Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy
" Dei, intercédite pro nobis. Propítius esto , parce nobis, Dómine. Propítius esto, exaudí nos, Dómine. Ab omni malo , libera nos , Dómine. "
Breviarium Parisiense - Strana lx
1836
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium metropolitanæ ac primatialis ecclesiæ Senonensis, Èas» 4

1726
...Sanfti & Sanftas Dei, Intercédite pro nobis. Propítius efto , Parce nobis Dómine. Propítius efto , Exaudí nos Dómine. Ab omni malo , Libera nos Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua , liben. Ab insídiis diáboli , liben. Ab immúndis cogitatióníbus, libera nos Dómine. Ab ira ,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium ecclesiæ Rotomagensis, Èas» 3

1728
...& Sanólas Dei, Intercédite pro nobis. Propítius eílo , Parce nobis, Dómine. Propítius eílo , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo, Libera nos, Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua, libera. A fubitánea & improvífa morte , libera. Ab insídiis diáboli , libera. Ab ira , & odio , & omni mala...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 2

1736
...Sanfti & Sanftje Dei, Intercédite pro nobis. Propitius eño , Parce nobis Dómine. Propitius efto , Exaudí nos Dómine. Ab omni malo , Libera nos Dómine. : Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua, libera. Ab ¿asidas diáboli, liben. Ut mímicos Сапах Eccléfía» humillare dignéris , Te rogámus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Blesense, Èas» 4

1737
...DCüaiiulc Adeúdate- , ou. btii. i i'.-fl't. . 3»ropíciui efto , Parce nobis, Dómine. Fropítiusefto , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos,...Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua, libera. A fubitánea * improvífa morte , libera. Ab imídiis diáboli , libera. Ab immundis cogitatiúnibu>...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Eucologe: Partie d'automne

Catholic Church. Rouen - 1739
...Sanólas Dei , Intercédite pro nobis. Propítius eílo , Parce nobis , Dómine. Propítius ello , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos ,...Dómine. Ab omni peccáto, libera. Ab ira tua , libera. A íubitánea Se improvifa morte, libera. Ab insídiis diáboli , libera nos, Dómino. Ab ira , & odio...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense, Èas» 2

1745
...Sandli & Sandte Dei , intercédite pro nobis. Propítius eftp , Patee nobis, Dómine. Propítius eftp , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos,...Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua , libera. A fubitánea Se improvífa morte , libera. Ab insídiis diáboli , libera nos , Dómine. Ab immundis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense, Èas» 4

1745
...Sandli & Sandte Dei , imercédite pro nobis. Propkius efto , Parce nobis, Dómine. Propítius eftp , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera' nos, Dómine. Ab omni peccáto , libera. Ab ira nía , libera. A fubitánea Se improvifa morte, libera. Ab insídiis diáboli , libera nos , Dómine....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ ecclesiæ Metropolitanæ Remensis, Zväzok 4

1759
...Sanft» Dei, intercédite pro nobis. Propítius efto , parce nobis , Dómine."' 'Propítius eílo, exaudí nos, Dómine, Ab omni malo, libera nos, Dómine« Ab omni peccáto , libera. Ab ira tua, libera. A fubitánea & improvíía morte , libera. Ab insídiis diáboli, libera, Ab ira & odio , & omni mala...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Condomiense, Èas» 4

1763
...Sanóli & Sanóla Dei , interccdite pro nobis. Propítius cfto , Parce nobis, Dómine. Propítius cfto , Exaudí nos , Dómine. Ab omni malo , Libera nos , Dómine. Ab omni peccáto , líber«. Ab ira tua, libera. A fubitánca & improvífa morte , libera nos , Dómine. Ab insídiis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense. Pars hyemalis, verna, æstiva, Zväzok 2

1764
...& Sanftac Dei , intercédite pro nobis. Propítius efto , Parce nobis , Dómine. Propítius efto , Exaudí nos Dómine. Ab omni malo , Libera nos . Dómine. Ab omni peccáto , l.bera. Ab ira tua , libera. A fubitánea & improvífa morte , libera nos , Dómine. Ab inndiis diáboli...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF