Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy 110 z 36 na dotaz Deus , virtúti tuse : * confirma hoc, Deus, quod operátus es in nobis. A templo....
" Deus , virtúti tuse : * confirma hoc, Deus, quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerusalem, * tibi ófíerent reges muñera. "
Breviarium Mimatense - Strana 92
1828
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sacri Ordinis Cartusiensis

1717
...Príncipes Juda duces eórum : príncipes Zabulón, príncipes Ne'phthali. Manda Deus virtud tuz : confirma hoc Deus quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerúfalein : ubi efferent reges muñera. Increpa feras arúndinis : congregado taurórum in vaccis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium metropolitanæ ac primatialis ecclesiæ Senonensis

1726
...cepífti captivitátem ; * accepífti dona in homínibus. príncipes Néphtali. Manda Deus virtúti tua:;* confirma hoc Deus, quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerúíalem,* tibi ófferent reges muñera. Increpa feras arúndinis > congregátio taurórum in vaccis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis

1728
...excéiïli. Príncipes Juda , duces eórum; * príncipes Zabulón, príncipes Néphthali. Manda,Deus, virtúti tuae;* confirma hoc , Deus , quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerúfalem , * tibí ófFerent reges muñera. Píallite Deo , qui afcéndiC íuper codum coeü,* adOriérb...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis, Časť 4

1728
...excéiTu. Principes Juda , duces eorum ; * príncipes Zabulón , príncipes Néphthali. Manda,Deus, virtud tuae;* confirma hoc , Deus , quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerúfalem , * tibi offèrent reges muñera. Increpa feras arúndinis , congregatio taurórumiavac"Píallite...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ

1736
...Príncipes Juda duces connu ; * príncipes Zabulón , príncipes Néphtali. Manda Deus virtud tuz ; * confirma hoc Deus , quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerúíalem,* ubi efferent reges muñera. Increpa feras arúndinis ; congregado taurórum in vaccis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Ambianensis ecclesiæ, Časť 2

1746
...príncipes Zabulón , príncipes Néohtali. Mar.cla , Deus , virtúti quérunt earn , in morterru tuas : * confirma hoc', " - . ~ .. Deus , quod operátus es in nobis. - A templo tuo in Jemfama pravernet manus e;us Deo. fieentia ejusSc virtus ejus in nubibus. Mirabflis Deus in fanñí»...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lexoviense

1750
...Juda , duces eórum j * príncipes Zabulón , príncipes^ Néphthali. Manda, Deus, virtúti tua: : * confirma hoc , Deus , quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerúfalem , * tibí ófterent reges muñera. Increpa feras arúndinis : congregado taurúrum in vaccis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Pictaviense, Zväzok 2

1765
...Principes Juda duces eorum ¿ * príncipes Zabulón , príncipes Néphthali. Manda,Deus,virtúti tuse: * confirma hoc, Deus, quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jeriífalem , * tibi ófferent reges muñera. Increpa feras ardndinis , congregado taurórum in vaccis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Senonense

1780
...Juda duces eórum ; * príncipes Zabulón, príncipes Néphthali. Manda , Deus , virtúti tua: ; * confirma hoc, Deus, quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerúíalem , * tibi ófferent reges muñera. Increpa feras arímdinis , congregado tairrórum in vaccis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Aniciense

1784
...Príncipes Juda, Juceseórum : * príncipes Zabulón , príncipes Népnthali. Manda , Deus , virtud tuae; * confirma hoc, Deus, quod operátus es in nobis. A templo tuo in Jerúfar lern * tibí pfferent reges muñera. Increpa feras arúndinis ; «ongregátio taurórum in...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF