Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy 110 z 30 na dotaz Quóniam mélior est misericordia tua super vitas : * labia mea laudábunt te. Sic....
" Quóniam mélior est misericordia tua super vitas : * labia mea laudábunt te. Sic benedícam te in vita mea : * et in nomine tuo levábo manus meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea : * et lábiis exsultatiónis laudábit os meum. Si... "
Breviarium Nanceiense, olim Tullense - Strana 28
podµa Nancy diocese - 1821
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Officia propria sanctorum: aliarumque festivitatum, quae in toto regali ...

Catholic Church - 1792 - Poèet stránok 338
...deserta, & in via, & inaquósa: * sic in sanéto appárui tibí, ut vidêrem virtûtem tuam , & glóriam tuam. Quóniam mélior est misericordia tua super vitas : * labia mea laudábunt te. ' S ic benedîcam te in vita mea : * oí in nomine tuo levâbo manus meas. S- icut ádipe & pinguédine...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Oficio de la Semana Santa y Semana de Pascua en latín y castellano

Iglesia católica - 1817 - Poèet stránok 640
...ínvia, et inaquósa: * sic in sancto appárui tibi, ut vidérem virtütem tuam , et glóriam tiiam. Quóniam mélior est misericordia tua super vitas: * labia mea laudábunt te. Sic benedicam te in vita mea : * et in nomine tuo levábo manus meas. i David retirado en uu desierto por...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
..., etínvia, et inaquósa : sic in Sancto appárui tibí, * ut vidérem virtútem luaiit et glóriam tuam. Quóniam mélior est misericordia tua super...benedícam te in vita mea , * et in nomine tuo levábo manus meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea , * et lábiis exultatiónis laudábit...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Rituale Lingonense, ab illus. & J.-F. Martin de Boisville recogn. denuoque ...

Jean François Martin de Boisville (bp. of Dijon) - 1822
...deserta, et ínvia, et inaquósa: * sic m sancto appárui tibi, ut vidérem virtútem tuam, et glóriam tuam. * Quóniam mélior est misericordia tua super...benedícam te in vita mea , * et in nomine tuo levábo manus meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea , * et lábiis exultatiónis laudábit...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense

1826
...deserta, et ínvia, et inaquósa : sic in Sancto appáruitibi,*utvidérem virtiítem tuam et glóriam tuam. Quóniam mélior est misericordia tua super...benedícam te in vita mea , * et in nomine tuo levábo manus meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea , * et lábiis exultatiónis laudábit...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense

1826
...appárui tibi, * ut vidérem virtútem tuam et glóriam luam. Quóniam mélior est misericordia lúa super vitas , * labia mea laudábunt te. Sic benedícam te in vita mea , * et in nomine tuo levábo mantis meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea , * et lábüs cxultatióhis laudábit...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense

1828
...invià, et inacuosa. Sic in saut lo apparu! tibi, * ut vidérem virtutem tuam et gloria m tuam. Quoniàm mélior est misericordia tua super vitas , * labia mea laudábunt te. Sic benedícam te in vitâ meâ, * et in nomine tuo levábo manus meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...déserta, et invia, et inaquósa, sic in sancto appárui tibi , * ut vidérem virtútem tuam, ct glóriam tuam. Quóniam mélior est misericordia tua super...benedícam te in vita mea,* et in nomine tuo levábo rn л mis meas. Sicut ádipc et pinguédine repleátur ánima mea, * et lábiis exultatiónis laudábit...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...et inaquósa, sic in sánelo appárui tibi , * ut vidérem virtûtem tuam, et gloriara tuam. Quoniam mélior est misericordia tua super vitas; * labia mea laudábunt te. Sic benedícam te ¡n vita mea,* et in nomine tuo levábo manus meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...deserta, et invia, et inaquósa, sic in sancto apparia tibi, * ut vidérem virtútem tuam, et glóriam tuam. Quóniam mélior est misericordia tua super vitas; * labia mea laudábunt te. Sic benedicam te in vita mea, * et in nomine tuo levábo manus meas. lábiis exultatiónis laudábit os...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF