Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Símiles illis fiant qui fáciunt ea , * et omnes qui confídunt in eis. Domus Israel sperávit in Dómino; * adjútor eórum et protector eórum est. Domus Aaron sperávit in Dómino ; * adjútor eórum et protector eórum est. Qui liment Dóminum, speravérunt... "
Breviarium Parisiense - Strana 18
1836
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 3

1815
...sperávit in Dómino : * adjútor eórum et protector eórum est. Qui timent Dóminum , speravénint in Dómino : * adjútor eórum et protector eórum...Benedixit dómui Israel : * benedixit dómui Aaron. ómnibus qui Desperas. -g timent Dómimim , "pusillit cum majóribus. Adjíciat Dóminus super vos...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Oficio de la Semana Santa y Semana de Pascua en latín y castellano

Iglesia católica - 1817 - Počet stránok 640
...est. Domus Aaron sperávit in Dómino : * adjutor eórum et protector eórum est. Qui timent Dóminum, speravérunt in Dómino: * adjútor eórum et protector eórum est. Dóminus memor fuit nostri : * et benedíxit nobis. Benedíxit dómui Israel : * benedíxit dómui Aaron. Benedíxit ómnibus qui timent...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense, Časť 3

1820
...Dóminus memor fuit nosIrî , * et benedixit nobis. Benedixit dómui Israël : * bcnedixit dómui Aáron. Benedixit ómnibus qui timent Dóminum, * pusillis...Dóminus super vos , * super vos et super filios vestros. Scd nos qui vivimus , beet non nedícimusDómino,*exhoc habent , nunc , et usquè in séculum. Ant....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense, Časť 1

1820
...benedixit nobis. Benedixit dómui Israel : * benedixit dómui Aáron. Benedixit ómnibus qui liment Dóminum, * pusillis cum majóribus. Adjíciat Dóminus super vos, * super vos et super filios vestros. Benedicti vos à Dómino, * qui fecit cœlum et terram. Cœlum cœli Dómino ; * terrain aulern dédit...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense, Časť 4

1820
...benedixit nobis. Benedixit dómui Israel : * benedixil dómui Aáron. Benedixit ómnibus qui timenl Dóminum, * pusillis cum majóribus. Adjíciat Dóminus super vos , * super vos et super fílios vestros. Benedict! vos à Dómino, * qui fecit cœlum et lerram. Cœlum cœli Dómino ; * terrain...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Virdunense

1826
...est. Domus Aaron sperávit in Dómino : * adjútor eórum et protector eórum est Qui liment Dóminum, speravérunt in Dómino :* adjútor eórum et protector eórum est. Dóminus memor fuit iiostrî , et bencdixit nobis. Benedixit dómui Israël,* benedixit dómui Aaron. Benedixit ómnibus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Časť 3

1828
...speravérunt in Dómino ; * adjútor eómm et protector eórum est. Dóminus mcmor fuit nos— trî, * et benedixit nobis. Benedixit dómui Israel, * benedixit...Adjíciat Dó.minus super vos, * super vos, et super filies vestros. Benedict! vos à Dómino , qui fecit cœlum et terrain. Coelum cœli Domino ; * terram...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense, Časť 4

1828
...Dómus Aaron sperávit ia Dómino; * adjútor eórum et protector eórum est. Qui timent Dóminum , speravérunt in Dómino ; * adjútor eórum et protector...est. Dóminus memor fuit nostri,* et benedixit nobis. Benedixltdómui Israel,* benedixit dómui Aaron. Benedixit ómnibus qui timent Dórainum , * pusillis...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Časť 2

1828
...speravérunt in Dómino ; * adjútor eórum et protector eórum est Dóminus mcmor fuit uostrí , * et benedixit nobis. Benedixit dómui Israel, benedixit...Benedixit ómnibus qui timent Dóminum, * pusillis cum inajóribus. Adjíciat Dóminus super vos,, * super vos, et super filios vestros. Benedict! vos à...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...est. Domus Aaron spcravit in Dómino : * adjiítor eórum et protector córum est. Qui liment Dóminum speravérunt in Dómino : * adjútor eórum et protector eórum est. Dóminus memor fuit nostri : * et bcnedixit nobis : Bened'xit dómui Israel : * bcnedixit dómui Aaron. Benedíxit ómnibus qui liment...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF