Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" SanQis , [ & vobis , fratres ; ] quia peccávi nimis cogitatióne, verbo & opere ; mea culpa , mea culpa , mea máxima culpa. Ideo precor... "
Rituale sacramentorum ad usum Mediolanensis Ecclesiæ. Nunc postremo recogn ... - Strana 179
1736
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium metropolitanæ ac primatialis ecclesiæ Senonensis, Časť 3

1726
...apóftolis Petro & Paulo, ómnibus Sandis , ( & robis fratres ; ) quia peccávi nimis cogitatióne , verbo , & opere ; mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor bcátam Mariam femper vírgiucm, beátum Micluclem . Fíat miíericórdia tua Dómine íupernos, ^.Quemádmodum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium insignio ecclesiæ Nivernensis, Časť 1

1727
...Apóftolis Petro & Paulo , ómnibus fanftis, [ & vobis fratres : ] quia peccávi ui mis cogitatióne , verbo , & opere : mea culpa , mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Miríam femper Vírginem , beátum Michaélem Archángclum , beátum Joánnem Baptíílaiti,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis, Časť 2

1728
...Apóftolis Petro & Paulo , ómnibus Sanftis , ( & vobis fratres ; ) quia peccávi nimis cogitatióne , verbo , & opere ; mea culpa , mea culpa , mea máxima culpa. Ideo precor beáFeria fetuntfa ял Ргтат. f? tarn Maríam femper vírgi- ne, ^¿. Miferére noflrl PJaL nem...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

De missen welken het geheel jaer door volgens het Roomsche misboek geleezen ...

Catholic Church, W. (K., =Willibrordus Kemp.) - 1733 - Počet stránok 882
...Archangelo , beato Joanni Baptiilas. fanctis jï» poftolis Petro & Paulo,; omnibus Sanfiis, & tibt Pater ;quia peccavi nimis cogitatione, verbo & opere : mea culpa , mea culpa> mea maxima cul- . pa. Ideö precor beatam Mariam femper Virginem , beitum Michaëlem Archangeluin, beatum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Lexoviense, Časť 1

1750
...Apóftolis Petro & Paulo, ómnibus Sanáis, (& vobis, fratres ; ) quia peccávi nimis cogitatióne ,; verbo & opere : mea culpa , mea culpa , mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam femper vírginem , beàturn Michaélem Archángelum ,. beátum Joannem Baptiftam v...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ ecclesiæ Metropolitanæ Remensis, Zväzok 3

1759
...Apóftolis Petro & Paulo , ómnibus SanQis , [ & vobis , fratres ; ] quia peccávi nimis cogitatióne, verbo & opere ; mea culpa , mea culpa , mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam femper Vírginem , beátum Michaélem Archángelum , beátum Joánnem Baptíftam ,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

The Divine Office for the Use of the Laity. ...

Catholic Church - 1763
...beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptiftee, fandtis ApoftolisP^/r* & Paula, omnibus Sanctis, & tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo & opere, mea culpa, mea culpi, meimaximaculpa. Ideo precor beatam Mariatn Temper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Senonense, Časť 1

1780
...apóftolis Petro & Paulo , ómnibus Sanftis , C& vobis , fratres , ) quia peccávi nimis cogitatióne , verbo & opere; mea culpa , mea culpa. , mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam femper vírginem , beátum Michaélem archángelmíi, beátum JoánnemBaptíftam ,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

BREVIARIUM DIECESIS LAUSANNENSIS

PARS ASTIVA - 1787
...Archangélo , beato Joañi Baptifta», fanétis Apoftolis Petro & Paulo, ómnibus fanélis & vobis fratres : quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, & opere :...mea culpa, mea máxima culpa. • Ideo precor beatam Mariam femper Virginem, beatum Michaelem Archangelum , beatum Joannem Baptiftam, fanélos Apoftolos...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium diœcesis Lausannensis ... 4 pt

1787
...fanclis Apoftolis Petro & Paulo, omnibus fanais , ftvobisfratfes : quia peccaTi nirais, cogitatíone, verbo, & opere : mea culpa , mea culpa , mea máxima culpa. Ideo precor beatam Mariam femper Virginem , beatum ' Michaelcm Ardiangelum , beatum Joañnem Baptiftam, íanctos Apollólos...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF