Obrázky na stránke
PDF
ePub

587

LIST OF THE ODES,

WITH THEIR METRES.

Lib. I. - Od. 1.

2. 3. . 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17.

18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38. Lib. II.- Od. 1.

2.

Metr. 1. | Lib. II. - Od. 3. VI.

Metr. VIII.

VI. VIII.

VI. VIII. "VI. VIII.

VI. VIIL

III. VIII. VIII. VIII.

VL VIII. XVIII.

VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.

IV.
VI.

II.
III.

VI.
XIX.
IV.
VI.
II.
III.
VIII.
VI.

II.
VI.
VIII.

VI.

15.

4. II.

5. XII.

6. IV.

7. III.

8 XIII.

9. VII.

10. VIII.

11, VI.

12. V.

13. VI.

14. II. IV.

16. III.

17. VIII.

18. VIII.

19. V.

20. II. Lib. III. - Od. 1. VI.

2 IV,

3. VI.

4. IV.

5. III.

6. VI.

7. VIII.

8. VIII.

9. XIII.

10. VIII.

11. VI.

12. VIII.

13. VI.

14. III.

15. VIII. VIII.

17. II.

18. VIII.

19. VI.

20. VIII.

21. VI.

22.

16.

11.

13. 14.

Lib. III. - Od. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

30. Liv. IV. - Od. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Metr. VIII. | Lib. IV. - Od. 9. II.

10. II. VIII.

12. VI.

II.
VIII.

15. I. Epod. 1-10. II.

11. VI.

12. II.

13. VIII.

14. III.

15. VI.

16. IX.

I. | Carmen Saeculare.

Metr. VIII.

V. VI. III.

IV. VIII. VIII. XV.

XI. XIII.

X. XVI. XVI. XVII. XIV.

VI.

17.

THE END.

[ocr errors]
[merged small][merged small][graphic][merged small]
« PredošláPokračovať »