Die Unsündlichkeit Christi: historisch-dogmatisch dargestellt

Predný obal
Stahl, 1883 - 360 strán (strany)
 

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Zvolené strany

Časté výrazy a frázy

Populárne pasáže

Strana 67 - Ό άε'ι και φύσει ατρεπτος αγαπών δικαιοσύνην και μισών άδικίαν χρίεται και αυτός αποστέλλεται , £να αυτός τε ων και αυτός διαμένων την τρεπτήν σάρκα λαβών την μεν άμαρτίαν εν αίιτ·^ κατακρίν^ έλευθέραν 8έ αυτήν κατασκευάσ·;; εις τι) δόνασθ-αι λοιπόν το δικαίωμα του νόμου πληρούν...

Bibliografické informácie