Sancti et Sanctae Dei, ^ intercédite pro nobis. DEPRECATIONES. Propítius esto , Parce nobis, Dómine. Propítius...Dómine. Ab omni malo , Libera nos , Dómine. Ab omni peccáto, libera. ЛЬ ira tua , libera. Ab subitánea et improvisa morte, libera Ab insídiis diáboli...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF