Obrázky na stránke
PDF
ePub

nubere oportet, ad dotem dandam dicendam promittendamve, si legitimum tutorem pupillum habeat. (Ulp. Fr. XI, 20.)

§. 92.

Die Kuratel (Cura).

[Inst. tit. de curat. 1, 23; Gaj. I, 178 sq.]

1. Begriff und Umfang. (Sogenannte cura personalis, cura bonorum.)

a) Consilio et opera curatoris tueri debet non solum patrimonium, sed et corpus et salus furiosi. (L. 7. pr. D. de curat. 27, 10.) Jul.

2. Berufung. B) Curatores aut legitimi sunt i. e. qui ex lege XII tabularum dantur, aut honorarii i. e. qui a praetore constituuntur. (Ulp. Fr. XII, 1.)

3. Hauptfälle: a) Cura furiosi, b) Cura prodigi, c) Cura absentis, d) Cura minorum.

Y) Lex: SI FVRIOSVS ESCIT, ADGNATVM GENTILIVMQVE IN EO PECVNIAQVE EJVS POTESTAS ESTO. (Cic. de inv. 50, 148.)

d) Sed solent hodie praetores vel praesides, si talem hominem invenerint, qui neque tempus neque finem expensarum habet, sed bona sua dilacerando et dissipando profundit, curatorem ei dare exemplo furiosi. (L. 1. pr. D. de cur. fur. 27, 10.) Ulp.

8) Moribus per praetorem bonis interdicitur hoc modo: „QVANDO TIBI BONA PATERNA AVITAQVE NEQVITIA TVA DISPERDIS LIBEROSQVE TVOS AD EGESTATEM PERDVCIS, COMMERCIOQVE INTERDICO.“ (Paul. S. R. III, 4. §. 7.)

$) De curatoribus vero, cum ante non nisi ex lege Plaetoria vel propter lasciviam vel propter dementiam darentur, ita statuit, ut omnes adulti (sc. minores) curatores acciperent non redditis causis. (Capitol. Marc. Ant. Phil. 10.)

OB

EAM REM TIBI EA RE

si magna causa alienandarum rerum mancipi oi cipiendae interveniat: eaque omnia ipsorum ca constituta sunt, ut quia ad eos intestatarum n tates pertinent, neque per testamentum excl. tate, neque alienatis pretiosioribus rebus sus minus locuples ad eos hereditas perveniat.

2. Delation.

a) Testament (insbes. tutoris optio). ) Uxori quae in manu est, proinde ac in filii manu est, proinde ac nepti tutor persona tamen uxoris, quae in manu tutoris optio, i. e. ut liceat ei pern tutorem sibi optare, hoc modo: TITI OPTIONEM DO; quo casu licet uxori elig res vel in unam forte aut duas. (G

b) Gesek. $) Feminarum legitimas tutelas le tutela patronorum. (Ulp. Fr. XI,

n) Adgnatis et patronis et liber permissum est feminarum tutelam autem tutelam non est permissi onerosa, cum tempore pubertatis tutela cessicius tutor vocatui

9) Potest autem coemptione marito suo, seu etiam cum ext facta coemptio dicitur, aut marito suo facit coemptionem, motrimonii causa fecisse coem facit coemptionem cum viro evitandae causa, dicitur Quod est tale: Si qua ve alium nanciscatur, iis au coemptionatore remancipa

[ocr errors]

ido

gege

aturaliter inter se 15" L. 7. D. de R.).

testatus, et ex parte sit miles. S. 5. I. de her:

n Todeswegen. (Lehre von rbschaft.)

$. 94. s Erbfolgeiystem (Hereditas and rum possessio). poss. 3, 9.] greifens der Prätoren in die Erbfolge.

sessionis introductum est a praetore emen

gratia. ... Aliquando tamen negne emona nandi veteris juris, sed magis confirmandi bonorum possessionem, , , . Adhuc autom et gradus praetor fecit in bonorum possessionibus

agebat, ne quis sine successore moriatur imis finibus constitutum per legem XII tab, jus m hereditatum praetor ex bono et aeque dilatavit,

de B. P. 3, 9.)

um idcirco propositum est, ne bo
ne domino diutius jacerent et cro;

rret. E re igitur praetor putavit preo, 1,0% bonorum possessionem detulit, ut II, ut maturius possint ereditores

D. de tutel. 27, 3.) Paul.

Fünftes Kapitel.

Erbrecht.

[ocr errors]

$. 93.

Einleitung und Uebersicht. 1. Der Nachlaß als rechtliche Einheit. a) Hereditas juris nomen est, quod et accessionem et decessionem in se recipit. (L. 178. §. 1. de V. S. 50, 17.) Ulp.

B) Hereditas etiam sine ullo corpore juris intellectum habet. (L. 50. pr. D. de hered. petit. 5, 3.) Pap.

) Hereditas in multis partibus juris pro domino habetur adeoque hereditati quoque ut domino per servum hereditarium adquiritur. (L. 61. pr. D. de A. R. D. 41, 1.) Hermog.

2. Nachfolge in den Nachlaß: Gesammtnachfolge (Erbfolge), Einzelnachfolge (Vermächtnißfolge).

8) Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus, quod defunctus habuerit. (L. 62. D. de R. J. 50, 17.) Jul.

£) Heredem ejusdem potestatis jurisque esse, cujus fuit defunctus, constat. (L. 59. D. eod.) Ulp.

5) Legatum est donatio testamento relicta. (L. 36. D. de legat. II; 31.) Modest.

3. Berufung zur Erbschaft (Delation). n) Delata hereditas intelligitur, quam quis possit adeundo consequi. (L. 151. D. de V. S. 50, 16.) Ter. Clem. 4. Delationsgründe: a) Testament, b) Gesek;

Delation gegen den leßten Willen.

[ocr errors]

intestato decessisse, earumque rerum naturaliter inter se pugna est: „testatus" et „intestatus“. (L. 7. D. de R. J. 50, 17.) Pomp.

2) Neque enim idem ex parte testatus, et ex parte intestatus decedere potest; nisi sit miles. (S. 5. I. de her. inst. 2, 14.)

Die Gesammtnachfolge von Todeswegen. (Lehre von

der Erbschaft.)

[merged small][merged small][ocr errors]

$. 94. Civiles und prätorisches Erbfolgesystem (Hereditas und

bonorum possessio). [Inst. tit. de bonor. poss. 3, 9.]

1. Grund des Eingreifens der Prätoren in die Erbfolgeordnung

a) Jus bonorum possessionis introductum est a praetore emendandi veteris juris gratia. ... Aliquando tamen neque emendandi neque impugnandi veteris juris, sed magis confirmandi gratia pollicetur bonorum possessionem. Adhuc autem et alios complures gradus praetor fecit in bonorum possessionibus dandis, dum id agebat, ne quis sine successore moriatur: nam angustissimis finibus constitutum per legem XII tab. jus percipiendarum hereditatum praetor ex bono et aequo dilatavit. (pr. §. 1, 2. I. h. t. de B. P. 3, 9.)

B) Successorium edictum idcirco propositum est, ne bona hereditaria vacua sine domino diutius jacerent et creditoribus longior mora fieret. E re igitur praetor putavit praestituere tempus his, quibus bonorum possessionem detulit, et dare inter eos successionem, ut maturius possint creditores

« PredošláPokračovať »