Theologische studiën, Zväzok 11

Predný obal
Kemink & Zoon, 1893

Vyhľadávanie v obsahu knihy

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Zvolené strany

Iné vydania - Zobraziť všetky

Časté výrazy a frázy

Populárne pasáže

Strana 46 - Gij zult liefhebben den Heere, uwen God, met geheel uw hart, en met geheel uwe ziel, en met geheel uw verstand.
Strana 50 - Indien dan gij die boos zijt, weet uwen kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen die ze van Hem bidden.
Strana 167 - In tegenwoordigheid van God en van Zijne gemeente vraag ik u: Vooreerst: Belijdt gij te gelooven in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heer, en in den Heiligen Geest?
Strana 227 - ... God, dwelling subjectively in the infinite Mind, planted out and made objective in the universe. The cosmos is a tissue of rational force, which images the beauty, the power, the goodness of its primeval fountain. The reason of man is this same rational force entering into consciousness, and held by each in proportion to the truth and variety of his thoughts ; and to follow it is the law of righteous living. Each form which we can differentiate as a distinct species, each rule of conduct which...
Strana 418 - Alzoo zal mijn woord, dat uit mijnen mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeeren; maar het zal doen hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.
Strana 46 - Dit is het eerste en het groote gebod. En het tweede daaraan gelijk is : Gij zult uwen naaste liefhebben als u zelven. Aan deze twee geboden hangt de gansche Wet en de Profeten...
Strana 353 - Praemittenda. 23. Et quoniam tria sunt quibus homo constat, spiritus, anima et corpus : quae rursus duo dicuntur, quia saepe anima simul cum spiritu nominatur; pars enim quaedam ejusdem rationalis, qua carent bestiae, spiritus dicitur : principale nostrum spiritus est; deinde vita qua conjungimur corpori, anima dicitur; postremo ipsum corpus quoniam visibile est, ultimum nostrum1.
Strana 168 - Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten...

Bibliografické informácie